Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mobile As
Juridisk navn:  Mobile As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67494800
Stasjonsveien 18 Stasjonsveien 18 Fax: 66847381
1396 Billingstad 1396 Billingstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 943416893
Aksjekapital: 100.000.000 NOK
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.98%
Resultat  
  
1479.8%
Egenkapital  
  
-1.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 172.235.000 149.791.000 184.826.000 171.911.000 162.583.000
Resultat: 108.327.000 6.857.000 27.047.000 69.641.000 55.959.000
Egenkapital: 234.991.000 237.893.000 234.195.000 242.643.000 242.526.000
Regnskap for  Mobile As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 172.235.000 149.791.000 184.826.000 171.911.000 162.583.000
Driftskostnader -175.308.000 -141.974.000 -171.743.000 -154.021.000 -152.404.000
Driftsresultat -3.072.000 7.816.000 13.083.000 17.890.000 10.180.000
Finansinntekter 117.065.000 14.279.000 27.263.000 57.031.000 51.145.000
Finanskostnader -5.666.000 -15.238.000 -13.299.000 -5.280.000 -5.365.000
Finans 111.399.000 -959.000 13.964.000 51.751.000 45.780.000
Resultat før skatt 108.327.000 6.857.000 27.047.000 69.641.000 55.959.000
Skattekostnad -24.016.000 -3.159.000 -8.000.000 -16.506.000 -13.821.000
Årsresultat 84.311.000 3.698.000 19.047.000 53.135.000 42.137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 304.649.000 273.594.000 279.636.000 236.555.000 225.937.000
Sum omløpsmidler 318.567.000 260.558.000 267.764.000 331.657.000 288.251.000
Sum eiendeler 623.216.000 534.152.000 547.400.000 568.212.000 514.188.000
Sum opptjent egenkapital 134.509.000 137.411.000 133.713.000 142.161.000 142.045.000
Sum egenkapital 234.991.000 237.893.000 234.195.000 242.643.000 242.526.000
Sum langsiktig gjeld 4.100.000 7.700.000 11.300.000 15.026.000
Sum kortsiktig gjeld 388.225.000 292.159.000 305.505.000 314.269.000 256.635.000
Sum gjeld og egenkapital 623.216.000 534.152.000 547.400.000 568.212.000 514.188.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 154.514.000 117.814.000 174.790.000 160.970.000 151.379.000
Andre inntekter 17.721.000 31.977.000 10.036.000 10.941.000 11.205.000
Driftsinntekter 172.235.000 149.791.000 184.826.000 171.911.000 162.583.000
Varekostnad -89.238.000 -57.797.000 -112.108.000 -104.543.000 -111.348.000
Lønninger -39.147.000 -35.534.000 -26.621.000 -27.139.000 -23.813.000
Avskrivning -4.698.000 -4.285.000 -3.032.000 -2.577.000 -1.316.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -42.225.000 -44.358.000 -29.982.000 -19.762.000 -15.927.000
Driftskostnader -175.308.000 -141.974.000 -171.743.000 -154.021.000 -152.404.000
Driftsresultat -3.072.000 7.816.000 13.083.000 17.890.000 10.180.000
Finansinntekter 117.065.000 14.279.000 27.263.000 57.031.000 51.145.000
Finanskostnader -5.666.000 -15.238.000 -13.299.000 -5.280.000 -5.365.000
Finans 111.399.000 -959.000 13.964.000 51.751.000 45.780.000
Konsernbidrag -87.213.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 84.311.000 3.698.000 19.047.000 53.135.000 42.137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.449.000 867.000 323.000 110.000 0
Fast eiendom 15.855.000 16.735.000 12.655.000 0 0
Maskiner anlegg 232.000 0 390.000 0 0
Driftsløsøre 2.327.000 3.932.000 4.971.000 4.586.000 4.262.000
Sum varige driftsmidler 18.414.000 20.927.000 18.016.000 4.586.000 4.262.000
Sum finansielle anleggsmidler 284.786.000 251.800.000 261.297.000 231.858.000 221.675.000
Sum anleggsmidler 304.649.000 273.594.000 279.636.000 236.555.000 225.937.000
Varebeholdning 1.692.000 1.416.000 2.570.000 1.248.000 1.484.000
Kundefordringer 27.830.000 6.054.000 11.207.000 12.668.000 12.527.000
Andre fordringer 23.214.000 22.451.000 34.813.000 36.328.000 33.232.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.676.000 1.696.000 1.217.000 955.000 922.000
Sum omløpsmidler 318.567.000 260.558.000 267.764.000 331.657.000 288.251.000
Sum eiendeler 623.216.000 534.152.000 547.400.000 568.212.000 514.188.000
Sum opptjent egenkapital 134.509.000 137.411.000 133.713.000 142.161.000 142.045.000
Sum egenkapital 234.991.000 237.893.000 234.195.000 242.643.000 242.526.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 126.000
Gjeld til kredittinstitutt 338.860.000 252.559.000 278.999.000 300.512.000 236.921.000
Sum langsiktig gjeld 4.100.000 7.700.000 11.300.000 15.026.000
Leverandørgjeld 3.614.000 8.510.000 16.816.000 9.233.000 9.547.000
Betalbar skatt 3.703.000 0 0 5.888.000
Skyldig offentlige avgifter 4.407.000 4.016.000 2.082.000 1.840.000 1.764.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.343.000 23.371.000 7.608.000 2.684.000 2.516.000
Sum kortsiktig gjeld 388.225.000 292.159.000 305.505.000 314.269.000 256.635.000
Sum gjeld og egenkapital 623.216.000 534.152.000 547.400.000 568.212.000 514.188.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -69.658.000 -31.601.000 -37.741.000 17.388.000 31.616.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.9 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.9 1.1 1.1
Soliditet 37.7 44.5 42.8 42.7 47.2
Resultatgrad -1.8 5.2 7.1 10.4 6.3
Rentedekningsgrad -0.5 0.5 1 3.4 1.9
Gjeldsgrad 1.7 1.2 1.3 1.3 1.1
Total kapitalrentabilitet 18.3 4.1 7.4 13.2 11.9
Signatur
11.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
08.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex