Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Morten Bråthen Transport As
Juridisk navn:  Morten Bråthen Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91168686
Skrukkelivegen 26 Skrukkelivegen 26 Fax:
2090 Hurdal 2090 Hurdal
Fylke: Kommune:
Viken Hurdal
Org.nr: 992854820
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 6/30/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Årnes Revisjon As
Regnskapsfører: Vorma Økonomi Og Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
21.76%
Resultat  
  
66.52%
Egenkapital  
  
21.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 26.676.000 21.909.000 18.293.000 19.612.000 16.360.000
Resultat: 5.730.000 3.441.000 3.139.000 5.033.000 2.977.000
Egenkapital: 25.045.000 20.574.000 17.892.000 15.435.000 11.582.000
Regnskap for  Morten Bråthen Transport As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 26.676.000 21.909.000 18.293.000 19.612.000 16.360.000
Driftskostnader -20.936.000 -18.474.000 -15.159.000 -14.581.000 -13.380.000
Driftsresultat 5.740.000 3.436.000 3.134.000 5.031.000 2.979.000
Finansinntekter 5.000 10.000 7.000 10.000 14.000
Finanskostnader -13.000 -5.000 -2.000 -7.000 -16.000
Finans -8.000 5.000 5.000 3.000 -2.000
Resultat før skatt 5.730.000 3.441.000 3.139.000 5.033.000 2.977.000
Skattekostnad -1.260.000 -758.000 -682.000 -1.180.000 -727.000
Årsresultat 4.470.000 2.683.000 2.457.000 3.853.000 2.250.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.262.000 19.082.000 14.674.000 12.253.000 9.269.000
Sum omløpsmidler 10.950.000 7.817.000 8.439.000 8.125.000 6.385.000
Sum eiendeler 31.212.000 26.899.000 23.113.000 20.378.000 15.654.000
Sum opptjent egenkapital 24.944.000 20.474.000 17.792.000 15.335.000 11.482.000
Sum egenkapital 25.045.000 20.574.000 17.892.000 15.435.000 11.582.000
Sum langsiktig gjeld 1.630.000 1.351.000 888.000 615.000 597.000
Sum kortsiktig gjeld 4.537.000 4.974.000 4.333.000 4.327.000 3.476.000
Sum gjeld og egenkapital 31.211.000 26.899.000 23.113.000 20.377.000 15.655.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.479.000 21.329.000 17.881.000 19.297.000 15.503.000
Andre inntekter 196.000 580.000 412.000 315.000 857.000
Driftsinntekter 26.676.000 21.909.000 18.293.000 19.612.000 16.360.000
Varekostnad -100.000 -56.000 -198.000 -288.000 -799.000
Lønninger -9.495.000 -8.339.000 -6.905.000 -6.416.000 -5.511.000
Avskrivning -2.934.000 -2.504.000 -2.065.000 -2.204.000 -1.910.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.407.000 -7.575.000 -5.991.000 -5.673.000 -5.160.000
Driftskostnader -20.936.000 -18.474.000 -15.159.000 -14.581.000 -13.380.000
Driftsresultat 5.740.000 3.436.000 3.134.000 5.031.000 2.979.000
Finansinntekter 5.000 10.000 7.000 10.000 14.000
Finanskostnader -13.000 -5.000 -2.000 -7.000 -16.000
Finans -8.000 5.000 5.000 3.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.470.000 2.683.000 2.457.000 3.853.000 2.250.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.312.000 1.592.000 1.740.000 1.720.000 1.968.000
Driftsløsøre 18.949.000 17.489.000 12.846.000 10.366.000 7.054.000
Sum varige driftsmidler 20.261.000 19.081.000 14.586.000 12.086.000 9.022.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 87.000 167.000 247.000
Sum anleggsmidler 20.262.000 19.082.000 14.674.000 12.253.000 9.269.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.670.000 3.761.000 4.970.000 4.317.000 3.642.000
Andre fordringer 94.000 0 13.000 16.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.185.000 4.056.000 3.456.000 3.792.000 2.743.000
Sum omløpsmidler 10.950.000 7.817.000 8.439.000 8.125.000 6.385.000
Sum eiendeler 31.212.000 26.899.000 23.113.000 20.378.000 15.654.000
Sum opptjent egenkapital 24.944.000 20.474.000 17.792.000 15.335.000 11.482.000
Sum egenkapital 25.045.000 20.574.000 17.892.000 15.435.000 11.582.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.630.000 1.351.000 888.000 615.000 409.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.630.000 1.351.000 888.000 615.000 597.000
Leverandørgjeld 360.000 2.283.000 1.189.000 584.000 335.000
Betalbar skatt 980.000 296.000 410.000 974.000 465.000
Skyldig offentlige avgifter 1.211.000 788.000 820.000 894.000 688.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.986.000 1.607.000 1.915.000 1.876.000 1.987.000
Sum kortsiktig gjeld 4.537.000 4.974.000 4.333.000 4.327.000 3.476.000
Sum gjeld og egenkapital 31.211.000 26.899.000 23.113.000 20.377.000 15.655.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.413.000 2.843.000 4.106.000 3.798.000 2.909.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.6 1.9 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 2.4 1.6 1.9 1.9 1.8
Soliditet 80.2 76.5 77.4 75.7 7
Resultatgrad 21.5 15.7 17.1 25.7 18.2
Rentedekningsgrad 441.5 687.2 1 718.7 186.2
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 18.4 12.8 13.6 24.7 19.1
Signatur
05.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex