Moen Borettslag
Juridisk navn:  Moen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22983800
c/o Usbl Lillehammer Kirkegata 45 c/o Usbl Lillehammer Kirkegata 45 Fax: 61263109
2609 Lillehammer 2609 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 954629104
Aksjekapital: 2.000 NOK
Etableringsdato: 6/8/1956 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Usbl
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
1.76%
Egenkapital  
  
121.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.062.000 1.027.000
Resultat: 173.000 170.000 264.000 262.000 338.000
Egenkapital: 315.000 142.000 -27.000 -291.000 -553.000
Regnskap for  Moen Borettslag
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.062.000 1.027.000
Driftskostnader -909.000 -899.000 -809.000 -719.000 -606.000
Driftsresultat 239.000 250.000 340.000 343.000 420.000
Finansinntekter 1.000 5.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -67.000 -85.000 -78.000 -82.000 -84.000
Finans -66.000 -80.000 -76.000 -81.000 -82.000
Resultat før skatt 173.000 170.000 264.000 262.000 338.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 173.000 170.000 264.000 262.000 338.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.905.000 2.905.000 2.909.000 2.913.000 2.918.000
Sum omløpsmidler 778.000 554.000 614.000 699.000 565.000
Sum eiendeler 3.683.000 3.459.000 3.523.000 3.612.000 3.483.000
Sum opptjent egenkapital 315.000 142.000 -27.000 -291.000 -553.000
Sum egenkapital 315.000 142.000 -27.000 -291.000 -553.000
Sum langsiktig gjeld 3.077.000 3.313.000 3.535.000 3.758.000 3.976.000
Sum kortsiktig gjeld 289.000 4.000 16.000 146.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 3.683.000 3.461.000 3.526.000 3.615.000 3.485.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.062.000 1.027.000
Driftsinntekter 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.062.000 1.027.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -892.000 -878.000 -788.000 -698.000 -585.000
Driftskostnader -909.000 -899.000 -809.000 -719.000 -606.000
Driftsresultat 239.000 250.000 340.000 343.000 420.000
Finansinntekter 1.000 5.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -67.000 -85.000 -78.000 -82.000 -84.000
Finans -66.000 -80.000 -76.000 -81.000 -82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 173.000 170.000 264.000 262.000 338.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.905.000 2.905.000 2.905.000 2.905.000 2.905.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 4.000 9.000 13.000
Sum varige driftsmidler 2.905.000 2.905.000 2.909.000 2.913.000 2.918.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.905.000 2.905.000 2.909.000 2.913.000 2.918.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 4.000 8.000 8.000 4.000
Andre fordringer 176.000 0 16.000 141.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 597.000 551.000 591.000 550.000 498.000
Sum omløpsmidler 778.000 554.000 614.000 699.000 565.000
Sum eiendeler 3.683.000 3.459.000 3.523.000 3.612.000 3.483.000
Sum opptjent egenkapital 315.000 142.000 -27.000 -291.000 -553.000
Sum egenkapital 315.000 142.000 -27.000 -291.000 -553.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.077.000 3.313.000 3.535.000 3.758.000 3.976.000
Leverandørgjeld 274.000 4.000 0 141.000 56.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 0 16.000 5.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 289.000 4.000 16.000 146.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 3.683.000 3.461.000 3.526.000 3.615.000 3.485.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 489.000 550.000 598.000 553.000 505.000
Likviditetsgrad 1 2.7 138.5 38.4 4.8 9.4
Likviditetsgrad 2 2.7 138.5 38.4 4.8 9.4
Soliditet 8.6 4.1 -0.8 -8.1 -15.9
Resultatgrad 20.8 21.8 29.6 32.3 40.9
Rentedekningsgrad 3.6 2.9 4.4 4.2 5
Gjeldsgrad 10.7 23.4 -131.5 -13.4 -7.3
Total kapitalrentabilitet 6.5 7.4 9.7 9.5 12.1
Signatur
08.09.2021
LEDER (NESTLEDER) OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex