Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mjaaland Betongpumping As
Juridisk navn:  Mjaaland Betongpumping As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Drangsholtveien 71 Drangsholtveien 71 Fax:
4658 Tveit 4658 Tveit
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 920246508
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/1/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapssentralen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.66%
Resultat  
  
38.11%
Egenkapital  
  
45.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 4.630.000 4.003.000 2.491.000
Resultat: 877.000 635.000 644.000
Egenkapital: 906.000 621.000 526.000
Regnskap for  Mjaaland Betongpumping As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 4.630.000 4.003.000 2.491.000
Driftskostnader -3.750.000 -3.366.000 -1.844.000
Driftsresultat 880.000 637.000 647.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000
Finans -3.000 -2.000 -3.000
Resultat før skatt 877.000 635.000 644.000
Skattekostnad -193.000 -140.000 -148.000
Årsresultat 684.000 495.000 496.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 267.000 118.000 0
Sum omløpsmidler 1.665.000 1.235.000 964.000
Sum eiendeler 1.932.000 1.353.000 964.000
Sum opptjent egenkapital 876.000 591.000 496.000
Sum egenkapital 906.000 621.000 526.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.020.000 727.000 438.000
Sum gjeld og egenkapital 1.933.000 1.353.000 964.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.402.000 4.003.000 2.491.000
Andre inntekter 229.000 0 0
Driftsinntekter 4.630.000 4.003.000 2.491.000
Varekostnad -117.000 0 -3.000
Lønninger -1.711.000 -1.679.000 -681.000
Avskrivning -25.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.897.000 -1.683.000 -1.160.000
Driftskostnader -3.750.000 -3.366.000 -1.844.000
Driftsresultat 880.000 637.000 647.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000
Finans -3.000 -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 0
Årsresultat 684.000 495.000 496.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 17.000 0 0
Driftsløsøre 113.000 118.000 0
Sum varige driftsmidler 130.000 118.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 137.000 0 0
Sum anleggsmidler 267.000 118.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.035.000 694.000 485.000
Andre fordringer 74.000 60.000 59.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 557.000 481.000 419.000
Sum omløpsmidler 1.665.000 1.235.000 964.000
Sum eiendeler 1.932.000 1.353.000 964.000
Sum opptjent egenkapital 876.000 591.000 496.000
Sum egenkapital 906.000 621.000 526.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 5.000 0
Leverandørgjeld 5.000 10.000
Betalbar skatt 191.000 135.000 148.000
Skyldig offentlige avgifter 266.000 31.000 210.000
Utbytte -400.000 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 162.000 155.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 1.020.000 727.000 438.000
Sum gjeld og egenkapital 1.933.000 1.353.000 964.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 645.000 508.000 526.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 2.2
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 2.2
Soliditet 46.9 45.9 54.6
Resultatgrad 19.0 15.9 2
Rentedekningsgrad 293.3 212.3 215.7
Gjeldsgrad 1.1 1.2 0.8
Total kapitalrentabilitet 45.5 47.2 67.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex