Moen Byggtjenester AS
Juridisk navn:  Moen Byggtjenester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47922525
Vingvegen 3 Vingvegen 3 Fax:
4050 Sola 4050 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 995383756
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/19/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Forus Revisjon AS
Regnskapsfører: Dataplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.62%
Resultat  
  
-198.38%
Egenkapital  
  
-10.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.384.000 13.440.000 11.901.000 14.268.000 18.577.000
Resultat: -243.000 247.000 104.000 1.689.000 1.415.000
Egenkapital: 5.247.000 5.838.000 5.904.000 5.824.000 5.038.000
Regnskap for  Moen Byggtjenester AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.384.000 13.440.000 11.901.000 14.268.000 18.577.000
Driftskostnader -8.564.000 -13.169.000 -11.766.000 -12.550.000 -17.173.000
Driftsresultat -181.000 272.000 135.000 1.717.000 1.403.000
Finansinntekter 1.000 3.000 7.000 4.000 24.000
Finanskostnader -64.000 -28.000 -38.000 -32.000 -12.000
Finans -63.000 -25.000 -31.000 -28.000 12.000
Resultat før skatt -243.000 247.000 104.000 1.689.000 1.415.000
Skattekostnad 52.000 -63.000 -24.000 -404.000 -354.000
Årsresultat -191.000 184.000 80.000 1.286.000 1.061.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.212.000 3.288.000 3.523.000 3.856.000 3.197.000
Sum omløpsmidler 5.723.000 5.034.000 5.247.000 5.373.000 6.365.000
Sum eiendeler 8.935.000 8.322.000 8.770.000 9.229.000 9.562.000
Sum opptjent egenkapital 5.147.000 5.738.000 5.804.000 5.724.000 4.938.000
Sum egenkapital 5.247.000 5.838.000 5.904.000 5.824.000 5.038.000
Sum langsiktig gjeld 2.208.000 326.000 516.000 1.042.000 466.000
Sum kortsiktig gjeld 1.479.000 2.158.000 2.350.000 2.364.000 4.058.000
Sum gjeld og egenkapital 8.934.000 8.322.000 8.770.000 9.230.000 9.562.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.955.000 13.203.000 11.776.000 14.146.000 18.577.000
Andre inntekter 429.000 238.000 125.000 122.000 0
Driftsinntekter 8.384.000 13.440.000 11.901.000 14.268.000 18.577.000
Varekostnad -4.149.000 -7.692.000 -5.840.000 -6.045.000 -9.350.000
Lønninger -2.901.000 -3.702.000 -4.030.000 -4.683.000 -6.033.000
Avskrivning -581.000 -603.000 -665.000 -435.000 -254.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -933.000 -1.172.000 -1.231.000 -1.387.000 -1.536.000
Driftskostnader -8.564.000 -13.169.000 -11.766.000 -12.550.000 -17.173.000
Driftsresultat -181.000 272.000 135.000 1.717.000 1.403.000
Finansinntekter 1.000 3.000 7.000 4.000 24.000
Finanskostnader -64.000 -28.000 -38.000 -32.000 -12.000
Finans -63.000 -25.000 -31.000 -28.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -250.000 0 -500.000 -500.000
Årsresultat -191.000 184.000 80.000 1.286.000 1.061.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 1.000 0 0
Fast eiendom 2.036.000 2.058.000 2.059.000 1.997.000 1.977.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.175.000 1.213.000 1.462.000 1.859.000 1.219.000
Sum varige driftsmidler 3.212.000 3.272.000 3.522.000 3.856.000 3.197.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.212.000 3.288.000 3.523.000 3.856.000 3.197.000
Varebeholdning 2.343.000 0 0 0 0
Kundefordringer 396.000 1.506.000 1.970.000 1.973.000 3.384.000
Andre fordringer 138.000 42.000 78.000 100.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.846.000 3.486.000 3.199.000 3.300.000 2.891.000
Sum omløpsmidler 5.723.000 5.034.000 5.247.000 5.373.000 6.365.000
Sum eiendeler 8.935.000 8.322.000 8.770.000 9.229.000 9.562.000
Sum opptjent egenkapital 5.147.000 5.738.000 5.804.000 5.724.000 4.938.000
Sum egenkapital 5.247.000 5.838.000 5.904.000 5.824.000 5.038.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 0 0 41.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.208.000 326.000 516.000 1.042.000 466.000
Leverandørgjeld 322.000 700.000 1.216.000 632.000 1.958.000
Betalbar skatt 78.000 66.000 377.000 288.000
Skyldig offentlige avgifter 326.000 474.000 379.000 585.000 631.000
Utbytte -400.000 -250.000 0 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 430.000 655.000 689.000 771.000 681.000
Sum kortsiktig gjeld 1.479.000 2.158.000 2.350.000 2.364.000 4.058.000
Sum gjeld og egenkapital 8.934.000 8.322.000 8.770.000 9.230.000 9.562.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.244.000 2.876.000 2.897.000 3.009.000 2.307.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.3 2.2 2.3 1.6
Likviditetsgrad 2 2.3 2.3 2.2 2.3 1.6
Soliditet 58.7 70.2 67.3 63.1 52.7
Resultatgrad -2.2 2 1.1 1 7.6
Rentedekningsgrad -2.8 9.7 3.6 53.7 116.9
Gjeldsgrad 0.7 0.4 0.5 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet -2.0 3.3 1.6 18.6 14.9
Signatur
09.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
MOEN ODD JOAR
Prokurister
09.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex