Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mjølkerampa As
Juridisk navn:  Mjølkerampa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63991315
Postboks 7 Asktorvet 4 Fax: 63991698
2024 Gjerdrum 2022 Gjerdrum
Fylke: Kommune:
Viken Gjerdrum
Org.nr: 984690436
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 7/2/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Gs Økonomi/Grimstad
Utvikling:
Omsetning  
  
0.9%
Resultat  
  
-57.78%
Egenkapital  
  
-38.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.470.000 2.448.000 2.715.000 2.798.000 3.660.000
Resultat: -527.000 -334.000 -274.000 129.000 360.000
Egenkapital: 825.000 1.351.000 1.685.000 1.959.000 1.830.000
Regnskap for  Mjølkerampa As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.470.000 2.448.000 2.715.000 2.798.000 3.660.000
Driftskostnader -3.007.000 -2.789.000 -3.003.000 -2.674.000 -3.306.000
Driftsresultat -535.000 -341.000 -288.000 123.000 354.000
Finansinntekter 10.000 7.000 15.000 7.000 6.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000
Finans 9.000 7.000 15.000 7.000 5.000
Resultat før skatt -527.000 -334.000 -274.000 129.000 360.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -527.000 -334.000 -274.000 129.000 360.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 33.000 55.000 77.000
Sum omløpsmidler 1.216.000 1.593.000 1.998.000 2.166.000 2.321.000
Sum eiendeler 1.216.000 1.604.000 2.031.000 2.221.000 2.398.000
Sum opptjent egenkapital 725.000 1.251.000 1.585.000 1.859.000 1.730.000
Sum egenkapital 825.000 1.351.000 1.685.000 1.959.000 1.830.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 391.000 252.000 346.000 262.000 568.000
Sum gjeld og egenkapital 1.216.000 1.603.000 2.031.000 2.221.000 2.398.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 182.000 223.000 535.000 524.000 561.000
Andre inntekter 2.288.000 2.225.000 2.180.000 2.274.000 3.099.000
Driftsinntekter 2.470.000 2.448.000 2.715.000 2.798.000 3.660.000
Varekostnad -73.000 -94.000 -239.000 -234.000 -204.000
Lønninger -1.890.000 -1.698.000 -1.741.000 -1.417.000 -2.225.000
Avskrivning -11.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.033.000 -975.000 -1.001.000 -1.001.000 -855.000
Driftskostnader -3.007.000 -2.789.000 -3.003.000 -2.674.000 -3.306.000
Driftsresultat -535.000 -341.000 -288.000 123.000 354.000
Finansinntekter 10.000 7.000 15.000 7.000 6.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000
Finans 9.000 7.000 15.000 7.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -527.000 -334.000 -274.000 129.000 360.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 33.000 55.000 77.000
Sum varige driftsmidler 11.000 33.000 55.000 77.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 33.000 55.000 77.000
Varebeholdning 40.000 38.000 35.000 24.000 35.000
Kundefordringer 93.000 113.000 58.000
Andre fordringer 193.000 133.000 353.000 438.000 243.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 982.000 1.421.000 1.518.000 1.591.000 1.984.000
Sum omløpsmidler 1.216.000 1.593.000 1.998.000 2.166.000 2.321.000
Sum eiendeler 1.216.000 1.604.000 2.031.000 2.221.000 2.398.000
Sum opptjent egenkapital 725.000 1.251.000 1.585.000 1.859.000 1.730.000
Sum egenkapital 825.000 1.351.000 1.685.000 1.959.000 1.830.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 91.000 24.000 83.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 154.000 93.000 120.000 119.000 246.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 145.000 136.000 143.000 140.000 320.000
Sum kortsiktig gjeld 391.000 252.000 346.000 262.000 568.000
Sum gjeld og egenkapital 1.216.000 1.603.000 2.031.000 2.221.000 2.398.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 825.000 1.341.000 1.652.000 1.904.000 1.753.000
Likviditetsgrad 1 3.1 6.3 5.8 8.3 4
Likviditetsgrad 2 3.0 6.2 5.7 8.2 4
Soliditet 67.8 84.3 8 88.2 76.3
Resultatgrad -21.7 -13.9 -10.6 4.4 9.7
Rentedekningsgrad -535.0 3
Gjeldsgrad 0.5 0.2 0.2 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet -43.2 -20.8 -13.4 5.9 1
Signatur
10.01.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex