Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mja Maler & Gulvbelegg AS
Juridisk navn:  Mja Maler & Gulvbelegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38099990
Kartheia 5 Kartheia 5 Fax: 38048990
4626 Kristiansand S 4626 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 966705264
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 5/4/1993 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: malerm mørk og jacobsen as
Revisor: Revisjon Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.64%
Resultat  
  
-9.51%
Egenkapital  
  
16.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 32.055.000 32.588.000 30.180.000 23.212.000 21.944.000
Resultat: 1.228.000 1.357.000 933.000 324.000 573.000
Egenkapital: 6.639.000 5.694.000 4.635.000 3.846.000 3.635.000
Regnskap for  Mja Maler & Gulvbelegg AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 32.055.000 32.588.000 30.180.000 23.212.000 21.944.000
Driftskostnader -30.830.000 -31.239.000 -29.255.000 -22.898.000 -21.382.000
Driftsresultat 1.224.000 1.350.000 924.000 315.000 562.000
Finansinntekter 3.000 7.000 9.000 10.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 3.000 7.000 9.000 10.000 11.000
Resultat før skatt 1.228.000 1.357.000 933.000 324.000 573.000
Skattekostnad -282.000 -299.000 -144.000 -114.000 -168.000
Årsresultat 945.000 1.058.000 790.000 211.000 404.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 992.000 1.240.000 1.573.000 599.000 917.000
Sum omløpsmidler 10.401.000 9.129.000 9.743.000 8.463.000 7.134.000
Sum eiendeler 11.393.000 10.369.000 11.316.000 9.062.000 8.051.000
Sum opptjent egenkapital 5.527.000 4.582.000 3.523.000 2.734.000 2.523.000
Sum egenkapital 6.639.000 5.694.000 4.635.000 3.846.000 3.635.000
Sum langsiktig gjeld 33.000 79.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.755.000 4.642.000 6.602.000 5.216.000 4.416.000
Sum gjeld og egenkapital 11.394.000 10.369.000 11.316.000 9.062.000 8.051.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.636.000 32.510.000 29.395.000 23.212.000 21.944.000
Andre inntekter 1.418.000 78.000 784.000 0 0
Driftsinntekter 32.055.000 32.588.000 30.180.000 23.212.000 21.944.000
Varekostnad -20.216.000 -23.161.000 -21.505.000 -15.558.000 -14.255.000
Lønninger -8.077.000 -5.647.000 -5.262.000 -4.978.000 -4.940.000
Avskrivning -319.000 -359.000 -315.000 -276.000 -269.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.218.000 -2.072.000 -2.173.000 -2.086.000 -1.918.000
Driftskostnader -30.830.000 -31.239.000 -29.255.000 -22.898.000 -21.382.000
Driftsresultat 1.224.000 1.350.000 924.000 315.000 562.000
Finansinntekter 3.000 7.000 9.000 10.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 3.000 7.000 9.000 10.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 945.000 1.058.000 790.000 211.000 404.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 205.000 227.000 284.000 142.000 212.000
Driftsløsøre 613.000 853.000 1.104.000 350.000 557.000
Sum varige driftsmidler 818.000 1.080.000 1.389.000 493.000 769.000
Sum finansielle anleggsmidler 175.000 159.000 184.000 106.000 148.000
Sum anleggsmidler 992.000 1.240.000 1.573.000 599.000 917.000
Varebeholdning 237.000 139.000 127.000 125.000 48.000
Kundefordringer 6.889.000 5.146.000 8.098.000 6.126.000 5.587.000
Andre fordringer 1.237.000 689.000 626.000 165.000 680.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.039.000 3.155.000 892.000 2.047.000 819.000
Sum omløpsmidler 10.401.000 9.129.000 9.743.000 8.463.000 7.134.000
Sum eiendeler 11.393.000 10.369.000 11.316.000 9.062.000 8.051.000
Sum opptjent egenkapital 5.527.000 4.582.000 3.523.000 2.734.000 2.523.000
Sum egenkapital 6.639.000 5.694.000 4.635.000 3.846.000 3.635.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 79.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.000 79.000 0 0
Leverandørgjeld 2.027.000 2.035.000 3.532.000 3.737.000 3.132.000
Betalbar skatt 315.000 345.000 65.000 114.000 171.000
Skyldig offentlige avgifter 1.320.000 1.045.000 971.000 594.000 358.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.092.000 1.217.000 2.035.000 770.000 755.000
Sum kortsiktig gjeld 4.755.000 4.642.000 6.602.000 5.216.000 4.416.000
Sum gjeld og egenkapital 11.394.000 10.369.000 11.316.000 9.062.000 8.051.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.646.000 4.487.000 3.141.000 3.247.000 2.718.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.0 1.5 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 2.1 1.9 1.5 1.6 1.6
Soliditet 58.3 54.9 4 42.4 45.1
Resultatgrad 3.8 4.1 3.1 1.4 2.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.8 1.4 1.4 1.2
Total kapitalrentabilitet 10.8 13.1 8.2 3.6 7.1
Signatur
11.08.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex