Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Miljøgartneriet As
Juridisk navn:  Miljøgartneriet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51732900
Næringsvegen 13 Kviamarka Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 993265047
Aksjekapital: 20.000.000 NOK
Antall ansatte: 106
Etableringsdato: 10/29/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Fryd Revisjon As
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
24.86%
Resultat  
  
-75.66%
Egenkapital  
  
8.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 92.889.000 74.393.000 72.390.000 63.588.000 70.208.000
Resultat: 2.731.000 11.220.000 7.488.000 4.515.000 5.306.000
Egenkapital: 28.541.000 26.411.000 24.661.000 21.728.000 19.709.000
Regnskap for  Miljøgartneriet As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 92.889.000 74.393.000 72.390.000 63.588.000 70.208.000
Driftskostnader -88.630.000 -61.610.000 -62.611.000 -56.413.000 -61.974.000
Driftsresultat 4.259.000 12.783.000 9.780.000 7.174.000 8.234.000
Finansinntekter 121.000 26.000 45.000 17.000 10.000
Finanskostnader -1.648.000 -1.588.000 -2.337.000 -2.676.000 -2.938.000
Finans -1.527.000 -1.562.000 -2.292.000 -2.659.000 -2.928.000
Resultat før skatt 2.731.000 11.220.000 7.488.000 4.515.000 5.306.000
Skattekostnad -601.000 -2.471.000 -1.654.000 -996.000 -1.276.000
Årsresultat 2.130.000 8.749.000 5.833.000 3.519.000 4.030.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 112.640.000 86.210.000 72.000.000 75.605.000 81.078.000
Sum omløpsmidler 25.516.000 15.829.000 28.398.000 23.324.000 20.236.000
Sum eiendeler 138.156.000 102.039.000 100.398.000 98.929.000 101.314.000
Sum opptjent egenkapital 8.541.000 6.411.000 4.661.000 1.728.000 -291.000
Sum egenkapital 28.541.000 26.411.000 24.661.000 21.728.000 19.709.000
Sum langsiktig gjeld 91.863.000 56.729.000 62.988.000 69.023.000 74.265.000
Sum kortsiktig gjeld 17.752.000 18.900.000 12.749.000 8.178.000 7.340.000
Sum gjeld og egenkapital 138.156.000 102.040.000 100.398.000 98.929.000 101.314.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 92.311.000 74.004.000 72.213.000 63.393.000 69.625.000
Andre inntekter 578.000 389.000 178.000 195.000 582.000
Driftsinntekter 92.889.000 74.393.000 72.390.000 63.588.000 70.208.000
Varekostnad -24.404.000 -18.287.000 -17.021.000 -13.487.000 -17.518.000
Lønninger -27.992.000 -22.580.000 -21.402.000 -21.228.000 -22.638.000
Avskrivning -7.846.000 -6.047.000 -5.617.000 -5.559.000 -5.559.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -28.388.000 -14.696.000 -18.571.000 -16.139.000 -16.259.000
Driftskostnader -88.630.000 -61.610.000 -62.611.000 -56.413.000 -61.974.000
Driftsresultat 4.259.000 12.783.000 9.780.000 7.174.000 8.234.000
Finansinntekter 121.000 26.000 45.000 17.000 10.000
Finanskostnader -1.648.000 -1.588.000 -2.337.000 -2.676.000 -2.938.000
Finans -1.527.000 -1.562.000 -2.292.000 -2.659.000 -2.928.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -7.000.000 -2.900.000 -1.500.000 0
Årsresultat 2.130.000 8.749.000 5.833.000 3.519.000 4.030.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 62.000
Fast eiendom 109.272.000 83.054.000 68.466.000 71.823.000 76.794.000
Maskiner anlegg 1.388.000 1.560.000 1.733.000 2.044.000 2.370.000
Driftsløsøre 1.864.000 1.441.000 1.608.000 1.505.000 1.579.000
Sum varige driftsmidler 112.525.000 86.055.000 71.806.000 75.372.000 80.743.000
Sum finansielle anleggsmidler 116.000 155.000 194.000 233.000 273.000
Sum anleggsmidler 112.640.000 86.210.000 72.000.000 75.605.000 81.078.000
Varebeholdning 6.710.000 5.866.000 4.621.000 4.267.000 4.701.000
Kundefordringer 3.464.000 233.000 0 273.000 974.000
Andre fordringer 9.508.000 1.937.000 1.884.000 1.615.000 1.385.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.833.000 7.793.000 21.893.000 17.168.000 13.176.000
Sum omløpsmidler 25.516.000 15.829.000 28.398.000 23.324.000 20.236.000
Sum eiendeler 138.156.000 102.039.000 100.398.000 98.929.000 101.314.000
Sum opptjent egenkapital 8.541.000 6.411.000 4.661.000 1.728.000 -291.000
Sum egenkapital 28.541.000 26.411.000 24.661.000 21.728.000 19.709.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.147.000 993.000 1.076.000 934.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 91.863.000 56.729.000 62.988.000 69.023.000 74.265.000
Leverandørgjeld 8.520.000 5.777.000 5.466.000 4.121.000 4.284.000
Betalbar skatt 447.000 2.554.000 1.513.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.175.000 822.000 732.000 908.000 964.000
Utbytte -7.000.000 -2.900.000 -1.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 7.610.000 2.747.000 2.138.000 1.649.000 2.092.000
Sum kortsiktig gjeld 17.752.000 18.900.000 12.749.000 8.178.000 7.340.000
Sum gjeld og egenkapital 138.156.000 102.040.000 100.398.000 98.929.000 101.314.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.764.000 -3.071.000 15.649.000 15.146.000 12.896.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.8 2.2 2.9 2.8
Likviditetsgrad 2 1.1 0.5 1.9 2.3 2.1
Soliditet 20.7 25.9 24.6 2 19.5
Resultatgrad 4.6 17.2 13.5 11.3 11.7
Rentedekningsgrad 2.6 8.0 4.2 2.7 2.8
Gjeldsgrad 3.8 2.9 3.1 3.6 4.1
Total kapitalrentabilitet 3.2 12.6 9.8 7.3 8.1
Signatur
25.11.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.11.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex