Mnara As
Juridisk navn:  Mnara As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Huk aveny 23C Huk aveny 23C Fax:
0287 Oslo 287 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 925822779
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/8/2020 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1968.97%
Resultat  
  
1231.91%
Egenkapital  
  
892.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 1.200.000 58.000
Resultat: 626.000 47.000
Egenkapital: 546.000 55.000
Regnskap for  Mnara As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 1.200.000 58.000
Driftskostnader -564.000 -11.000
Driftsresultat 637.000 47.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -13.000
Finans -11.000
Resultat før skatt 626.000 47.000
Skattekostnad -135.000 -10.000
Årsresultat 491.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 1.264.000 88.000
Sum eiendeler 1.264.000 88.000
Sum opptjent egenkapital 527.000 37.000
Sum egenkapital 546.000 55.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 718.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 1.264.000 89.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.200.000 58.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.200.000 58.000
Varekostnad -497.000 -3.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -67.000 -8.000
Driftskostnader -564.000 -11.000
Driftsresultat 637.000 47.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -13.000
Finans -11.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 491.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 290.000
Kundefordringer 681.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 293.000 88.000
Sum omløpsmidler 1.264.000 88.000
Sum eiendeler 1.264.000 88.000
Sum opptjent egenkapital 527.000 37.000
Sum egenkapital 546.000 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 283.000 8.000
Betalbar skatt 138.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 277.000 14.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 20.000
Sum kortsiktig gjeld 718.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 1.264.000 89.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 546.000 55.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.7
Likviditetsgrad 2 1.4 2.7
Soliditet 43.2 62.5
Resultatgrad 53.1 81.0
Rentedekningsgrad 49.0
Gjeldsgrad 1.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 50.6 53.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex