Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Miss Hosting As
Juridisk navn:  Miss Hosting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32260200
C/O Spaces Fjordalléen 16 C/O Spaces Fjordalléen 16 Fax: 32811355
0250 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985838186
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.76%
Resultat  
  
-176.79%
Egenkapital  
  
6507.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.199.000 9.970.000 9.958.000 9.153.000 9.411.000
Resultat: -781.000 1.017.000 774.000 760.000 -586.000
Egenkapital: 1.730.000 -27.000 -1.073.000 -1.846.000 -2.606.000
Regnskap for  Miss Hosting As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.199.000 9.970.000 9.958.000 9.153.000 9.411.000
Driftskostnader -8.968.000 -8.988.000 -9.094.000 -8.244.000 -9.142.000
Driftsresultat -768.000 982.000 864.000 909.000 270.000
Finansinntekter 46.000 34.000 48.000 159.000 4.000
Finanskostnader -59.000 0 -138.000 -308.000 -860.000
Finans -13.000 34.000 -90.000 -149.000 -856.000
Resultat før skatt -781.000 1.017.000 774.000 760.000 -586.000
Skattekostnad -87.000 0 0 0 0
Årsresultat -868.000 1.017.000 774.000 760.000 -586.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.022.000 1.565.000 523.000 707.000 849.000
Sum omløpsmidler 2.996.000 859.000 1.098.000 1.109.000 1.489.000
Sum eiendeler 7.018.000 2.424.000 1.621.000 1.816.000 2.338.000
Sum opptjent egenkapital 930.000 -827.000 -1.873.000 -2.646.000 -3.406.000
Sum egenkapital 1.730.000 -27.000 -1.073.000 -1.846.000 -2.606.000
Sum langsiktig gjeld 346.000 1.223.000 1.192.000 2.170.000 3.461.000
Sum kortsiktig gjeld 4.942.000 1.227.000 1.502.000 1.493.000 1.483.000
Sum gjeld og egenkapital 7.018.000 2.423.000 1.621.000 1.817.000 2.338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.974.000 9.313.000 9.821.000 9.153.000 9.411.000
Andre inntekter 225.000 657.000 137.000 0 0
Driftsinntekter 8.199.000 9.970.000 9.958.000 9.153.000 9.411.000
Varekostnad -2.973.000 -1.630.000 -1.792.000 -2.301.000 -3.042.000
Lønninger -1.276.000 -3.068.000 -2.961.000 -2.850.000 -2.783.000
Avskrivning -291.000 -152.000 -208.000 -217.000 -297.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.428.000 -4.138.000 -4.133.000 -2.876.000 -3.020.000
Driftskostnader -8.968.000 -8.988.000 -9.094.000 -8.244.000 -9.142.000
Driftsresultat -768.000 982.000 864.000 909.000 270.000
Finansinntekter 46.000 34.000 48.000 159.000 4.000
Finanskostnader -59.000 0 -138.000 -308.000 -860.000
Finans -13.000 34.000 -90.000 -149.000 -856.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -868.000 1.017.000 774.000 760.000 -586.000
Balanse detaljer          
Goodwill 813.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 813.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 175.000 312.000 448.000 453.000 600.000
Driftsløsøre 1.000 8.000 23.000 39.000 43.000
Sum varige driftsmidler 176.000 320.000 471.000 492.000 643.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.033.000 1.245.000 52.000 215.000 206.000
Sum anleggsmidler 4.022.000 1.565.000 523.000 707.000 849.000
Varebeholdning 0 0 1.000 1.000
Kundefordringer 2.261.000 603.000 296.000 710.000 1.038.000
Andre fordringer 87.000 71.000 426.000 290.000 337.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 648.000 185.000 376.000 109.000 113.000
Sum omløpsmidler 2.996.000 859.000 1.098.000 1.109.000 1.489.000
Sum eiendeler 7.018.000 2.424.000 1.621.000 1.816.000 2.338.000
Sum opptjent egenkapital 930.000 -827.000 -1.873.000 -2.646.000 -3.406.000
Sum egenkapital 1.730.000 -27.000 -1.073.000 -1.846.000 -2.606.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 346.000 1.223.000 1.192.000 2.170.000 3.461.000
Leverandørgjeld 570.000 258.000 688.000 807.000 866.000
Betalbar skatt 93.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 305.000 485.000 238.000 305.000 321.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.974.000 483.000 575.000 381.000 296.000
Sum kortsiktig gjeld 4.942.000 1.227.000 1.502.000 1.493.000 1.483.000
Sum gjeld og egenkapital 7.018.000 2.423.000 1.621.000 1.817.000 2.338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.946.000 -368.000 -404.000 -384.000 6.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.7 0.7 1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.7 0.7 1
Soliditet 24.7 -1.1 -66.2 -101.6 -111.5
Resultatgrad -9.4 9.8 8.7 9.9 2.9
Rentedekningsgrad -13.0 6.3 3 0.3
Gjeldsgrad 3.1 -90.7 -2.5 -1.9
Total kapitalrentabilitet -10.3 41.9 56.3 58.8 11.7
Signatur
27.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex