Mona Mek AS
Juridisk navn:  Mona Mek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69892200
Veslemona 124 Veslemona 124 Fax: 69892360
1850 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 831826592
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/29/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.97%
Resultat  
  
140.07%
Egenkapital  
  
2.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.884.000 8.228.000 9.575.000 10.937.000 12.352.000
Resultat: 220.000 -549.000 -402.000 432.000 270.000
Egenkapital: 6.480.000 6.308.000 6.736.000 7.050.000 6.724.000
Regnskap for  Mona Mek AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.884.000 8.228.000 9.575.000 10.937.000 12.352.000
Driftskostnader -8.530.000 -8.630.000 -9.822.000 -10.369.000 -11.955.000
Driftsresultat 353.000 -402.000 -247.000 568.000 397.000
Finansinntekter 18.000 18.000 19.000 26.000 29.000
Finanskostnader -151.000 -165.000 -175.000 -162.000 -156.000
Finans -133.000 -147.000 -156.000 -136.000 -127.000
Resultat før skatt 220.000 -549.000 -402.000 432.000 270.000
Skattekostnad -48.000 121.000 88.000 -106.000 -72.000
Årsresultat 172.000 -428.000 -314.000 326.000 198.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.225.000 3.324.000 3.626.000 3.813.000 3.927.000
Sum omløpsmidler 7.093.000 6.678.000 7.091.000 7.872.000 7.939.000
Sum eiendeler 10.318.000 10.002.000 10.717.000 11.685.000 11.866.000
Sum opptjent egenkapital 6.380.000 6.208.000 6.636.000 6.950.000 6.624.000
Sum egenkapital 6.480.000 6.308.000 6.736.000 7.050.000 6.724.000
Sum langsiktig gjeld 750.000 930.000 1.110.000 1.290.000 1.470.000
Sum kortsiktig gjeld 3.088.000 2.763.000 2.871.000 3.345.000 3.672.000
Sum gjeld og egenkapital 10.318.000 10.001.000 10.717.000 11.685.000 11.866.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.874.000 8.217.000 9.565.000 10.836.000 12.327.000
Andre inntekter 9.000 11.000 10.000 101.000 25.000
Driftsinntekter 8.884.000 8.228.000 9.575.000 10.937.000 12.352.000
Varekostnad -3.228.000 -3.853.000 -3.426.000 -3.781.000 -4.825.000
Lønninger -3.935.000 -3.479.000 -4.900.000 -4.969.000 -5.477.000
Avskrivning -293.000 -258.000 -289.000 -288.000 -271.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.063.000 -1.081.000 -1.184.000 -1.160.000 -1.367.000
Driftskostnader -8.530.000 -8.630.000 -9.822.000 -10.369.000 -11.955.000
Driftsresultat 353.000 -402.000 -247.000 568.000 397.000
Finansinntekter 18.000 18.000 19.000 26.000 29.000
Finanskostnader -151.000 -165.000 -175.000 -162.000 -156.000
Finans -133.000 -147.000 -156.000 -136.000 -127.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 172.000 -428.000 -314.000 326.000 198.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 161.000 209.000 195.000 106.000 99.000
Fast eiendom 2.763.000 2.969.000 3.176.000 3.385.000 3.597.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 301.000 131.000 182.000 190.000 231.000
Sum varige driftsmidler 3.064.000 3.100.000 3.358.000 3.575.000 3.828.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 73.000 132.000 0
Sum anleggsmidler 3.225.000 3.324.000 3.626.000 3.813.000 3.927.000
Varebeholdning 4.009.000 4.186.000 5.200.000 5.334.000 4.793.000
Kundefordringer 2.153.000 1.409.000 897.000 1.517.000 2.639.000
Andre fordringer 340.000 434.000 383.000 326.000 322.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 591.000 650.000 612.000 695.000 185.000
Sum omløpsmidler 7.093.000 6.678.000 7.091.000 7.872.000 7.939.000
Sum eiendeler 10.318.000 10.002.000 10.717.000 11.685.000 11.866.000
Sum opptjent egenkapital 6.380.000 6.208.000 6.636.000 6.950.000 6.624.000
Sum egenkapital 6.480.000 6.308.000 6.736.000 7.050.000 6.724.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.684.000 1.638.000 1.592.000 1.549.000 1.886.000
Sum langsiktig gjeld 750.000 930.000 1.110.000 1.290.000 1.470.000
Leverandørgjeld 201.000 404.000 365.000 709.000 408.000
Betalbar skatt 0 0 114.000 71.000
Skyldig offentlige avgifter 751.000 393.000 463.000 517.000 797.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 451.000 328.000 452.000 456.000 510.000
Sum kortsiktig gjeld 3.088.000 2.763.000 2.871.000 3.345.000 3.672.000
Sum gjeld og egenkapital 10.318.000 10.001.000 10.717.000 11.685.000 11.866.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.005.000 3.915.000 4.220.000 4.527.000 4.267.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.4 2.5 2.4 2.2
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.7 0.8 0.9
Soliditet 62.8 63.1 62.9 60.3 56.7
Resultatgrad 4.0 -4.9 -2.6 5.2 3.2
Rentedekningsgrad 2.3 -2.4 -1.4 3.5 2.5
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 3.6 -3.8 -2.1 5.1 3.6
Signatur
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex