Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mobile Follo As
Juridisk navn:  Mobile Follo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64857700
Dynamitveien 10 Dynamitveien 10 Fax: 64857705
1400 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 913963857
Aksjekapital: 3.179.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 3/1/1977 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.58%
Resultat  
  
135.11%
Egenkapital  
  
71.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 244.125.000 184.137.000 123.913.000 105.849.000 77.648.000
Resultat: 13.740.000 5.844.000 943.000 1.922.000 -2.869.000
Egenkapital: 14.715.000 8.586.000 4.030.000 4.251.000 4.057.000
Regnskap for  Mobile Follo As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 244.125.000 184.137.000 123.913.000 105.849.000 77.648.000
Driftskostnader -230.190.000 -178.100.000 -122.781.000 -103.389.000 -79.690.000
Driftsresultat 13.936.000 6.036.000 1.131.000 2.460.000 -2.042.000
Finansinntekter 140.000 36.000 25.000 69.000 36.000
Finanskostnader -336.000 -228.000 -214.000 -607.000 -863.000
Finans -196.000 -192.000 -189.000 -538.000 -827.000
Resultat før skatt 13.740.000 5.844.000 943.000 1.922.000 -2.869.000
Skattekostnad -3.026.000 -1.288.000 -236.000 -476.000 667.000
Årsresultat 10.714.000 4.556.000 707.000 1.446.000 -2.203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.092.000 3.994.000 5.060.000 5.697.000 4.330.000
Sum omløpsmidler 53.650.000 31.828.000 24.689.000 26.573.000 27.652.000
Sum eiendeler 59.742.000 35.822.000 29.749.000 32.270.000 31.982.000
Sum opptjent egenkapital 6.040.000 5.407.000 851.000 1.072.000 878.000
Sum egenkapital 14.715.000 8.586.000 4.030.000 4.251.000 4.057.000
Sum langsiktig gjeld 8.696.000 4.580.000 5.923.000 5.615.000 5.478.000
Sum kortsiktig gjeld 36.332.000 22.655.000 19.796.000 22.405.000 22.447.000
Sum gjeld og egenkapital 59.743.000 35.821.000 29.749.000 32.271.000 31.982.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 238.644.000 180.949.000 121.502.000 103.496.000 76.515.000
Andre inntekter 5.481.000 3.188.000 2.411.000 2.353.000 1.133.000
Driftsinntekter 244.125.000 184.137.000 123.913.000 105.849.000 77.648.000
Varekostnad -202.503.000 -155.063.000 -102.160.000 -84.576.000 -62.468.000
Lønninger -17.043.000 -13.726.000 -10.391.000 -10.113.000 -8.945.000
Avskrivning -1.689.000 -1.383.000 -1.546.000 -1.218.000 -767.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.955.000 -7.928.000 -8.684.000 -7.482.000 -7.510.000
Driftskostnader -230.190.000 -178.100.000 -122.781.000 -103.389.000 -79.690.000
Driftsresultat 13.936.000 6.036.000 1.131.000 2.460.000 -2.042.000
Finansinntekter 140.000 36.000 25.000 69.000 36.000
Finanskostnader -336.000 -228.000 -214.000 -607.000 -863.000
Finans -196.000 -192.000 -189.000 -538.000 -827.000
Konsernbidrag -9.794.000 0 0 0 3.267.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 10.714.000 4.556.000 707.000 1.446.000 -2.203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 386.000 422.000 372.000 331.000 412.000
Fast eiendom 1.039.000 1.593.000 2.222.000 3.044.000 2.919.000
Maskiner anlegg 4.415.000 0 2.190.000 1.962.000 823.000
Driftsløsøre 216.000 245.000 276.000 359.000 175.000
Sum varige driftsmidler 5.671.000 3.572.000 4.688.000 5.366.000 3.918.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.092.000 3.994.000 5.060.000 5.697.000 4.330.000
Varebeholdning 36.336.000 26.393.000 20.392.000 19.770.000 19.205.000
Kundefordringer 2.610.000 2.393.000 2.273.000 4.432.000 1.650.000
Andre fordringer 2.197.000 1.704.000 1.662.000 1.981.000 1.039.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 527.000 464.000 362.000 388.000 200.000
Sum omløpsmidler 53.650.000 31.828.000 24.689.000 26.573.000 27.652.000
Sum eiendeler 59.742.000 35.822.000 29.749.000 32.270.000 31.982.000
Sum opptjent egenkapital 6.040.000 5.407.000 851.000 1.072.000 878.000
Sum egenkapital 14.715.000 8.586.000 4.030.000 4.251.000 4.057.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.552.000 1.122.000 1.107.000 795.000 619.000
Gjeld til kredittinstitutt 12.594.000 4.940.000 9.376.000 9.522.000 10.570.000
Sum langsiktig gjeld 8.696.000 4.580.000 5.923.000 5.615.000 5.478.000
Leverandørgjeld 16.646.000 11.994.000 6.492.000 8.254.000 8.897.000
Betalbar skatt 1.337.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.871.000 1.792.000 1.768.000 2.439.000 1.496.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.221.000 2.592.000 2.160.000 2.189.000 1.483.000
Sum kortsiktig gjeld 36.332.000 22.655.000 19.796.000 22.405.000 22.447.000
Sum gjeld og egenkapital 59.743.000 35.821.000 29.749.000 32.271.000 31.982.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.318.000 9.173.000 4.893.000 4.168.000 5.205.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.2 0.3 0.4
Soliditet 24.6 2 13.5 13.2 12.7
Resultatgrad 5.7 3.3 0.9 2.3 -2.6
Rentedekningsgrad 41.5 26.5 5.3 4.1 -2.4
Gjeldsgrad 3.1 3.2 6.4 6.6 6.9
Total kapitalrentabilitet 23.6 1 3.9 7.8 -6.3
Signatur
11.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
11.11.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex