Moen Bolig As
Juridisk navn:  Moen Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Union Eiendomsutvikling AS Postboks 2295 Strømsø Grønland 70A Fax:
3003 Drammen 3045 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 920249752
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
14.12%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 5.000 0 0
Resultat: -1.818.000 -2.117.000 -962.000
Egenkapital: 30.000 30.000 66.000
Regnskap for  Moen Bolig As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 5.000 0 0
Driftskostnader -68.000 -40.000 -22.000
Driftsresultat -63.000 -40.000 -22.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -1.756.000 -2.077.000 -941.000
Finans -1.756.000 -2.077.000 -940.000
Resultat før skatt -1.818.000 -2.117.000 -962.000
Skattekostnad 400.000 466.000 221.000
Årsresultat -1.418.000 -1.651.000 -741.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.498.000 65.190.000 57.636.000
Sum omløpsmidler 2.118.000 2.638.000 1.042.000
Sum eiendeler 70.616.000 67.828.000 58.678.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000 66.000
Sum langsiktig gjeld 47.464.000 47.464.000 40.250.000
Sum kortsiktig gjeld 23.122.000 20.334.000 18.361.000
Sum gjeld og egenkapital 70.616.000 67.828.000 58.677.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 5.000 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -40.000 -22.000
Driftskostnader -68.000 -40.000 -22.000
Driftsresultat -63.000 -40.000 -22.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -1.756.000 -2.077.000 -941.000
Finans -1.756.000 -2.077.000 -940.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.418.000 -1.651.000 -741.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 68.498.000 65.190.000 20.522.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 68.498.000 65.190.000 20.522.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 37.113.000
Sum anleggsmidler 68.498.000 65.190.000 57.636.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 5.000 0 21.000
Andre fordringer 9.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 295.000 512.000 12.000
Sum omløpsmidler 2.118.000 2.638.000 1.042.000
Sum eiendeler 70.616.000 67.828.000 58.678.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000 66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.214.000 7.214.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 22.940.000 20.028.000 18.123.000
Sum langsiktig gjeld 47.464.000 47.464.000 40.250.000
Leverandørgjeld 11.000 13.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 172.000 294.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 23.122.000 20.334.000 18.361.000
Sum gjeld og egenkapital 70.616.000 67.828.000 58.677.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.004.000 -17.696.000 -17.319.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1
Soliditet 0 0.1
Resultatgrad -1.260.0
Rentedekningsgrad -0.0
Gjeldsgrad 2.352.9 2259.9 8
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.1
Signatur
05.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex