Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moen Gård Da
Juridisk navn:  Moen Gård Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75095306
Fax:
8770 Træna 8770 Træna
Fylke: Kommune:
Nordland Træna
Org.nr: 980236234
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/1/1998 1
Foretakstype: DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.89%
Resultat  
  
85.71%
Egenkapital  
  
5.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 277.000 588.000 614.000 744.000 667.000
Resultat: -1.000 -7.000 -9.000 298.000 290.000
Egenkapital: 253.000 239.000 301.000 298.000 379.000
Regnskap for  Moen Gård Da
Resultat 2020 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 277.000 588.000 614.000 744.000 667.000
Driftskostnader -279.000 -588.000 -610.000 -443.000 -376.000
Driftsresultat -1.000 0 4.000 300.000 290.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -12.000 -2.000 -1.000
Finans -6.000 -12.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt -1.000 -7.000 -9.000 298.000 290.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -7.000 -9.000 298.000 290.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 230.000 261.000 280.000 188.000 218.000
Sum omløpsmidler 44.000 55.000 148.000 133.000 179.000
Sum eiendeler 274.000 316.000 428.000 321.000 397.000
Sum opptjent egenkapital 253.000 239.000 301.000 298.000 379.000
Sum egenkapital 253.000 239.000 301.000 298.000 379.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21.000 77.000 127.000 23.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 274.000 316.000 428.000 321.000 397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 153.000 219.000 172.000 244.000 172.000
Andre inntekter 125.000 369.000 442.000 499.000 495.000
Driftsinntekter 277.000 588.000 614.000 744.000 667.000
Varekostnad -3.000 -21.000 -20.000 -23.000 -44.000
Lønninger -165.000 -262.000 -250.000 -130.000 -77.000
Avskrivning -14.000 -19.000 -40.000 -30.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -97.000 -171.000 -299.000 -260.000 -207.000
Driftskostnader -279.000 -588.000 -610.000 -443.000 -376.000
Driftsresultat -1.000 0 4.000 300.000 290.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -12.000 -2.000 -1.000
Finans -6.000 -12.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -7.000 -9.000 298.000 290.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 172.000 177.000 178.000 50.000 50.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 72.000 90.000 112.000 140.000
Sum varige driftsmidler 218.000 249.000 268.000 176.000 206.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 230.000 261.000 280.000 188.000 218.000
Varebeholdning 18.000 17.000 132.000 133.000 133.000
Kundefordringer 25.000 36.000 0 0 0
Andre fordringer 1.000 16.000 0 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 44.000 55.000 148.000 133.000 179.000
Sum eiendeler 274.000 316.000 428.000 321.000 397.000
Sum opptjent egenkapital 253.000 239.000 301.000 298.000 379.000
Sum egenkapital 253.000 239.000 301.000 298.000 379.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 65.000 127.000 10.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 10.000 0 13.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 77.000 127.000 23.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 274.000 316.000 428.000 321.000 397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 -22.000 21.000 110.000 161.000
Likviditetsgrad 1 2.1 0.7 1.2 5 9.9
Likviditetsgrad 2 1.2 0.5 0.1 0 2.6
Soliditet 92.3 75.6 70.3 92.8 95.5
Resultatgrad -0.4 0 0.7 40.3 43.5
Rentedekningsgrad 0 0.3 1 290.0
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.4 0 0.9 93.5 73.0
Signatur
07.06.2006
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex