Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Misvær Taxi As
Juridisk navn:  Misvær Taxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kjettnesveien 51 Kjettnesveien 51 Fax:
8103 Breivik I Salten 8103 Breivik I Salten
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 925391271
Aksjekapital: 45.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/25/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eksakt Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
431.25%
Egenkapital  
  
131.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 1.129.000 0
Resultat: 53.000 -16.000
Egenkapital: 74.000 32.000
Regnskap for  Misvær Taxi As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 1.129.000
Driftskostnader -1.062.000 -16.000
Driftsresultat 67.000 -16.000
Finansinntekter
Finanskostnader -14.000
Finans -14.000
Resultat før skatt 53.000 -16.000
Skattekostnad -12.000 4.000
Årsresultat 41.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 431.000 4.000
Sum omløpsmidler 137.000 29.000
Sum eiendeler 568.000 33.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 -13.000
Sum egenkapital 74.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 324.000
Sum kortsiktig gjeld 170.000
Sum gjeld og egenkapital 568.000 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.129.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.129.000
Varekostnad
Lønninger -680.000
Avskrivning -47.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -335.000 -16.000
Driftskostnader -1.062.000 -16.000
Driftsresultat 67.000 -16.000
Finansinntekter
Finanskostnader -14.000
Finans -14.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 41.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 4.000
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 431.000
Sum varige driftsmidler 431.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 431.000 4.000
Varebeholdning
Kundefordringer 70.000
Andre fordringer 23.000
Sum investeringer
Kasse, bank 44.000 29.000
Sum omløpsmidler 137.000 29.000
Sum eiendeler 568.000 33.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 -13.000
Sum egenkapital 74.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 324.000
Leverandørgjeld 11.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 20.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 140.000
Sum kortsiktig gjeld 170.000
Sum gjeld og egenkapital 568.000 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -33.000 29.000
Likviditetsgrad 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet 13.0 100.0
Resultatgrad 5.9
Rentedekningsgrad 4.8
Gjeldsgrad 6.7
Total kapitalrentabilitet 11.8 -50.0
Signatur
15.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex