Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Misjonsmarkens Velforening
Juridisk navn:  Misjonsmarkens Velforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51849500
C/O Bate Boligbyggelag Postboks 88 Sentrum C/O Bate Boligbyggelag Zetlitzveien 2 Fax: 51849505
4001 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 994183575
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/1/1950 1
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Bate Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
0.87%
Resultat  
  
-118.18%
Egenkapital  
  
-1.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 232.000 230.000 223.000 110.000 106.000
Resultat: -4.000 22.000 37.000 -63.000 -7.000
Egenkapital: 179.000 182.000 157.000 119.000 182.000
Regnskap for  Misjonsmarkens Velforening
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 232.000 230.000 223.000 110.000 106.000
Driftskostnader -235.000 -207.000 -186.000 -172.000 -113.000
Driftsresultat -4.000 22.000 37.000 -63.000 -7.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 22.000 37.000 -63.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 25.000 38.000 -62.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 42.000 71.000 99.000
Sum omløpsmidler 232.000 188.000 129.000 81.000 83.000
Sum eiendeler 232.000 202.000 171.000 152.000 182.000
Sum opptjent egenkapital 179.000 182.000 157.000 119.000 182.000
Sum egenkapital 179.000 182.000 157.000 119.000 182.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000 20.000 14.000 33.000 0
Sum gjeld og egenkapital 233.000 202.000 171.000 152.000 182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 232.000 230.000 223.000 110.000 106.000
Driftsinntekter 232.000 230.000 223.000 110.000 106.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -34.000 -29.000 -29.000 -17.000 -11.000
Avskrivning -14.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -187.000 -150.000 -129.000 -127.000 -74.000
Driftskostnader -235.000 -207.000 -186.000 -172.000 -113.000
Driftsresultat -4.000 22.000 37.000 -63.000 -7.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 25.000 38.000 -62.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 42.000 71.000 99.000
Sum varige driftsmidler 14.000 42.000 71.000 99.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 42.000 71.000 99.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 232.000 188.000 129.000 81.000 83.000
Sum omløpsmidler 232.000 188.000 129.000 81.000 83.000
Sum eiendeler 232.000 202.000 171.000 152.000 182.000
Sum opptjent egenkapital 179.000 182.000 157.000 119.000 182.000
Sum egenkapital 179.000 182.000 157.000 119.000 182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 54.000 20.000 14.000 33.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000 20.000 14.000 33.000 0
Sum gjeld og egenkapital 233.000 202.000 171.000 152.000 182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 178.000 168.000 115.000 48.000 83.000
Likviditetsgrad 1 4.3 9.4 9.2 2.5
Likviditetsgrad 2 4.3 9.4 9.2 2.5 0
Soliditet 76.8 90.1 91.8 78.3 1
Resultatgrad -1.7 9.6 16.6 -57.3 -6.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.1 0.3 0
Total kapitalrentabilitet -1.7 11.9 21.6 -41.4 -3.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex