Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mineraltransport AS
Juridisk navn:  Mineraltransport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99298990
C/o Helmer Hansen Fax:
6063 Hjørungavåg 6063 Hjørungavåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hareid
Org.nr: 989615211
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/14/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
76.81%
Resultat  
  
544.9%
Egenkapital  
  
12.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.754.000 7.779.000 6.386.000 6.355.000 9.453.000
Resultat: 218.000 -49.000 210.000 106.000 375.000
Egenkapital: 621.000 550.000 689.000 680.000 703.000
Regnskap for  Mineraltransport AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.754.000 7.779.000 6.386.000 6.355.000 9.453.000
Driftskostnader -13.499.000 -7.828.000 -6.178.000 -6.251.000 -9.082.000
Driftsresultat 255.000 -49.000 209.000 105.000 370.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 5.000
Finanskostnader -37.000 0 0 0 0
Finans -37.000 0 1.000 2.000 5.000
Resultat før skatt 218.000 -49.000 210.000 106.000 375.000
Skattekostnad -48.000 10.000 -50.000 -29.000 -104.000
Årsresultat 170.000 -39.000 160.000 77.000 271.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 79.000 76.000 60.000 89.000
Sum omløpsmidler 1.246.000 895.000 1.066.000 1.444.000 2.412.000
Sum eiendeler 1.273.000 974.000 1.142.000 1.504.000 2.501.000
Sum opptjent egenkapital 521.000 450.000 589.000 580.000 603.000
Sum egenkapital 621.000 550.000 689.000 680.000 703.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 651.000 424.000 452.000 823.000 1.798.000
Sum gjeld og egenkapital 1.273.000 974.000 1.142.000 1.503.000 2.501.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.754.000 7.779.000 6.386.000 6.355.000 9.453.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.754.000 7.779.000 6.386.000 6.355.000 9.453.000
Varekostnad -12.975.000 -7.352.000 -5.715.000 -5.828.000 -8.626.000
Lønninger -226.000 -251.000 -264.000 -241.000 -249.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -2.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -292.000 -219.000 -197.000 -182.000 -207.000
Driftskostnader -13.499.000 -7.828.000 -6.178.000 -6.251.000 -9.082.000
Driftsresultat 255.000 -49.000 209.000 105.000 370.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 5.000
Finanskostnader -37.000 0 0 0 0
Finans -37.000 0 1.000 2.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -100.000 -150.000 -100.000 0
Årsresultat 170.000 -39.000 160.000 77.000 271.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 47.000 38.000 38.000 67.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 11.000 17.000 0 0
Sum varige driftsmidler 5.000 11.000 17.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Sum anleggsmidler 27.000 79.000 76.000 60.000 89.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 279.000 527.000 553.000 803.000 1.135.000
Andre fordringer 0 0 11.000 15.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 967.000 368.000 501.000 626.000 1.278.000
Sum omløpsmidler 1.246.000 895.000 1.066.000 1.444.000 2.412.000
Sum eiendeler 1.273.000 974.000 1.142.000 1.504.000 2.501.000
Sum opptjent egenkapital 521.000 450.000 589.000 580.000 603.000
Sum egenkapital 621.000 550.000 689.000 680.000 703.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 1.000 0 0
Leverandørgjeld 481.000 264.000 275.000 701.000 1.285.000
Betalbar skatt 38.000 0 49.000 0 108.000
Skyldig offentlige avgifter 99.000 35.000 18.000 17.000 77.000
Utbytte -100.000 -100.000 -150.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 125.000 110.000 105.000 327.000
Sum kortsiktig gjeld 651.000 424.000 452.000 823.000 1.798.000
Sum gjeld og egenkapital 1.273.000 974.000 1.142.000 1.503.000 2.501.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 595.000 471.000 614.000 621.000 614.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.1 2.4 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 1.9 2.1 2.4 1.8 1.4
Soliditet 48.8 56.5 60.3 45.2 28.1
Resultatgrad 1.9 -0.6 3.3 1.7 3.9
Rentedekningsgrad 6.9
Gjeldsgrad 1 0.8 0.7 1.2 2.6
Total kapitalrentabilitet 2 18.4 7.1 15.0
Signatur
30.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex