Moen 19 As
Juridisk navn:  Moen 19 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Finstadhagan 7 Finstadhagan 7 Fax:
1930 Aurskog 1930 Aurskog
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 921810563
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/21/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Egeland Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
112.31%
Resultat  
  
544.44%
Egenkapital  
  
467.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 552.000 260.000 0
Resultat: 240.000 -54.000 -22.000
Egenkapital: 227.000 40.000 40.000
Regnskap for  Moen 19 As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 552.000 260.000 0
Driftskostnader -54.000 -65.000 -6.000
Driftsresultat 498.000 195.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -258.000 -248.000 -16.000
Finans -258.000 -248.000 -16.000
Resultat før skatt 240.000 -54.000 -22.000
Skattekostnad -53.000 12.000 5.000
Årsresultat 187.000 -42.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.626.000 5.626.000 5.626.000
Sum omløpsmidler 133.000 109.000 31.000
Sum eiendeler 5.759.000 5.735.000 5.657.000
Sum opptjent egenkapital 128.000 -59.000 -17.000
Sum egenkapital 227.000 40.000 40.000
Sum langsiktig gjeld 4.737.000 5.000.000 5.000.000
Sum kortsiktig gjeld 795.000 695.000 617.000
Sum gjeld og egenkapital 5.759.000 5.735.000 5.657.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 552.000 260.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 552.000 260.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -65.000 -6.000
Driftskostnader -54.000 -65.000 -6.000
Driftsresultat 498.000 195.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -258.000 -248.000 -16.000
Finans -258.000 -248.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 187.000 -42.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.626.000 5.626.000 5.626.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.626.000 5.626.000 5.626.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.626.000 5.626.000 5.626.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 133.000 54.000 9.000
Sum omløpsmidler 133.000 109.000 31.000
Sum eiendeler 5.759.000 5.735.000 5.657.000
Sum opptjent egenkapital 128.000 -59.000 -17.000
Sum egenkapital 227.000 40.000 40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 702.000 614.000 600.000
Sum langsiktig gjeld 4.737.000 5.000.000 5.000.000
Leverandørgjeld 2.000 0 6.000
Betalbar skatt 53.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 80.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 795.000 695.000 617.000
Sum gjeld og egenkapital 5.759.000 5.735.000 5.657.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -662.000 -586.000 -586.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.1
Soliditet 3.9 0.7 0.7
Resultatgrad 90.2 7
Rentedekningsgrad 1.9 0.8 -0.4
Gjeldsgrad 24.4 142.4 140.4
Total kapitalrentabilitet 8.6 3.4 -0.1
Signatur
23.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex