Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mjg As
Juridisk navn:  Mjg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48292277
Nordgarden 12 Nordgarden 12 Fax:
4766 Herefoss 4766 Herefoss
Fylke: Kommune:
Agder Birkenes
Org.nr: 912683524
Aksjekapital: 230.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/29/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Birkenes Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.3%
Resultat  
  
-66.46%
Egenkapital  
  
15.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.792.000 3.842.000 486.000 620.000 297.000
Resultat: 54.000 161.000 -255.000 288.000 -45.000
Egenkapital: 317.000 275.000 124.000 347.000 -109.000
Regnskap for  Mjg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.792.000 3.842.000 486.000 620.000 297.000
Driftskostnader -3.709.000 -3.668.000 -732.000 -304.000 -308.000
Driftsresultat 82.000 175.000 -246.000 316.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -28.000 -15.000 -9.000 -28.000 -33.000
Finans -28.000 -15.000 -9.000 -27.000 -33.000
Resultat før skatt 54.000 161.000 -255.000 288.000 -45.000
Skattekostnad -12.000 -10.000 32.000 -32.000 0
Årsresultat 42.000 151.000 -223.000 256.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.311.000 1.552.000 1.297.000 535.000 771.000
Sum omløpsmidler 909.000 700.000 389.000 1.578.000 159.000
Sum eiendeler 2.220.000 2.252.000 1.686.000 2.113.000 930.000
Sum opptjent egenkapital 87.000 45.000 -106.000 117.000 -139.000
Sum egenkapital 317.000 275.000 124.000 347.000 -109.000
Sum langsiktig gjeld 1.555.000 1.522.000 1.200.000 1.526.000 785.000
Sum kortsiktig gjeld 348.000 455.000 362.000 240.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 2.220.000 2.252.000 1.686.000 2.113.000 930.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.786.000 3.709.000 395.000 527.000 238.000
Andre inntekter 5.000 133.000 91.000 93.000 59.000
Driftsinntekter 3.792.000 3.842.000 486.000 620.000 297.000
Varekostnad -331.000 -545.000 -104.000 -47.000 -48.000
Lønninger -1.084.000 -432.000 -15.000 0 0
Avskrivning -260.000 -230.000 -148.000 -101.000 -138.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.034.000 -2.461.000 -465.000 -156.000 -122.000
Driftskostnader -3.709.000 -3.668.000 -732.000 -304.000 -308.000
Driftsresultat 82.000 175.000 -246.000 316.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -28.000 -15.000 -9.000 -28.000 -33.000
Finans -28.000 -15.000 -9.000 -27.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 42.000 151.000 -223.000 256.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 694.000 937.000 964.000 225.000 394.000
Driftsløsøre 362.000 370.000 26.000 310.000 376.000
Sum varige driftsmidler 1.056.000 1.307.000 990.000 535.000 771.000
Sum finansielle anleggsmidler 255.000 245.000 308.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.311.000 1.552.000 1.297.000 535.000 771.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 342.000 384.000 163.000 0 45.000
Andre fordringer 55.000 55.000 134.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 512.000 261.000 92.000 1.578.000 114.000
Sum omløpsmidler 909.000 700.000 389.000 1.578.000 159.000
Sum eiendeler 2.220.000 2.252.000 1.686.000 2.113.000 930.000
Sum opptjent egenkapital 87.000 45.000 -106.000 117.000 -139.000
Sum egenkapital 317.000 275.000 124.000 347.000 -109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 22.000 10.000 0 32.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.555.000 1.522.000 1.200.000 1.526.000 785.000
Leverandørgjeld 41.000 193.000 135.000 8.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 103.000 23.000 0 11.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 203.000 238.000 227.000 221.000 222.000
Sum kortsiktig gjeld 348.000 455.000 362.000 240.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 2.220.000 2.252.000 1.686.000 2.113.000 930.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 561.000 245.000 27.000 1.338.000 -95.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.5 1.1 6.6 0.6
Likviditetsgrad 2 2.6 1.5 1.1 6.6 0.6
Soliditet 14.3 12.2 7.4 16.4 -11.7
Resultatgrad 2.2 4.6 -50.6 5 -3.7
Rentedekningsgrad 2.9 11.7 -27.3 11.3 -0.3
Gjeldsgrad 6.0 7.2 12.6 5.1 -9.5
Total kapitalrentabilitet 3.7 7.8 -14.6 1 -1.2
Signatur
01.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.09.2017
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex