Moen Borettslag
Juridisk navn:  Moen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46864360
St. Marie Gate 112 St. Marie Gate 112 Fax:
1725 Sarpsborg 1725 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 863619122
Aksjekapital: 1 NOK
Etableringsdato: 6/14/1978
Foretakstype: BRL
Revisor: Revisorgruppen Østfold Da
Regnskapsfører: Sarpsborg Og Omegns Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
133.33%
Egenkapital  
  
-2.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 612.000 612.000 612.000 612.000 615.000
Resultat: 13.000 -39.000 321.000 336.000 328.000
Egenkapital: -2.159.000 -2.105.000 -1.987.000 -2.227.000 -2.477.000
Regnskap for  Moen Borettslag
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 612.000 612.000 612.000 612.000 615.000
Driftskostnader -604.000 -656.000 -295.000 -275.000 -287.000
Driftsresultat 8.000 -43.000 317.000 336.000 328.000
Finansinntekter 5.000 4.000 4.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 5.000 4.000 4.000 0 0
Resultat før skatt 13.000 -39.000 321.000 336.000 328.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 -118.000 240.000 250.000 236.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 922.000 922.000 922.000 922.000 922.000
Sum omløpsmidler 383.000 652.000 918.000 844.000 789.000
Sum eiendeler 1.305.000 1.574.000 1.840.000 1.766.000 1.711.000
Sum opptjent egenkapital -2.160.000 -2.106.000 -1.988.000 -2.228.000 -2.478.000
Sum egenkapital -2.159.000 -2.105.000 -1.987.000 -2.227.000 -2.477.000
Sum langsiktig gjeld 3.465.000 3.643.000 3.809.000 3.973.000 4.133.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 19.000 20.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 1.306.000 1.575.000 1.841.000 1.766.000 1.712.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 612.000 612.000 612.000 612.000 615.000
Driftsinntekter 612.000 612.000 612.000 612.000 615.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -13.000 -14.000 -14.000 -11.000 -11.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -591.000 -642.000 -281.000 -264.000 -276.000
Driftskostnader -604.000 -656.000 -295.000 -275.000 -287.000
Driftsresultat 8.000 -43.000 317.000 336.000 328.000
Finansinntekter 5.000 4.000 4.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 5.000 4.000 4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 -118.000 240.000 250.000 236.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 922.000 922.000 922.000 922.000 922.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 922.000 922.000 922.000 922.000 922.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 922.000 922.000 922.000 922.000 922.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 37.000 0 0 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 383.000 615.000 918.000 844.000 759.000
Sum omløpsmidler 383.000 652.000 918.000 844.000 789.000
Sum eiendeler 1.305.000 1.574.000 1.840.000 1.766.000 1.711.000
Sum opptjent egenkapital -2.160.000 -2.106.000 -1.988.000 -2.228.000 -2.478.000
Sum egenkapital -2.159.000 -2.105.000 -1.987.000 -2.227.000 -2.477.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.465.000 3.643.000 3.809.000 3.973.000 4.133.000
Leverandørgjeld 37.000 19.000 17.000 52.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 3.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 19.000 20.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 1.306.000 1.575.000 1.841.000 1.766.000 1.712.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 383.000 615.000 899.000 824.000 733.000
Likviditetsgrad 1 17.6 48.3 42.2 14.1
Likviditetsgrad 2 17.6 48.3 42.2 14.1
Soliditet -165.3 -133.7 -107.9 -126.1 -144.7
Resultatgrad 1.3 51.8 54.9 53.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.6 -1.7 -1.9 -1.8 -1.7
Total kapitalrentabilitet 1.0 -2.5 17.4 1 19.2
Signatur
18.06.2021
FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.06.2021
PROKURA
KRISTOFFERSEN TRYGVE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex