Moen Byggetjenester As
Juridisk navn:  Moen Byggetjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Haugstien 4 Haugstien 4 Fax:
7822 Bangsund 7822 Bangsund
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 919802855
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/18/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Brygga Regnskap Namsos As
Utvikling:
Omsetning  
  
51.5%
Resultat  
  
85.09%
Egenkapital  
  
-13.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.110.000 3.373.000 2.134.000 189.000
Resultat: -79.000 -530.000 -197.000 126.000
Egenkapital: -511.000 -449.000 -36.000 119.000
Regnskap for  Moen Byggetjenester As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.110.000 3.373.000 2.134.000 189.000
Driftskostnader -5.177.000 -3.895.000 -2.308.000 -63.000
Driftsresultat -67.000 -522.000 -175.000 126.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -8.000 -23.000 0
Finans -12.000 -8.000 -23.000 0
Resultat før skatt -79.000 -530.000 -197.000 126.000
Skattekostnad 17.000 117.000 43.000 -28.000
Årsresultat -62.000 -413.000 -155.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 545.000 354.000 340.000 0
Sum omløpsmidler 163.000 133.000 511.000 193.000
Sum eiendeler 708.000 487.000 851.000 193.000
Sum opptjent egenkapital -532.000 -470.000 -57.000 98.000
Sum egenkapital -511.000 -449.000 -36.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 110.000 273.000 315.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.108.000 663.000 571.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 707.000 487.000 850.000 193.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.931.000 3.310.000 2.134.000 189.000
Andre inntekter 179.000 64.000 0 0
Driftsinntekter 5.110.000 3.373.000 2.134.000 189.000
Varekostnad -2.405.000 -1.638.000 -616.000 0
Lønninger -1.924.000 -1.709.000 -1.224.000 -35.000
Avskrivning -49.000 -43.000 -50.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -799.000 -505.000 -418.000 -28.000
Driftskostnader -5.177.000 -3.895.000 -2.308.000 -63.000
Driftsresultat -67.000 -522.000 -175.000 126.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -8.000 -23.000 0
Finans -12.000 -8.000 -23.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -62.000 -413.000 -155.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 176.000 159.000 42.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 134.000 139.000 298.000 0
Sum varige driftsmidler 134.000 139.000 298.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 235.000 56.000 0 0
Sum anleggsmidler 545.000 354.000 340.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 2.000 397.000 100.000
Andre fordringer 16.000 10.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 137.000 120.000 114.000 94.000
Sum omløpsmidler 163.000 133.000 511.000 193.000
Sum eiendeler 708.000 487.000 851.000 193.000
Sum opptjent egenkapital -532.000 -470.000 -57.000 98.000
Sum egenkapital -511.000 -449.000 -36.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 110.000 273.000 315.000 0
Leverandørgjeld 329.000 206.000 80.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 28.000
Skyldig offentlige avgifter 145.000 148.000 213.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 634.000 309.000 278.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.108.000 663.000 571.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 707.000 487.000 850.000 193.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -945.000 -530.000 -60.000 119.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.9 2.6
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.9 2.6
Soliditet -72.3 -92.2 -4.2 61.7
Resultatgrad -1.3 -15.5 -8.2 66.7
Rentedekningsgrad -4.8 -65.3 -7.6
Gjeldsgrad -2.4 -2.1 -24.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -9.2 -107.2 -20.6 65.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex