Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Molde Sentrum AS
Juridisk navn:  Molde Sentrum AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95817578
Torget 4 Torget 4 Fax: 71202998
6413 Molde 6413 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 961893992
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/28/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: U Aandahls Eftf AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.13%
Resultat  
  
-91.18%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.539.000 2.415.000 1.941.000 1.911.000 1.743.000
Resultat: 3.000 34.000 63.000 188.000 135.000
Egenkapital: 644.000 644.000 618.000 569.000 423.000
Regnskap for  Molde Sentrum AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.539.000 2.415.000 1.941.000 1.911.000 1.743.000
Driftskostnader -2.535.000 -2.386.000 -1.863.000 -1.714.000 -1.591.000
Driftsresultat 4.000 29.000 78.000 196.000 153.000
Finansinntekter 7.000 11.000 5.000 7.000 6.000
Finanskostnader -8.000 -6.000 -20.000 -15.000 -24.000
Finans -1.000 5.000 -15.000 -8.000 -18.000
Resultat før skatt 3.000 34.000 63.000 188.000 135.000
Skattekostnad -1.000 -8.000 -16.000 -47.000 -35.000
Årsresultat 2.000 26.000 47.000 141.000 100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 334.000 602.000 771.000 112.000 247.000
Sum omløpsmidler 1.762.000 1.847.000 1.545.000 2.073.000 1.615.000
Sum eiendeler 2.096.000 2.449.000 2.316.000 2.185.000 1.862.000
Sum opptjent egenkapital 439.000 437.000 411.000 364.000 223.000
Sum egenkapital 644.000 644.000 618.000 569.000 423.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 125.000 250.000
Sum kortsiktig gjeld 1.452.000 1.806.000 1.698.000 1.491.000 1.190.000
Sum gjeld og egenkapital 2.096.000 2.450.000 2.316.000 2.185.000 1.863.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.539.000 2.415.000 1.941.000 1.895.000 1.718.000
Andre inntekter 0 0 16.000 25.000
Driftsinntekter 2.539.000 2.415.000 1.941.000 1.911.000 1.743.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.062.000 -822.000 -640.000 -597.000 -493.000
Avskrivning -302.000 -280.000 -143.000 -157.000 -157.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.171.000 -1.284.000 -1.080.000 -960.000 -941.000
Driftskostnader -2.535.000 -2.386.000 -1.863.000 -1.714.000 -1.591.000
Driftsresultat 4.000 29.000 78.000 196.000 153.000
Finansinntekter 7.000 11.000 5.000 7.000 6.000
Finanskostnader -8.000 -6.000 -20.000 -15.000 -24.000
Finans -1.000 5.000 -15.000 -8.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 26.000 47.000 141.000 100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 76.000 42.000 21.000 37.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 258.000 560.000 750.000 75.000 232.000
Sum varige driftsmidler 258.000 560.000 750.000 75.000 232.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 334.000 602.000 771.000 112.000 247.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 238.000 102.000 52.000 18.000
Andre fordringer 473.000 0 0 73.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.274.000 1.610.000 1.443.000 1.948.000 1.564.000
Sum omløpsmidler 1.762.000 1.847.000 1.545.000 2.073.000 1.615.000
Sum eiendeler 2.096.000 2.449.000 2.316.000 2.185.000 1.862.000
Sum opptjent egenkapital 439.000 437.000 411.000 364.000 223.000
Sum egenkapital 644.000 644.000 618.000 569.000 423.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 125.000 250.000
Leverandørgjeld 405.000 457.000 281.000 302.000 128.000
Betalbar skatt 35.000 29.000 0 70.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 75.000 93.000 49.000 37.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 937.000 1.227.000 1.369.000 1.082.000 973.000
Sum kortsiktig gjeld 1.452.000 1.806.000 1.698.000 1.491.000 1.190.000
Sum gjeld og egenkapital 2.096.000 2.450.000 2.316.000 2.185.000 1.863.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 310.000 41.000 -153.000 582.000 425.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 0.9 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0.9 1.4 1.4
Soliditet 30.7 26.3 26.7 2 22.7
Resultatgrad 0.2 1.2 4 10.3 8.8
Rentedekningsgrad 0.5 4.8 3.9 13.1 6.4
Gjeldsgrad 2.3 2.8 2.7 2.8 3.4
Total kapitalrentabilitet 0.5 1.6 3.6 9.3 8.5
Signatur
29.04.2022
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
29.04.2022
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex