Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Molde Indremedisinske Kontor AS
Juridisk navn:  Molde Indremedisinske Kontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71213744
Strandgata 3 Strandgata 3 Fax: 71213744
6415 Molde 6415 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 976178394
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/22/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Meese As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
57.33%
Egenkapital  
  
-10.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.000 8.000 10.000 40.000 3.836.000
Resultat: -224.000 -525.000 -413.000 -388.000 2.058.000
Egenkapital: 4.569.000 5.091.000 6.016.000 6.530.000 6.917.000
Regnskap for  Molde Indremedisinske Kontor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.000 8.000 10.000 40.000 3.836.000
Driftskostnader -512.000 -487.000 -502.000 -512.000 -1.907.000
Driftsresultat -504.000 -479.000 -492.000 -471.000 1.928.000
Finansinntekter 279.000 -47.000 79.000 83.000 130.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 279.000 -47.000 79.000 83.000 130.000
Resultat før skatt -224.000 -525.000 -413.000 -388.000 2.058.000
Skattekostnad 0 0 99.000 101.000 -536.000
Årsresultat -224.000 -525.000 -314.000 -287.000 1.522.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.000 56.000 54.000 1.054.000 1.384.000
Sum omløpsmidler 4.857.000 5.560.000 6.244.000 5.781.000 6.576.000
Sum eiendeler 4.913.000 5.616.000 6.298.000 6.835.000 7.960.000
Sum opptjent egenkapital 4.469.000 4.991.000 5.916.000 6.430.000 6.817.000
Sum egenkapital 4.569.000 5.091.000 6.016.000 6.530.000 6.917.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 99.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 344.000 525.000 282.000 206.000 843.000
Sum gjeld og egenkapital 4.913.000 5.616.000 6.298.000 6.835.000 7.960.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000 8.000 10.000 40.000 2.836.000
Andre inntekter 0 0 0 0 1.000.000
Driftsinntekter 8.000 8.000 10.000 40.000 3.836.000
Varekostnad -3.000 -5.000 -5.000 -4.000 -37.000
Lønninger -294.000 -293.000 -247.000 -255.000 -1.148.000
Avskrivning 0 0 0 0 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -215.000 -189.000 -250.000 -253.000 -721.000
Driftskostnader -512.000 -487.000 -502.000 -512.000 -1.907.000
Driftsresultat -504.000 -479.000 -492.000 -471.000 1.928.000
Finansinntekter 279.000 -47.000 79.000 83.000 130.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 279.000 -47.000 79.000 83.000 130.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -400.000 -200.000 -100.000 -300.000
Årsresultat -224.000 -525.000 -314.000 -287.000 1.522.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum varige driftsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 49.000 49.000 47.000 1.047.000 1.377.000
Sum anleggsmidler 56.000 56.000 54.000 1.054.000 1.384.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 9.000
Andre fordringer 0 0 0 0 8.000
Sum investeringer 1.616.000 1.383.000 0 0 0
Kasse, bank 3.240.000 4.177.000 6.244.000 5.781.000 6.559.000
Sum omløpsmidler 4.857.000 5.560.000 6.244.000 5.781.000 6.576.000
Sum eiendeler 4.913.000 5.616.000 6.298.000 6.835.000 7.960.000
Sum opptjent egenkapital 4.469.000 4.991.000 5.916.000 6.430.000 6.817.000
Sum egenkapital 4.569.000 5.091.000 6.016.000 6.530.000 6.917.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 99.000 200.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 99.000 200.000
Leverandørgjeld 13.000 4.000 5.000 9.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 336.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 104.000 65.000 83.000 66.000
Utbytte -300.000 -400.000 -200.000 -100.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 26.000 17.000 13.000 14.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 344.000 525.000 282.000 206.000 843.000
Sum gjeld og egenkapital 4.913.000 5.616.000 6.298.000 6.835.000 7.960.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.513.000 5.035.000 5.962.000 5.575.000 5.733.000
Likviditetsgrad 1 14.1 10.6 22.1 28.1 7.8
Likviditetsgrad 2 14.1 10.6 22.1 28.1 7.9
Soliditet 9 90.7 95.5 95.5 86.9
Resultatgrad -5987.5 -1177.5 50.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0 0.2
Total kapitalrentabilitet -4.6 -9.4 -6.6 -5.7 25.9
Signatur
28.04.2021
DAGLIG LEDER.
Prokurister
28.04.2021
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex