Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moa Legesenter AS
Juridisk navn:  Moa Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70164600
Vestmoa 6 Vestmoa 6 Fax: 70164601
6018 Ålesund 6018 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 984571178
Aksjekapital: 330.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/19/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stette AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.09%
Resultat  
  
-42.11%
Egenkapital  
  
3.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.757.000 3.444.000 3.319.000 3.137.000 3.049.000
Resultat: 11.000 19.000 52.000 20.000 -1.000
Egenkapital: 287.000 276.000 272.000 231.000 216.000
Regnskap for  Moa Legesenter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.757.000 3.444.000 3.319.000 3.137.000 3.049.000
Driftskostnader -3.745.000 -3.424.000 -3.266.000 -3.117.000 -3.050.000
Driftsresultat 12.000 20.000 53.000 20.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Resultat før skatt 11.000 19.000 52.000 20.000 -1.000
Skattekostnad -15.000 -11.000 -5.000 -2.000
Årsresultat 11.000 5.000 41.000 15.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 169.000 107.000 151.000 81.000 134.000
Sum omløpsmidler 437.000 475.000 491.000 413.000 365.000
Sum eiendeler 606.000 582.000 642.000 494.000 499.000
Sum opptjent egenkapital -43.000 -54.000 -58.000 -99.000 -114.000
Sum egenkapital 287.000 276.000 272.000 231.000 216.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 319.000 306.000 370.000 263.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 606.000 582.000 642.000 494.000 499.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 187.000 220.000 221.000 207.000 208.000
Andre inntekter 3.570.000 3.224.000 3.097.000 2.930.000 2.841.000
Driftsinntekter 3.757.000 3.444.000 3.319.000 3.137.000 3.049.000
Varekostnad -335.000 -360.000 -310.000 -273.000 -321.000
Lønninger -2.012.000 -1.797.000 -1.819.000 -1.739.000 -1.647.000
Avskrivning -29.000 -30.000 -21.000 -48.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.369.000 -1.237.000 -1.116.000 -1.057.000 -1.041.000
Driftskostnader -3.745.000 -3.424.000 -3.266.000 -3.117.000 -3.050.000
Driftsresultat 12.000 20.000 53.000 20.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 11.000 5.000 41.000 15.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 26.000 31.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 3.000 7.000
Driftsløsøre 169.000 107.000 136.000 52.000 96.000
Sum varige driftsmidler 169.000 107.000 136.000 55.000 103.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 169.000 107.000 151.000 81.000 134.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 252.000 361.000 270.000 307.000 300.000
Andre fordringer 0 12.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 185.000 114.000 221.000 94.000 65.000
Sum omløpsmidler 437.000 475.000 491.000 413.000 365.000
Sum eiendeler 606.000 582.000 642.000 494.000 499.000
Sum opptjent egenkapital -43.000 -54.000 -58.000 -99.000 -114.000
Sum egenkapital 287.000 276.000 272.000 231.000 216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 12.000 114.000 19.000 59.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 125.000 114.000 114.000 104.000 91.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 177.000 180.000 142.000 141.000 133.000
Sum kortsiktig gjeld 319.000 306.000 370.000 263.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 606.000 582.000 642.000 494.000 499.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 118.000 169.000 121.000 150.000 82.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.3 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.3 1.6 1.3
Soliditet 47.4 47.4 42.4 46.8 43.3
Resultatgrad 0.3 0.6 1.6 0.6 0
Rentedekningsgrad 12.0 20.0 5 0
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.4 1.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 2.0 3.4 8.3 4 0
Signatur
15.07.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex