Moen Autosenter AS
Juridisk navn:  Moen Autosenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37155105
Risørveien 888 Risørveien 888 Fax: 37155106
4950 Risør 4950 Risør
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 992836253
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/20/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Avenir Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.74%
Resultat  
  
0.58%
Egenkapital  
  
17.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.384.000 14.491.000 15.284.000 18.942.000 15.876.000
Resultat: 1.390.000 1.382.000 1.560.000 2.236.000 2.032.000
Egenkapital: 5.382.000 4.599.000 4.521.000 3.623.000 2.226.000
Regnskap for  Moen Autosenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.384.000 14.491.000 15.284.000 18.942.000 15.876.000
Driftskostnader -12.960.000 -13.065.000 -13.667.000 -16.645.000 -13.780.000
Driftsresultat 1.424.000 1.427.000 1.617.000 2.298.000 2.096.000
Finansinntekter 3.000 4.000 5.000 7.000 5.000
Finanskostnader -37.000 -49.000 -62.000 -68.000 -70.000
Finans -34.000 -45.000 -57.000 -61.000 -65.000
Resultat før skatt 1.390.000 1.382.000 1.560.000 2.236.000 2.032.000
Skattekostnad -307.000 -304.000 -363.000 -539.000 -510.000
Årsresultat 1.083.000 1.078.000 1.198.000 1.697.000 1.521.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.761.000 1.662.000 1.790.000 1.926.000 2.114.000
Sum omløpsmidler 5.980.000 5.203.000 5.485.000 7.183.000 3.855.000
Sum eiendeler 7.741.000 6.865.000 7.275.000 9.109.000 5.969.000
Sum opptjent egenkapital 5.332.000 4.549.000 4.466.000 3.568.000 2.171.000
Sum egenkapital 5.382.000 4.599.000 4.521.000 3.623.000 2.226.000
Sum langsiktig gjeld 671.000 895.000 1.219.000 1.744.000 2.269.000
Sum kortsiktig gjeld 1.689.000 1.371.000 1.535.000 3.742.000 1.475.000
Sum gjeld og egenkapital 7.742.000 6.865.000 7.275.000 9.109.000 5.970.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.381.000 14.484.000 15.265.000 18.886.000 15.870.000
Andre inntekter 3.000 7.000 20.000 56.000 6.000
Driftsinntekter 14.384.000 14.491.000 15.284.000 18.942.000 15.876.000
Varekostnad -8.809.000 -9.061.000 -9.558.000 -12.726.000 -10.433.000
Lønninger -2.863.000 -2.754.000 -2.910.000 -2.794.000 -2.346.000
Avskrivning -245.000 -247.000 -250.000 -227.000 -228.000
Nedskrivning 0 0 0 -13.000
Andre driftskostnader -1.043.000 -1.003.000 -949.000 -898.000 -760.000
Driftskostnader -12.960.000 -13.065.000 -13.667.000 -16.645.000 -13.780.000
Driftsresultat 1.424.000 1.427.000 1.617.000 2.298.000 2.096.000
Finansinntekter 3.000 4.000 5.000 7.000 5.000
Finanskostnader -37.000 -49.000 -62.000 -68.000 -70.000
Finans -34.000 -45.000 -57.000 -61.000 -65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Årsresultat 1.083.000 1.078.000 1.198.000 1.697.000 1.521.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 81.000 83.000 64.000 51.000 56.000
Fast eiendom 1.122.000 1.257.000 1.334.000 1.467.000 1.599.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 534.000 273.000 317.000 284.000 299.000
Sum varige driftsmidler 1.656.000 1.529.000 1.651.000 1.750.000 1.897.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 50.000 74.000 125.000 161.000
Sum anleggsmidler 1.761.000 1.662.000 1.790.000 1.926.000 2.114.000
Varebeholdning 1.446.000 1.505.000 1.994.000 2.301.000 1.403.000
Kundefordringer 341.000 362.000 327.000 350.000 192.000
Andre fordringer 109.000 59.000 28.000 32.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.084.000 3.277.000 3.136.000 4.499.000 2.220.000
Sum omløpsmidler 5.980.000 5.203.000 5.485.000 7.183.000 3.855.000
Sum eiendeler 7.741.000 6.865.000 7.275.000 9.109.000 5.969.000
Sum opptjent egenkapital 5.332.000 4.549.000 4.466.000 3.568.000 2.171.000
Sum egenkapital 5.382.000 4.599.000 4.521.000 3.623.000 2.226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 671.000 895.000 1.219.000 1.744.000 2.269.000
Leverandørgjeld 121.000 66.000 50.000 366.000 14.000
Betalbar skatt 305.000 323.000 375.000 534.000 532.000
Skyldig offentlige avgifter 414.000 294.000 380.000 438.000 283.000
Utbytte -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 550.000 388.000 429.000 2.104.000 346.000
Sum kortsiktig gjeld 1.689.000 1.371.000 1.535.000 3.742.000 1.475.000
Sum gjeld og egenkapital 7.742.000 6.865.000 7.275.000 9.109.000 5.970.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.291.000 3.832.000 3.950.000 3.441.000 2.380.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3.8 3.6 1.9 2.6
Likviditetsgrad 2 2.7 2.7 2.3 1.3 1.7
Soliditet 69.5 6 62.1 39.8 37.3
Resultatgrad 9.9 9.8 10.6 12.1 13.2
Rentedekningsgrad 38.5 29.1 26.1 33.8 29.9
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.6 1.5 1.7
Total kapitalrentabilitet 18.4 20.8 22.3 25.3 35.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex