Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Millimeterpress AS
Juridisk navn:  Millimeterpress AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22194000
Torggata 11B Torggata 11B Fax: 22426385
0181 Oslo 181 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 956378400
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1990 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Byråfinans As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.59%
Resultat  
  
-180.33%
Egenkapital  
  
-48.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.299.000 2.970.000 3.564.000 5.036.000 5.583.000
Resultat: -241.000 300.000 515.000 308.000 505.000
Egenkapital: 577.000 1.130.000 899.000 499.000 266.000
Regnskap for  Millimeterpress AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.299.000 2.970.000 3.564.000 5.036.000 5.583.000
Driftskostnader -2.541.000 -2.669.000 -3.049.000 -4.726.000 -5.087.000
Driftsresultat -241.000 301.000 515.000 310.000 497.000
Finansinntekter 1.000 1.000 8.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -1.000
Finans -1.000 1.000 -1.000 7.000
Resultat før skatt -241.000 300.000 515.000 308.000 505.000
Skattekostnad -70.000 -115.000 -75.000 -120.000
Årsresultat -241.000 231.000 400.000 233.000 385.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.000 24.000 32.000 114.000 121.000
Sum omløpsmidler 780.000 1.409.000 1.215.000 1.588.000 2.484.000
Sum eiendeler 829.000 1.433.000 1.247.000 1.702.000 2.605.000
Sum opptjent egenkapital 477.000 1.030.000 799.000 399.000 166.000
Sum egenkapital 577.000 1.130.000 899.000 499.000 266.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 252.000 303.000 348.000 1.204.000 2.339.000
Sum gjeld og egenkapital 829.000 1.433.000 1.247.000 1.703.000 2.605.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.201.000 2.855.000 2.924.000 4.396.000 6.783.000
Andre inntekter 98.000 115.000 640.000 640.000 -1.200.000
Driftsinntekter 2.299.000 2.970.000 3.564.000 5.036.000 5.583.000
Varekostnad -1.130.000 -1.329.000 -1.632.000 -3.219.000 -3.732.000
Lønninger -965.000 -866.000 -924.000 -986.000 -776.000
Avskrivning -7.000 -22.000 -28.000 -33.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -439.000 -452.000 -465.000 -488.000 -557.000
Driftskostnader -2.541.000 -2.669.000 -3.049.000 -4.726.000 -5.087.000
Driftsresultat -241.000 301.000 515.000 310.000 497.000
Finansinntekter 1.000 1.000 8.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -1.000
Finans -1.000 1.000 -1.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -312.000 0 0 -540.000
Årsresultat -241.000 231.000 400.000 233.000 385.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 6.000 28.000 56.000 63.000
Sum varige driftsmidler 31.000 6.000 28.000 56.000 63.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 18.000 4.000 58.000 58.000
Sum anleggsmidler 49.000 24.000 32.000 114.000 121.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 223.000 78.000 381.000 1.012.000 1.106.000
Andre fordringer 74.000 97.000 100.000 86.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 482.000 1.233.000 734.000 490.000 1.327.000
Sum omløpsmidler 780.000 1.409.000 1.215.000 1.588.000 2.484.000
Sum eiendeler 829.000 1.433.000 1.247.000 1.702.000 2.605.000
Sum opptjent egenkapital 477.000 1.030.000 799.000 399.000 166.000
Sum egenkapital 577.000 1.130.000 899.000 499.000 266.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 65.000 19.000 39.000 243.000 328.000
Betalbar skatt 70.000 115.000 75.000 120.000
Skyldig offentlige avgifter 99.000 124.000 87.000 217.000 356.000
Utbytte -312.000 0 0 -540.000
Annen kortsiktig gjeld 87.000 91.000 106.000 668.000 1.266.000
Sum kortsiktig gjeld 252.000 303.000 348.000 1.204.000 2.339.000
Sum gjeld og egenkapital 829.000 1.433.000 1.247.000 1.703.000 2.605.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 528.000 1.106.000 867.000 384.000 145.000
Likviditetsgrad 1 3.1 4.7 3.5 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 3.1 4.7 3.5 1.3 1.1
Soliditet 69.6 78.9 72.1 29.3 10.2
Resultatgrad -10.5 10.1 14.5 6.2 8.9
Rentedekningsgrad 301.0 1 4
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.4 2.4 8.8
Total kapitalrentabilitet -29.1 21.0 41.4 18.3 19.4
Signatur
20.04.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.04.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex