Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Morstad Og Grønli As
Juridisk navn:  Morstad Og Grønli As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95939198
Sollivegen 105 v/ Lars Grønli Sollivegen 105 Fax: 61322148
2740 Roa 2740 Roa
Fylke: Kommune:
Viken Lunner
Org.nr: 879543282
Aksjekapital: 220.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/15/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
44.6%
Resultat  
  
3283.33%
Egenkapital  
  
305.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.493.000 5.182.000 5.472.000 4.926.000 5.052.000
Resultat: 1.218.000 36.000 -133.000 -197.000 307.000
Egenkapital: 1.258.000 310.000 284.000 393.000 534.000
Regnskap for  Morstad Og Grønli As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.493.000 5.182.000 5.472.000 4.926.000 5.052.000
Driftskostnader -6.246.000 -5.110.000 -5.589.000 -5.094.000 -4.690.000
Driftsresultat 1.247.000 73.000 -116.000 -167.000 361.000
Finansinntekter 18.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -46.000 -37.000 -17.000 -30.000 -55.000
Finans -28.000 -36.000 -17.000 -30.000 -54.000
Resultat før skatt 1.218.000 36.000 -133.000 -197.000 307.000
Skattekostnad -271.000 -9.000 25.000 56.000 -61.000
Årsresultat 948.000 26.000 -109.000 -141.000 246.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 533.000 28.000 37.000 52.000 72.000
Sum omløpsmidler 2.425.000 1.465.000 1.406.000 1.547.000 1.617.000
Sum eiendeler 2.958.000 1.493.000 1.443.000 1.599.000 1.689.000
Sum opptjent egenkapital 1.038.000 90.000 64.000 173.000 314.000
Sum egenkapital 1.258.000 310.000 284.000 393.000 534.000
Sum langsiktig gjeld 942.000 216.000 245.000 300.000 407.000
Sum kortsiktig gjeld 757.000 966.000 914.000 906.000 748.000
Sum gjeld og egenkapital 2.957.000 1.492.000 1.443.000 1.599.000 1.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.744.000 5.125.000 5.276.000 4.926.000 4.739.000
Andre inntekter 1.749.000 57.000 196.000 0 313.000
Driftsinntekter 7.493.000 5.182.000 5.472.000 4.926.000 5.052.000
Varekostnad -114.000 -112.000 -329.000 -477.000 -461.000
Lønninger -2.042.000 -1.642.000 -1.586.000 -1.347.000 -1.504.000
Avskrivning -79.000 -9.000 -7.000 -50.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.011.000 -3.347.000 -3.667.000 -3.220.000 -2.572.000
Driftskostnader -6.246.000 -5.110.000 -5.589.000 -5.094.000 -4.690.000
Driftsresultat 1.247.000 73.000 -116.000 -167.000 361.000
Finansinntekter 18.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -46.000 -37.000 -17.000 -30.000 -55.000
Finans -28.000 -36.000 -17.000 -30.000 -54.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -720.000
Årsresultat 948.000 26.000 -109.000 -141.000 246.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 533.000 28.000 37.000 52.000 72.000
Sum varige driftsmidler 533.000 28.000 37.000 52.000 72.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 533.000 28.000 37.000 52.000 72.000
Varebeholdning 119.000 105.000 88.000 65.000 70.000
Kundefordringer 674.000 672.000 495.000 380.000 293.000
Andre fordringer 1.558.000 606.000 746.000 1.023.000 1.186.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 74.000 82.000 77.000 79.000 68.000
Sum omløpsmidler 2.425.000 1.465.000 1.406.000 1.547.000 1.617.000
Sum eiendeler 2.958.000 1.493.000 1.443.000 1.599.000 1.689.000
Sum opptjent egenkapital 1.038.000 90.000 64.000 173.000 314.000
Sum egenkapital 1.258.000 310.000 284.000 393.000 534.000
Sum avsetninger til forpliktelser 486.000 216.000 245.000 269.000 325.000
Gjeld til kredittinstitutt 75.000 271.000 174.000 62.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 942.000 216.000 245.000 300.000 407.000
Leverandørgjeld 311.000 313.000 359.000 426.000 390.000
Betalbar skatt 39.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 167.000 188.000 234.000 260.000 207.000
Utbytte 0 0 -720.000
Annen kortsiktig gjeld 205.000 156.000 146.000 157.000 133.000
Sum kortsiktig gjeld 757.000 966.000 914.000 906.000 748.000
Sum gjeld og egenkapital 2.957.000 1.492.000 1.443.000 1.599.000 1.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.668.000 499.000 492.000 641.000 869.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.5 1.5 1.7 2.2
Likviditetsgrad 2 3.0 1.4 1.4 1.6 2.1
Soliditet 42.5 20.8 19.7 24.6 31.6
Resultatgrad 16.6 1.4 -2.1 -3.4 7.1
Rentedekningsgrad 27.1 2.0 -6.8 -5.6 6.6
Gjeldsgrad 1.4 3.8 4.1 3.1 2.2
Total kapitalrentabilitet 42.8 5.0 -10.4 21.4
Signatur
04.05.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.05.2022
Styret i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex