Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Morten Langli Ltd
Juridisk navn:  Morten Langli Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92084302
Rosenhoffgata 14 Rosenhoffgata 14 Fax:
0569 Oslo 569 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 997160983
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/18/2011
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Hs Regnskap & Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.87%
Resultat  
  
-66.16%
Egenkapital  
  
0.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.214.000 5.069.000 3.887.000 3.491.000 3.320.000
Resultat: 552.000 1.631.000 1.437.000 1.416.000 1.486.000
Egenkapital: 4.019.000 3.989.000 2.967.000 1.884.000 1.326.000
Regnskap for  Morten Langli Ltd
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.214.000 5.069.000 3.887.000 3.491.000 3.320.000
Driftskostnader -3.664.000 -3.443.000 -2.452.000 -2.075.000 -1.835.000
Driftsresultat 549.000 1.625.000 1.436.000 1.416.000 1.485.000
Finansinntekter 3.000 6.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 3.000 6.000 1.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt 552.000 1.631.000 1.437.000 1.416.000 1.486.000
Skattekostnad -122.000 -358.000 -355.000 -357.000 -380.000
Årsresultat 429.000 1.273.000 1.083.000 1.058.000 1.106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.000 119.000 50.000 0 35.000
Sum omløpsmidler 4.428.000 4.860.000 4.429.000 3.637.000 3.216.000
Sum eiendeler 4.477.000 4.979.000 4.479.000 3.637.000 3.251.000
Sum opptjent egenkapital 4.019.000 3.989.000 2.967.000 1.884.000 1.326.000
Sum egenkapital 4.019.000 3.989.000 2.967.000 1.884.000 1.326.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 459.000 989.000 1.512.000 1.753.000 1.926.000
Sum gjeld og egenkapital 4.478.000 4.978.000 4.479.000 3.637.000 3.252.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.759.000 4.599.000 3.869.000 3.451.000 3.046.000
Andre inntekter 455.000 471.000 18.000 40.000 274.000
Driftsinntekter 4.214.000 5.069.000 3.887.000 3.491.000 3.320.000
Varekostnad -1.463.000 -920.000 -310.000 -57.000 -392.000
Lønninger -1.221.000 -1.261.000 -907.000 -999.000 -748.000
Avskrivning -16.000 -16.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -964.000 -1.246.000 -1.235.000 -1.019.000 -695.000
Driftskostnader -3.664.000 -3.443.000 -2.452.000 -2.075.000 -1.835.000
Driftsresultat 549.000 1.625.000 1.436.000 1.416.000 1.485.000
Finansinntekter 3.000 6.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 3.000 6.000 1.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -250.000 0 -500.000 -600.000
Årsresultat 429.000 1.273.000 1.083.000 1.058.000 1.106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 49.000 66.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 49.000 66.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 50.000 0 35.000
Sum anleggsmidler 49.000 119.000 50.000 0 35.000
Varebeholdning 1.395.000 989.000 1.392.000 937.000 359.000
Kundefordringer 220.000 200.000 125.000 0 147.000
Andre fordringer 700.000 927.000 1.037.000 1.095.000 1.160.000
Sum investeringer 978.000 978.000 834.000 544.000 253.000
Kasse, bank 1.136.000 1.766.000 1.040.000 1.061.000 1.297.000
Sum omløpsmidler 4.428.000 4.860.000 4.429.000 3.637.000 3.216.000
Sum eiendeler 4.477.000 4.979.000 4.479.000 3.637.000 3.251.000
Sum opptjent egenkapital 4.019.000 3.989.000 2.967.000 1.884.000 1.326.000
Sum egenkapital 4.019.000 3.989.000 2.967.000 1.884.000 1.326.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 -29.000 1.000 0 5.000
Betalbar skatt 122.000 365.000 348.000 357.000 380.000
Skyldig offentlige avgifter 184.000 85.000 49.000 69.000 55.000
Utbytte -400.000 -250.000 0 -500.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld -273.000 318.000 1.115.000 826.000 886.000
Sum kortsiktig gjeld 459.000 989.000 1.512.000 1.753.000 1.926.000
Sum gjeld og egenkapital 4.478.000 4.978.000 4.479.000 3.637.000 3.252.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.969.000 3.871.000 2.917.000 1.884.000 1.290.000
Likviditetsgrad 1 9.6 4.9 2 2.1 1.7
Likviditetsgrad 2 6.6 3.9 2 1.5 1.5
Soliditet 89.7 80.1 66.2 51.8 40.8
Resultatgrad 13.0 32.1 36.9 40.6 44.7
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.5 0.9 1.5
Total kapitalrentabilitet 12.3 32.8 32.1 38.9 45.7
Signatur
17.11.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex