Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Morris Autohandel AS
Juridisk navn:  Morris Autohandel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90146691
Postboks 2064 Semslinna 15 Fax: 33300505
3103 Tønsberg 3170 Sem
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 914399947
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/31/1968
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Balanse Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.09%
Resultat  
  
61.07%
Egenkapital  
  
-21.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 864.000 792.000 686.000 702.000 644.000
Resultat: 211.000 131.000 21.000 -64.000 -77.000
Egenkapital: 314.000 402.000 397.000 375.000 439.000
Regnskap for  Morris Autohandel AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 864.000 792.000 686.000 702.000 644.000
Driftskostnader -745.000 -661.000 -665.000 -766.000 -722.000
Driftsresultat 118.000 131.000 21.000 -64.000 -78.000
Finansinntekter 93.000 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 93.000 0 0 0 2.000
Resultat før skatt 211.000 131.000 21.000 -64.000 -77.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 211.000 131.000 21.000 -64.000 -77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 787.000 673.000 532.000 524.000 574.000
Sum eiendeler 787.000 673.000 532.000 524.000 574.000
Sum opptjent egenkapital 284.000 372.000 367.000 345.000 409.000
Sum egenkapital 314.000 402.000 397.000 375.000 439.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 473.000 271.000 136.000 148.000 135.000
Sum gjeld og egenkapital 787.000 673.000 533.000 523.000 574.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 864.000 792.000 686.000 702.000 601.000
Andre inntekter 0 0 0 0 43.000
Driftsinntekter 864.000 792.000 686.000 702.000 644.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -701.000 -608.000 -624.000 -720.000 -681.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -53.000 -41.000 -46.000 -41.000
Driftskostnader -745.000 -661.000 -665.000 -766.000 -722.000
Driftsresultat 118.000 131.000 21.000 -64.000 -78.000
Finansinntekter 93.000 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 93.000 0 0 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -125.000 0 0 0
Årsresultat 211.000 131.000 21.000 -64.000 -77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 81.000 91.000 112.000 49.000 43.000
Andre fordringer 0 5.000 8.000 0 4.000
Sum investeringer 624.000 0 0 0 0
Kasse, bank 82.000 577.000 412.000 475.000 527.000
Sum omløpsmidler 787.000 673.000 532.000 524.000 574.000
Sum eiendeler 787.000 673.000 532.000 524.000 574.000
Sum opptjent egenkapital 284.000 372.000 367.000 345.000 409.000
Sum egenkapital 314.000 402.000 397.000 375.000 439.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 4.000 5.000 7.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 91.000 86.000 73.000 73.000 64.000
Utbytte -300.000 -125.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 56.000 58.000 68.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 473.000 271.000 136.000 148.000 135.000
Sum gjeld og egenkapital 787.000 673.000 533.000 523.000 574.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 314.000 402.000 396.000 376.000 439.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.5 3.9 3.5 4.3
Likviditetsgrad 2 1.7 2.5 3.9 3.5 4.3
Soliditet 39.9 59.7 74.5 71.7 76.5
Resultatgrad 13.7 16.5 3.1 -9.1 -12.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 0.7 0.3 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 26.8 19.5 3.9 -12.2 -13.2
Signatur
07.06.2006
BAKKE JOHAN PEDER
BAKKE JOHN HERMANN
HVER FOR SEG.
Prokurister
07.06.2006
Prokura hver for seg
Bakke John Hermann
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex