Miko Invest AS
Juridisk navn:  Miko Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22283371
Kongsveien 94 Kongsveien 94 Fax: 22283537
1177 Oslo 1177 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980590593
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 1/11/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Lytomt Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.33%
Resultat  
  
-133.37%
Egenkapital  
  
21.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.250.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Resultat: -322.000 965.000 339.000 1.173.000 1.426.000
Egenkapital: 13.304.000 10.946.000 10.194.000 9.929.000 9.026.000
Regnskap for  Miko Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.250.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Driftskostnader -2.155.000 -1.596.000 -2.067.000 -1.249.000 -1.100.000
Driftsresultat 1.095.000 1.403.000 934.000 1.752.000 1.901.000
Finansinntekter 3.000 2.000 4.000 8.000
Finanskostnader -1.418.000 -441.000 -597.000 -582.000 -483.000
Finans -1.418.000 -438.000 -595.000 -578.000 -475.000
Resultat før skatt -322.000 965.000 339.000 1.173.000 1.426.000
Skattekostnad 71.000 -212.000 -75.000 -270.000 -342.000
Årsresultat -251.000 753.000 264.000 903.000 1.084.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.009.000 38.252.000 28.020.000 28.298.000 29.226.000
Sum omløpsmidler 3.638.000 3.107.000 327.000 333.000 364.000
Sum eiendeler 101.647.000 41.359.000 28.347.000 28.631.000 29.590.000
Sum opptjent egenkapital 6.115.000 6.366.000 5.613.000 5.349.000 4.445.000
Sum egenkapital 13.304.000 10.946.000 10.194.000 9.929.000 9.026.000
Sum langsiktig gjeld 85.832.000 29.651.000 17.054.000 18.304.000 20.222.000
Sum kortsiktig gjeld 2.511.000 761.000 1.099.000 398.000 342.000
Sum gjeld og egenkapital 101.648.000 41.359.000 28.347.000 28.632.000 29.590.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 3.250.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Driftsinntekter 3.250.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning -2.034.000 -1.483.000 -883.000 -928.000 -990.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -121.000 -113.000 -1.183.000 -320.000 -109.000
Driftskostnader -2.155.000 -1.596.000 -2.067.000 -1.249.000 -1.100.000
Driftsresultat 1.095.000 1.403.000 934.000 1.752.000 1.901.000
Finansinntekter 3.000 2.000 4.000 8.000
Finanskostnader -1.418.000 -441.000 -597.000 -582.000 -483.000
Finans -1.418.000 -438.000 -595.000 -578.000 -475.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -251.000 753.000 264.000 903.000 1.084.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 98.009.000 38.252.000 28.020.000 28.298.000 29.226.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 98.009.000 38.252.000 28.020.000 28.298.000 29.226.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 98.009.000 38.252.000 28.020.000 28.298.000 29.226.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 157.000 2.624.000 81.000 59.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 136.000 483.000 246.000 274.000 344.000
Sum omløpsmidler 3.638.000 3.107.000 327.000 333.000 364.000
Sum eiendeler 101.647.000 41.359.000 28.347.000 28.631.000 29.590.000
Sum opptjent egenkapital 6.115.000 6.366.000 5.613.000 5.349.000 4.445.000
Sum egenkapital 13.304.000 10.946.000 10.194.000 9.929.000 9.026.000
Sum avsetninger til forpliktelser 665.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 85.832.000 29.651.000 17.054.000 18.304.000 20.222.000
Leverandørgjeld 2.511.000 108.000 319.000 127.000 0
Betalbar skatt 212.000 75.000 270.000 342.000
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 441.000 705.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.511.000 761.000 1.099.000 398.000 342.000
Sum gjeld og egenkapital 101.648.000 41.359.000 28.347.000 28.632.000 29.590.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.127.000 2.346.000 -772.000 -65.000 22.000
Likviditetsgrad 1 1.4 4.1 0.3 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 4.1 0.3 0.8 1.1
Soliditet 13.1 26.5 3 34.7 30.5
Resultatgrad 33.7 46.8 31.1 58.4 63.4
Rentedekningsgrad 0.8 3.2 1.6 3 3.9
Gjeldsgrad 6.6 2.8 1.8 1.9 2.3
Total kapitalrentabilitet 1.1 3.4 3.3 6.1 6.5
Signatur
21.06.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex