Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Molvaer Music AS
Juridisk navn:  Molvaer Music AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95843431
Kongsberggata 2 Kongsberggata 2 Fax: 22371666
0468 Oslo 468 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 880843532
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/1/1999 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.66%
Resultat  
  
2817.39%
Egenkapital  
  
3129.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.545.000 2.914.000 2.269.000 2.692.000 2.770.000
Resultat: 671.000 23.000 -290.000 233.000 7.000
Egenkapital: 549.000 17.000 -5.000 284.000 108.000
Regnskap for  Molvaer Music AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.545.000 2.914.000 2.269.000 2.692.000 2.770.000
Driftskostnader -1.876.000 -2.888.000 -2.555.000 -2.451.000 -2.727.000
Driftsresultat 670.000 25.000 -286.000 241.000 42.000
Finansinntekter 9.000 2.000 0 3.000 0
Finanskostnader -8.000 -5.000 -4.000 -9.000 -36.000
Finans 1.000 -3.000 -4.000 -6.000 -36.000
Resultat før skatt 671.000 23.000 -290.000 233.000 7.000
Skattekostnad -139.000 0 0 -57.000 0
Årsresultat 532.000 23.000 -290.000 176.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 95.000 47.000 160.000 179.000 162.000
Sum omløpsmidler 1.098.000 466.000 262.000 705.000 355.000
Sum eiendeler 1.193.000 513.000 422.000 884.000 517.000
Sum opptjent egenkapital 449.000 -83.000 -105.000 184.000 8.000
Sum egenkapital 549.000 17.000 -5.000 284.000 108.000
Sum langsiktig gjeld 161.000 300.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 482.000 196.000 427.000 600.000 409.000
Sum gjeld og egenkapital 1.192.000 513.000 422.000 884.000 517.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.045.000 2.485.000 2.094.000 2.449.000 2.325.000
Andre inntekter 501.000 429.000 175.000 243.000 445.000
Driftsinntekter 2.545.000 2.914.000 2.269.000 2.692.000 2.770.000
Varekostnad -683.000 -510.000 -558.000 -394.000 -967.000
Lønninger -267.000 -789.000 -755.000 -595.000 -556.000
Avskrivning -11.000 0 0 0 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -915.000 -1.589.000 -1.242.000 -1.462.000 -1.197.000
Driftskostnader -1.876.000 -2.888.000 -2.555.000 -2.451.000 -2.727.000
Driftsresultat 670.000 25.000 -286.000 241.000 42.000
Finansinntekter 9.000 2.000 0 3.000 0
Finanskostnader -8.000 -5.000 -4.000 -9.000 -36.000
Finans 1.000 -3.000 -4.000 -6.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 532.000 23.000 -290.000 176.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 100.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 29.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 37.000 29.000 0 0 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 58.000 18.000 160.000 179.000 62.000
Sum anleggsmidler 95.000 47.000 160.000 179.000 162.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 170.000 156.000 127.000 259.000 249.000
Andre fordringer 70.000 132.000 60.000 78.000 81.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 858.000 178.000 74.000 368.000 25.000
Sum omløpsmidler 1.098.000 466.000 262.000 705.000 355.000
Sum eiendeler 1.193.000 513.000 422.000 884.000 517.000
Sum opptjent egenkapital 449.000 -83.000 -105.000 184.000 8.000
Sum egenkapital 549.000 17.000 -5.000 284.000 108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 86.000 9.000 109.000
Sum langsiktig gjeld 161.000 300.000 0 0 0
Leverandørgjeld 66.000 21.000 157.000 265.000 200.000
Betalbar skatt 138.000 0 0 57.000 -74.000
Skyldig offentlige avgifter 43.000 69.000 52.000 44.000 105.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 236.000 106.000 132.000 224.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 482.000 196.000 427.000 600.000 409.000
Sum gjeld og egenkapital 1.192.000 513.000 422.000 884.000 517.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 616.000 270.000 -165.000 105.000 -54.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.4 0.6 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 2.3 2.4 0.6 1.2 0.9
Soliditet 46.1 3.3 -1.2 32.1 20.9
Resultatgrad 26.3 0.9 -12.6 9 1.5
Rentedekningsgrad 83.8 5 -71.5 26.8 1.2
Gjeldsgrad 1.2 29.2 -85.4 2.1 3.8
Total kapitalrentabilitet 57.0 5.3 -67.8 27.6 8.1
Signatur
16.02.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.02.2017
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex