Moen Borettslag
Juridisk navn:  Moen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46864360
v/Sørlandet Boligbyggelag Rådhusgata 14B Hunsfosvegen 1A Fax:
4611 Kristiansand S 4706 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 948255766
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/26/1969
Foretakstype: BRL
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sørlandet Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
6.39%
Resultat  
  
572%
Egenkapital  
  
3.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 733.000 689.000 702.000 684.000 682.000
Resultat: 168.000 25.000 168.000 120.000 209.000
Egenkapital: -4.339.000 -4.507.000 -4.533.000 -4.700.000 -4.820.000
Regnskap for  Moen Borettslag
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 733.000 689.000 702.000 684.000 682.000
Driftskostnader -463.000 -555.000 -431.000 -452.000 -356.000
Driftsresultat 269.000 134.000 271.000 232.000 326.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -103.000 -110.000 -106.000 -114.000 -120.000
Finans -102.000 -108.000 -104.000 -112.000 -117.000
Resultat før skatt 168.000 25.000 168.000 120.000 209.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 168.000 25.000 168.000 120.000 209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.008.000 2.008.000 2.008.000 2.008.000 2.008.000
Sum omløpsmidler 266.000 312.000 490.000 534.000 632.000
Sum eiendeler 2.274.000 2.320.000 2.498.000 2.542.000 2.640.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital -4.339.000 -4.507.000 -4.533.000 -4.700.000 -4.820.000
Sum langsiktig gjeld 6.609.000 6.822.000 7.022.000 7.225.000 7.422.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 9.000 17.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 6.615.000 6.828.000 7.032.000 7.243.000 7.462.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 733.000 689.000 702.000 684.000 682.000
Driftsinntekter 733.000 689.000 702.000 684.000 682.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -24.000 -25.000 -24.000 -38.000 -24.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -439.000 -530.000 -407.000 -414.000 -332.000
Driftskostnader -463.000 -555.000 -431.000 -452.000 -356.000
Driftsresultat 269.000 134.000 271.000 232.000 326.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -103.000 -110.000 -106.000 -114.000 -120.000
Finans -102.000 -108.000 -104.000 -112.000 -117.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 168.000 25.000 168.000 120.000 209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.008.000 2.008.000 2.008.000 2.008.000 2.008.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.008.000 2.008.000 2.008.000 2.008.000 2.008.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.008.000 2.008.000 2.008.000 2.008.000 2.008.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 266.000 308.000 488.000 534.000 599.000
Sum omløpsmidler 266.000 312.000 490.000 534.000 632.000
Sum eiendeler 2.274.000 2.320.000 2.498.000 2.542.000 2.640.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital -4.339.000 -4.507.000 -4.533.000 -4.700.000 -4.820.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.609.000 6.822.000 7.022.000 7.225.000 7.422.000
Leverandørgjeld 5.000 1.000 3.000 1.000 34.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 7.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 6.000 10.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 9.000 17.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 6.615.000 6.828.000 7.032.000 7.243.000 7.462.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 261.000 307.000 481.000 517.000 593.000
Likviditetsgrad 1 53.2 62.4 54.4 31.4 16.2
Likviditetsgrad 2 53.2 62.4 54.4 31.4 16.2
Soliditet -190.7 -194.3 -181.5 -184.9 -182.5
Resultatgrad 36.7 19.4 38.6 33.9 47.8
Rentedekningsgrad 2.6 1.2 2.6 2 2.7
Gjeldsgrad -1.5 -1.5 -1.6 -1.5 -1.5
Total kapitalrentabilitet 11.9 5.9 10.9 9.2 12.5
Signatur
17.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex