Milla Boutique AS
Juridisk navn:  Milla Boutique AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22838366
v/ Aker Brygge Holmens gate 4 v/ Aker Brygge Holmens gate 4 Fax: 85035378
0250 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987061774
Aksjekapital: 225.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 7/8/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sun Consulting
Regnskapsfører: Hurd Økonomi & Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.16%
Resultat  
  
-8279.17%
Egenkapital  
  
114.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.906.000 25.864.000 21.619.000 14.128.000 13.104.000
Resultat: -1.963.000 24.000 -762.000 -894.000 -125.000
Egenkapital: 513.000 -3.424.000 -3.447.000 -2.686.000 -1.791.000
Regnskap for  Milla Boutique AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.906.000 25.864.000 21.619.000 14.128.000 13.104.000
Driftskostnader -27.635.000 -25.669.000 -22.115.000 -14.835.000 -12.998.000
Driftsresultat -1.729.000 195.000 -496.000 -707.000 106.000
Finansinntekter 42.000 59.000 29.000 31.000 30.000
Finanskostnader -276.000 -231.000 -295.000 -218.000 -261.000
Finans -234.000 -172.000 -266.000 -187.000 -231.000
Resultat før skatt -1.963.000 24.000 -762.000 -894.000 -125.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.963.000 24.000 -762.000 -894.000 -125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 315.000 688.000 1.196.000 1.570.000 1.163.000
Sum omløpsmidler 6.380.000 6.942.000 4.927.000 3.198.000 2.954.000
Sum eiendeler 6.695.000 7.630.000 6.123.000 4.768.000 4.117.000
Sum opptjent egenkapital -1.737.000 -6.764.000 -6.787.000 -6.026.000 -5.131.000
Sum egenkapital 513.000 -3.424.000 -3.447.000 -2.686.000 -1.791.000
Sum langsiktig gjeld 1.955.000 6.386.000 5.943.000 3.945.000 3.278.000
Sum kortsiktig gjeld 4.227.000 4.667.000 3.627.000 3.509.000 2.631.000
Sum gjeld og egenkapital 6.695.000 7.629.000 6.123.000 4.768.000 4.118.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.906.000 25.864.000 21.619.000 14.128.000 13.058.000
Andre inntekter 0 1.000 1.000 0 46.000
Driftsinntekter 25.906.000 25.864.000 21.619.000 14.128.000 13.104.000
Varekostnad -14.474.000 -13.225.000 -12.471.000 -7.934.000 -7.036.000
Lønninger -6.318.000 -5.985.000 -4.176.000 -3.190.000 -3.029.000
Avskrivning -372.000 -508.000 -500.000 -411.000 -324.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.471.000 -5.951.000 -4.968.000 -3.300.000 -2.609.000
Driftskostnader -27.635.000 -25.669.000 -22.115.000 -14.835.000 -12.998.000
Driftsresultat -1.729.000 195.000 -496.000 -707.000 106.000
Finansinntekter 42.000 59.000 29.000 31.000 30.000
Finanskostnader -276.000 -231.000 -295.000 -218.000 -261.000
Finans -234.000 -172.000 -266.000 -187.000 -231.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.963.000 24.000 -762.000 -894.000 -125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 126.000 203.000 280.000 358.000 27.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 337.000 768.000 1.066.000 1.126.000
Sum varige driftsmidler 42.000 337.000 768.000 1.066.000 1.126.000
Sum finansielle anleggsmidler 147.000 147.000 147.000 147.000 10.000
Sum anleggsmidler 315.000 688.000 1.196.000 1.570.000 1.163.000
Varebeholdning 4.268.000 4.661.000 3.660.000 2.429.000 1.832.000
Kundefordringer 220.000 268.000 196.000 549.000 258.000
Andre fordringer 109.000 109.000 110.000 109.000 716.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.783.000 1.905.000 961.000 111.000 148.000
Sum omløpsmidler 6.380.000 6.942.000 4.927.000 3.198.000 2.954.000
Sum eiendeler 6.695.000 7.630.000 6.123.000 4.768.000 4.117.000
Sum opptjent egenkapital -1.737.000 -6.764.000 -6.787.000 -6.026.000 -5.131.000
Sum egenkapital 513.000 -3.424.000 -3.447.000 -2.686.000 -1.791.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 59.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.955.000 6.386.000 5.943.000 3.945.000 3.278.000
Leverandørgjeld 1.278.000 1.612.000 1.347.000 1.918.000 870.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.526.000 1.642.000 1.229.000 407.000 446.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.423.000 1.414.000 1.051.000 1.125.000 1.315.000
Sum kortsiktig gjeld 4.227.000 4.667.000 3.627.000 3.509.000 2.631.000
Sum gjeld og egenkapital 6.695.000 7.629.000 6.123.000 4.768.000 4.118.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.153.000 2.275.000 1.300.000 -311.000 323.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.4 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.3 0.2 0.5
Soliditet 7.7 -44.9 -56.3 -56.3 -43.5
Resultatgrad -6.7 0.8 -2.3 0.8
Rentedekningsgrad -6.3 0.8 -1.7 -3.2 0.5
Gjeldsgrad 12.1 -3.2 -2.8 -2.8 -3.3
Total kapitalrentabilitet -25.2 3.3 -7.6 -14.2 3.3
Signatur
06.01.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex