Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mobilmote AS
Juridisk navn:  Mobilmote AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91630181
Gamleveien 400 Langebru Elgseter (tidl. Fredens bolig) Fax: 93517429
1350 Lommedalen 3531 Krokkleiva
Fylke: Kommune:
Viken Hole
Org.nr: 986239030
Aksjekapital: 501.500 NOK
Etableringsdato: 9/1/2003 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-95.16%
Resultat  
  
200.8%
Egenkapital  
  
7.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.000 62.000 52.000 197.000 59.000
Resultat: 377.000 -374.000 75.000 -179.000 2.318.000
Egenkapital: 5.496.000 5.120.000 5.504.000 5.431.000 5.610.000
Regnskap for  Mobilmote AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.000 62.000 52.000 197.000 59.000
Driftskostnader -40.000 -49.000 -51.000 -245.000 -85.000
Driftsresultat -37.000 13.000 1.000 -48.000 -27.000
Finansinntekter 422.000 357.000 567.000 71.000 2.414.000
Finanskostnader -9.000 -744.000 -494.000 -201.000 -69.000
Finans 413.000 -387.000 73.000 -130.000 2.345.000
Resultat før skatt 377.000 -374.000 75.000 -179.000 2.318.000
Skattekostnad -11.000 -2.000 0 0
Årsresultat 377.000 -384.000 73.000 -179.000 2.318.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.436.000 1.639.000 159.000 200.000 251.000
Sum omløpsmidler 67.000 3.513.000 5.425.000 5.333.000 5.419.000
Sum eiendeler 5.503.000 5.152.000 5.584.000 5.533.000 5.670.000
Sum opptjent egenkapital 3.496.000 3.120.000 3.504.000 3.431.000 3.610.000
Sum egenkapital 5.496.000 5.120.000 5.504.000 5.431.000 5.610.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 33.000 79.000 101.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 5.503.000 5.153.000 5.583.000 5.532.000 5.670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000 62.000 52.000 197.000 0
Andre inntekter 0 0 59.000
Driftsinntekter 3.000 62.000 52.000 197.000 59.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 -1.000
Avskrivning -26.000 -32.000 -41.000 -51.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -17.000 -10.000 -194.000 -19.000
Driftskostnader -40.000 -49.000 -51.000 -245.000 -85.000
Driftsresultat -37.000 13.000 1.000 -48.000 -27.000
Finansinntekter 422.000 357.000 567.000 71.000 2.414.000
Finanskostnader -9.000 -744.000 -494.000 -201.000 -69.000
Finans 413.000 -387.000 73.000 -130.000 2.345.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 377.000 -384.000 73.000 -179.000 2.318.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 98.000 122.000 153.000 191.000 241.000
Driftsløsøre 3.000 4.000 6.000 8.000 10.000
Sum varige driftsmidler 101.000 126.000 159.000 200.000 251.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.335.000 1.513.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.436.000 1.639.000 159.000 200.000 251.000
Varebeholdning 0 1.000 1.000
Kundefordringer 3.000 0 0 0
Andre fordringer 5.000 5.000 251.000 5.000
Sum investeringer 2.790.000 4.926.000 4.834.000 4.917.000
Kasse, bank 64.000 717.000 493.000 247.000 497.000
Sum omløpsmidler 67.000 3.513.000 5.425.000 5.333.000 5.419.000
Sum eiendeler 5.503.000 5.152.000 5.584.000 5.533.000 5.670.000
Sum opptjent egenkapital 3.496.000 3.120.000 3.504.000 3.431.000 3.610.000
Sum egenkapital 5.496.000 5.120.000 5.504.000 5.431.000 5.610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 11.000 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 22.000 77.000 101.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 33.000 79.000 101.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 5.503.000 5.153.000 5.583.000 5.532.000 5.670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000 3.480.000 5.346.000 5.232.000 5.359.000
Likviditetsgrad 1 9.6 106.5 68.7 52.8 90.3
Likviditetsgrad 2 9.6 106.5 68.7 52.8 90.3
Soliditet 99.9 99.4 98.6 98.2 98.9
Resultatgrad -1.233.3 21.0 1.9 -24.4 -45.8
Rentedekningsgrad -4.1 0 -0.2 -0.4
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 7.0 7.2 10.2 0.4 42.1
Signatur
21.09.2011
DAGLIG LEDER ALENE STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
21.09.2011
Daglig leder alene styrets leder alene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex