El-montasje Elverum AS
Juridisk navn:  Minel Elmontasje Elverum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62435230
Postboks 1354 Kirkevegen 74 Fax: 62435239
2405 Elverum 2413 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 980349683
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 11/5/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.95%
Resultat  
  
-1.13%
Egenkapital  
  
-17.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 55.419.000 46.987.000 58.494.000 33.610.000 31.555.000
Resultat: 3.076.000 3.111.000 11.013.000 4.494.000 3.254.000
Egenkapital: 4.451.000 5.416.000 5.394.000 2.115.000 3.701.000
Regnskap for  El-montasje Elverum AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 55.419.000 46.987.000 58.494.000 33.610.000 31.555.000
Driftskostnader -52.365.000 -43.892.000 -47.495.000 -29.158.000 -28.293.000
Driftsresultat 3.054.000 3.095.000 11.000.000 4.452.000 3.261.000
Finansinntekter 29.000 34.000 18.000 46.000 24.000
Finanskostnader -8.000 -18.000 -4.000 -5.000 -31.000
Finans 21.000 16.000 14.000 41.000 -7.000
Resultat før skatt 3.076.000 3.111.000 11.013.000 4.494.000 3.254.000
Skattekostnad -677.000 -688.000 -2.535.000 -1.080.000 -824.000
Årsresultat 2.399.000 2.423.000 8.478.000 3.414.000 2.431.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 173.000 104.000 88.000 131.000
Sum omløpsmidler 17.773.000 16.669.000 21.414.000 12.112.000 10.865.000
Sum eiendeler 17.803.000 16.842.000 21.518.000 12.200.000 10.996.000
Sum opptjent egenkapital 3.051.000 4.016.000 3.994.000 715.000 301.000
Sum egenkapital 4.451.000 5.416.000 5.394.000 2.115.000 3.701.000
Sum langsiktig gjeld 216.000 0 0 0 444.000
Sum kortsiktig gjeld 13.136.000 11.426.000 16.124.000 10.084.000 6.851.000
Sum gjeld og egenkapital 17.803.000 16.842.000 21.518.000 12.199.000 10.996.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.419.000 46.987.000 58.494.000 33.610.000 31.555.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 55.419.000 46.987.000 58.494.000 33.610.000 31.555.000
Varekostnad -27.305.000 -20.951.000 -25.901.000 -12.520.000 -13.006.000
Lønninger -19.690.000 -18.108.000 -16.579.000 -13.062.000 -12.055.000
Avskrivning -11.000 -31.000 -48.000 -49.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.359.000 -4.802.000 -4.967.000 -3.527.000 -3.203.000
Driftskostnader -52.365.000 -43.892.000 -47.495.000 -29.158.000 -28.293.000
Driftsresultat 3.054.000 3.095.000 11.000.000 4.452.000 3.261.000
Finansinntekter 29.000 34.000 18.000 46.000 24.000
Finanskostnader -8.000 -18.000 -4.000 -5.000 -31.000
Finans 21.000 16.000 14.000 41.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.364.000 -2.400.000 -5.200.000 -3.000.000 -18.000
Årsresultat 2.399.000 2.423.000 8.478.000 3.414.000 2.431.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 131.000 31.000 24.000 19.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 42.000 73.000 64.000 113.000
Sum varige driftsmidler 30.000 42.000 73.000 64.000 113.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.000 173.000 104.000 88.000 131.000
Varebeholdning 2.638.000 1.835.000 2.082.000 2.209.000 1.790.000
Kundefordringer 7.623.000 6.617.000 6.767.000 3.722.000 3.961.000
Andre fordringer 6.951.000 736.000 1.077.000 637.000 470.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 561.000 608.000 581.000 512.000 461.000
Sum omløpsmidler 17.773.000 16.669.000 21.414.000 12.112.000 10.865.000
Sum eiendeler 17.803.000 16.842.000 21.518.000 12.200.000 10.996.000
Sum opptjent egenkapital 3.051.000 4.016.000 3.994.000 715.000 301.000
Sum egenkapital 4.451.000 5.416.000 5.394.000 2.115.000 3.701.000
Sum avsetninger til forpliktelser 216.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 216.000 0 0 0 444.000
Leverandørgjeld 4.388.000 4.255.000 4.107.000 2.657.000 3.447.000
Betalbar skatt 330.000 788.000 2.542.000 1.085.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.495.000 2.248.000 2.270.000 1.899.000 1.782.000
Utbytte -3.364.000 -2.400.000 -5.200.000 -3.000.000 -18.000
Annen kortsiktig gjeld 2.560.000 1.735.000 2.005.000 1.443.000 1.604.000
Sum kortsiktig gjeld 13.136.000 11.426.000 16.124.000 10.084.000 6.851.000
Sum gjeld og egenkapital 17.803.000 16.842.000 21.518.000 12.199.000 10.996.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.637.000 5.243.000 5.290.000 2.028.000 4.014.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.3 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.2 1 1.3
Soliditet 25.0 32.2 25.1 17.3 33.7
Resultatgrad 5.5 6.6 18.8 13.2 10.3
Rentedekningsgrad 381.8 171.9 2 890.4 105.2
Gjeldsgrad 3.0 2.1 3 4.8 2
Total kapitalrentabilitet 17.3 18.6 51.2 36.9 29.9
Signatur
11.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.02.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex