Moen Bjøllefabrikk As
Juridisk navn:  Moen Bjøllefabrikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51401150
c/o Næringsparken Øyevollveien 6 c/o Næringsparken Øyevollveien 6 Fax: 51401694
4460 Moi 4460 Moi
Fylke: Kommune:
Rogaland Lund
Org.nr: 874645192
Aksjekapital: 850.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/10/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Lund Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.53%
Resultat  
  
133.49%
Egenkapital  
  
31.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.976.000 6.369.000 6.441.000 6.851.000 6.599.000
Resultat: 71.000 -212.000 -229.000 -22.000 15.000
Egenkapital: 298.000 227.000 439.000 669.000 691.000
Regnskap for  Moen Bjøllefabrikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.976.000 6.369.000 6.441.000 6.851.000 6.599.000
Driftskostnader -6.748.000 -6.561.000 -6.643.000 -6.864.000 -6.573.000
Driftsresultat 228.000 -193.000 -203.000 -13.000 26.000
Finansinntekter 40.000 5.000 5.000 5.000 4.000
Finanskostnader -196.000 -25.000 -32.000 -15.000 -15.000
Finans -156.000 -20.000 -27.000 -10.000 -11.000
Resultat før skatt 71.000 -212.000 -229.000 -22.000 15.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 71.000 -212.000 -229.000 -22.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 353.000 205.000 245.000 285.000 260.000
Sum omløpsmidler 1.372.000 1.785.000 1.510.000 1.444.000 1.634.000
Sum eiendeler 1.725.000 1.990.000 1.755.000 1.729.000 1.894.000
Sum opptjent egenkapital -552.000 -623.000 -411.000 -181.000 -159.000
Sum egenkapital 298.000 227.000 439.000 669.000 691.000
Sum langsiktig gjeld 279.000 0 0 0 50.000
Sum kortsiktig gjeld 1.147.000 1.763.000 1.315.000 1.060.000 1.153.000
Sum gjeld og egenkapital 1.724.000 1.990.000 1.754.000 1.729.000 1.894.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.976.000 6.369.000 6.441.000 6.851.000 6.599.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.976.000 6.369.000 6.441.000 6.851.000 6.599.000
Varekostnad -3.379.000 -3.095.000 -3.251.000 -3.608.000 -3.405.000
Lønninger -2.047.000 -2.207.000 -2.169.000 -1.870.000 -1.930.000
Avskrivning -80.000 -40.000 -40.000 -39.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.242.000 -1.219.000 -1.183.000 -1.347.000 -1.170.000
Driftskostnader -6.748.000 -6.561.000 -6.643.000 -6.864.000 -6.573.000
Driftsresultat 228.000 -193.000 -203.000 -13.000 26.000
Finansinntekter 40.000 5.000 5.000 5.000 4.000
Finanskostnader -196.000 -25.000 -32.000 -15.000 -15.000
Finans -156.000 -20.000 -27.000 -10.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 71.000 -212.000 -229.000 -22.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 174.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 30.000 30.000 30.000 30.000
Driftsløsøre 179.000 175.000 215.000 255.000 230.000
Sum varige driftsmidler 179.000 205.000 245.000 285.000 260.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 353.000 205.000 245.000 285.000 260.000
Varebeholdning 1.072.000 1.353.000 1.248.000 989.000 1.153.000
Kundefordringer 122.000 325.000 156.000 367.000 357.000
Andre fordringer 104.000 14.000 19.000 0 49.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 74.000 92.000 85.000 85.000 72.000
Sum omløpsmidler 1.372.000 1.785.000 1.510.000 1.444.000 1.634.000
Sum eiendeler 1.725.000 1.990.000 1.755.000 1.729.000 1.894.000
Sum opptjent egenkapital -552.000 -623.000 -411.000 -181.000 -159.000
Sum egenkapital 298.000 227.000 439.000 669.000 691.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 361.000 422.000 201.000 120.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 279.000 0 0 0 50.000
Leverandørgjeld 430.000 613.000 304.000 304.000 485.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 156.000 188.000 208.000 107.000 93.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 200.000 540.000 602.000 529.000 519.000
Sum kortsiktig gjeld 1.147.000 1.763.000 1.315.000 1.060.000 1.153.000
Sum gjeld og egenkapital 1.724.000 1.990.000 1.754.000 1.729.000 1.894.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 225.000 22.000 195.000 384.000 481.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.1 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4
Soliditet 17.3 11.4 2 38.7 36.5
Resultatgrad 3.3 -3.2 -0.2 0.4
Rentedekningsgrad 1.2 -7.7 -6.3 -0.9 1.7
Gjeldsgrad 4.8 7.8 3 1.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 15.5 -9.4 -11.3 -0.5 1.6
Signatur
19.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex