Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moeinvest As
Juridisk navn:  Moeinvest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikåsen 4 Olsvikåsen 4 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989252127
Aksjekapital: 109.005 NOK
Etableringsdato: 12/27/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
90.28%
Egenkapital  
  
43.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.429.000 751.000 585.000 1.034.000 797.000
Egenkapital: 2.997.000 2.084.000 1.914.000 1.927.000 1.138.000
Regnskap for  Moeinvest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -17.000 -17.000 -33.000 -57.000
Driftsresultat -18.000 -17.000 -17.000 -33.000 -57.000
Finansinntekter 1.462.000 921.000 857.000 1.078.000 871.000
Finanskostnader -15.000 -154.000 -255.000 -12.000 -17.000
Finans 1.447.000 767.000 602.000 1.066.000 854.000
Resultat før skatt 1.429.000 751.000 585.000 1.034.000 797.000
Skattekostnad -316.000 -131.000 -188.000 -245.000 -197.000
Årsresultat 1.113.000 620.000 397.000 789.000 600.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 280.000 280.000 280.000 280.000 230.000
Sum omløpsmidler 3.038.000 1.939.000 1.826.000 2.151.000 1.275.000
Sum eiendeler 3.318.000 2.219.000 2.106.000 2.431.000 1.505.000
Sum opptjent egenkapital 2.888.000 1.975.000 1.805.000 1.818.000 1.029.000
Sum egenkapital 2.997.000 2.084.000 1.914.000 1.927.000 1.138.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 321.000 135.000 193.000 504.000 367.000
Sum gjeld og egenkapital 3.318.000 2.219.000 2.107.000 2.431.000 1.505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -17.000 -17.000 -33.000 -57.000
Driftskostnader -18.000 -17.000 -17.000 -33.000 -57.000
Driftsresultat -18.000 -17.000 -17.000 -33.000 -57.000
Finansinntekter 1.462.000 921.000 857.000 1.078.000 871.000
Finanskostnader -15.000 -154.000 -255.000 -12.000 -17.000
Finans 1.447.000 767.000 602.000 1.066.000 854.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -450.000 -410.000 0 0
Årsresultat 1.113.000 620.000 397.000 789.000 600.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 280.000 280.000 280.000 280.000 230.000
Sum anleggsmidler 280.000 280.000 280.000 280.000 230.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.927.000 1.671.000 1.231.000 1.049.000 843.000
Sum investeringer 215.000 15.000 458.000 98.000 0
Kasse, bank 897.000 253.000 138.000 1.004.000 432.000
Sum omløpsmidler 3.038.000 1.939.000 1.826.000 2.151.000 1.275.000
Sum eiendeler 3.318.000 2.219.000 2.106.000 2.431.000 1.505.000
Sum opptjent egenkapital 2.888.000 1.975.000 1.805.000 1.818.000 1.029.000
Sum egenkapital 2.997.000 2.084.000 1.914.000 1.927.000 1.138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 316.000 131.000 188.000 245.000 197.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -450.000 -410.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000 259.000 170.000
Sum kortsiktig gjeld 321.000 135.000 193.000 504.000 367.000
Sum gjeld og egenkapital 3.318.000 2.219.000 2.107.000 2.431.000 1.505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.717.000 1.804.000 1.633.000 1.647.000 908.000
Likviditetsgrad 1 9.5 14.4 9.5 4.3 3.5
Likviditetsgrad 2 9.5 14.4 9.5 4.3 3.5
Soliditet 90.3 93.9 90.8 79.3 75.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.2 -0.1 -0.1 -2.8 -3.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 43.5 40.7 39.9 4 54.1
Signatur
27.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex