Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mjåvann A1 As
Juridisk navn:  Mjåvann A1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38081180
Postboks 27 Mjåvannsvegen 66 Fax: 38081181
4661 Kristiansand S 4628 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 994089706
Aksjekapital: 1.104.246 NOK
Etableringsdato: 4/14/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Value Kristiansand As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.54%
Resultat  
  
23.11%
Egenkapital  
  
0.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.173.000 1.101.000 1.081.000 1.048.000 1.035.000
Resultat: 666.000 541.000 543.000 549.000 539.000
Egenkapital: 3.316.000 3.292.000 3.262.000 3.216.000 3.148.000
Regnskap for  Mjåvann A1 As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.173.000 1.101.000 1.081.000 1.048.000 1.035.000
Driftskostnader -378.000 -369.000 -312.000 -309.000 -331.000
Driftsresultat 795.000 731.000 769.000 739.000 704.000
Finansinntekter 29.000 13.000 32.000 49.000 65.000
Finanskostnader -158.000 -204.000 -260.000 -239.000 -230.000
Finans -129.000 -191.000 -228.000 -190.000 -165.000
Resultat før skatt 666.000 541.000 543.000 549.000 539.000
Skattekostnad -147.000 -119.000 -119.000 -113.000 -117.000
Årsresultat 520.000 422.000 423.000 436.000 422.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.501.000 9.657.000 9.901.000 10.085.000 10.325.000
Sum omløpsmidler 1.818.000 1.860.000 1.970.000 2.158.000 2.130.000
Sum eiendeler 11.319.000 11.517.000 11.871.000 12.243.000 12.455.000
Sum opptjent egenkapital 2.212.000 2.188.000 2.158.000 2.112.000 2.043.000
Sum egenkapital 3.316.000 3.292.000 3.262.000 3.216.000 3.148.000
Sum langsiktig gjeld 7.236.000 7.649.000 8.059.000 8.465.000 8.787.000
Sum kortsiktig gjeld 766.000 576.000 551.000 563.000 520.000
Sum gjeld og egenkapital 11.318.000 11.517.000 11.872.000 12.244.000 12.454.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.094.000 1.076.000 1.056.000 1.024.000 1.012.000
Andre inntekter 79.000 25.000 25.000 24.000 24.000
Driftsinntekter 1.173.000 1.101.000 1.081.000 1.048.000 1.035.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -245.000 -244.000 -241.000 -240.000 -240.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -133.000 -125.000 -71.000 -69.000 -91.000
Driftskostnader -378.000 -369.000 -312.000 -309.000 -331.000
Driftsresultat 795.000 731.000 769.000 739.000 704.000
Finansinntekter 29.000 13.000 32.000 49.000 65.000
Finanskostnader -158.000 -204.000 -260.000 -239.000 -230.000
Finans -129.000 -191.000 -228.000 -190.000 -165.000
Konsernbidrag -496.000 -391.000 -377.000 -368.000 -342.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 520.000 422.000 423.000 436.000 422.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 9.501.000 9.657.000 9.901.000 10.085.000 10.325.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.501.000 9.657.000 9.901.000 10.085.000 10.325.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.501.000 9.657.000 9.901.000 10.085.000 10.325.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 22.000
Andre fordringer 1.166.000 282.000 973.000 1.702.000 1.780.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 652.000 1.578.000 997.000 456.000 327.000
Sum omløpsmidler 1.818.000 1.860.000 1.970.000 2.158.000 2.130.000
Sum eiendeler 11.319.000 11.517.000 11.871.000 12.243.000 12.455.000
Sum opptjent egenkapital 2.212.000 2.188.000 2.158.000 2.112.000 2.043.000
Sum egenkapital 3.316.000 3.292.000 3.262.000 3.216.000 3.148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 326.000 320.000 311.000 298.000 294.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.236.000 7.649.000 8.059.000 8.465.000 8.787.000
Leverandørgjeld 94.000 40.000 4.000 33.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 672.000 536.000 547.000 531.000 498.000
Sum kortsiktig gjeld 766.000 576.000 551.000 563.000 520.000
Sum gjeld og egenkapital 11.318.000 11.517.000 11.872.000 12.244.000 12.454.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.052.000 1.284.000 1.419.000 1.595.000 1.610.000
Likviditetsgrad 1 2.4 3.2 3.6 3.8 4.1
Likviditetsgrad 2 2.4 3.2 3.6 3.8 4.1
Soliditet 29.3 28.6 27.5 26.3 25.3
Resultatgrad 67.8 66.4 71.1 70.5 6
Rentedekningsgrad 5.0 3.6 3 3.1 3.1
Gjeldsgrad 2.4 2.5 2.6 2.8 3
Total kapitalrentabilitet 7.3 6.5 6.7 6.4 6.2
Signatur
18.04.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex