Mix It AS
Juridisk navn:  Mix It AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98224100
Heigreveien 130 Ellisivs Gate 8 Fax:
4312 Sandnes 4041 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 980313468
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sandnes Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-49.2%
Resultat  
  
-128.57%
Egenkapital  
  
-4.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 95.000 187.000 352.000 277.000 1.597.000
Resultat: -6.000 21.000 82.000 104.000 522.000
Egenkapital: 116.000 121.000 105.000 141.000 141.000
Regnskap for  Mix It AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 95.000 187.000 352.000 277.000 1.597.000
Driftskostnader -101.000 -166.000 -266.000 -176.000 -1.074.000
Driftsresultat -6.000 21.000 87.000 101.000 523.000
Finansinntekter 0 4.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -1.000 -2.000
Finans -1.000 -5.000 3.000 -1.000
Resultat før skatt -6.000 21.000 82.000 104.000 522.000
Skattekostnad -5.000 -18.000 -24.000 -126.000
Årsresultat -6.000 16.000 64.000 80.000 396.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 8.000
Sum omløpsmidler 127.000 141.000 361.000 431.000 969.000
Sum eiendeler 127.000 141.000 361.000 431.000 977.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 21.000 5.000 41.000 41.000
Sum egenkapital 116.000 121.000 105.000 141.000 141.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 19.000 256.000 291.000 836.000
Sum gjeld og egenkapital 128.000 140.000 361.000 432.000 977.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 95.000 187.000 352.000 277.000 1.597.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 95.000 187.000 352.000 277.000 1.597.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.000 -4.000 -751.000
Avskrivning 0 0 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -166.000 -265.000 -172.000 -319.000
Driftskostnader -101.000 -166.000 -266.000 -176.000 -1.074.000
Driftsresultat -6.000 21.000 87.000 101.000 523.000
Finansinntekter 0 4.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -1.000 -2.000
Finans -1.000 -5.000 3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 4.000
Utbytte -100.000 -80.000 -400.000
Årsresultat -6.000 16.000 64.000 80.000 396.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 8.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 8.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer -6.000 -5.000 45.000 0 123.000
Andre fordringer 2.000 6.000 6.000 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 131.000 139.000 310.000 423.000 846.000
Sum omløpsmidler 127.000 141.000 361.000 431.000 969.000
Sum eiendeler 127.000 141.000 361.000 431.000 977.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 21.000 5.000 41.000 41.000
Sum egenkapital 116.000 121.000 105.000 141.000 141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 3.000 32.000 -1.000 3.000
Betalbar skatt 5.000 18.000 16.000 128.000
Skyldig offentlige avgifter 6.000 10.000 22.000 1.000 131.000
Utbytte -100.000 -80.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 2.000 85.000 195.000 575.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 19.000 256.000 291.000 836.000
Sum gjeld og egenkapital 128.000 140.000 361.000 432.000 977.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 115.000 122.000 105.000 140.000 133.000
Likviditetsgrad 1 10.6 7.4 1.4 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 10.6 7.4 1.4 1.5 1.2
Soliditet 90.6 86.4 29.1 32.6 14.4
Resultatgrad -6.3 11.2 24.7 36.5 32.7
Rentedekningsgrad 21.0 17.4 1 261.5
Gjeldsgrad 0.1 0.2 2.4 2.1 5.9
Total kapitalrentabilitet -4.7 15.0 24.1 24.3 53.6
Signatur
25.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex