Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Morten Skancke AS
Juridisk navn:  Morten Skancke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62553939
Postboks 1087 Strandvegen 151A Fax:
2305 Hamar 2316 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 981887379
Aksjekapital: 213.856 NOK
Antall ansatte: 59
Etableringsdato: 1/3/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hamar Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.8%
Resultat  
  
64.3%
Egenkapital  
  
11.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 96.920.000 92.479.000 79.857.000 69.119.000 56.436.000
Resultat: 15.339.000 9.336.000 4.976.000 3.817.000 2.481.000
Egenkapital: 9.047.000 8.138.000 9.567.000 6.890.000 5.048.000
Regnskap for  Morten Skancke AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 96.920.000 92.479.000 79.857.000 69.119.000 56.436.000
Driftskostnader -84.852.000 -83.008.000 -74.155.000 -65.038.000 -53.642.000
Driftsresultat 12.068.000 9.473.000 5.702.000 4.081.000 2.795.000
Finansinntekter 3.386.000 31.000 18.000 7.000 15.000
Finanskostnader -116.000 -168.000 -743.000 -272.000 -329.000
Finans 3.270.000 -137.000 -725.000 -265.000 -314.000
Resultat før skatt 15.339.000 9.336.000 4.976.000 3.817.000 2.481.000
Skattekostnad -2.646.000 -1.960.000 -1.300.000 -975.000 -686.000
Årsresultat 12.693.000 7.376.000 3.676.000 2.842.000 1.795.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.257.000 1.948.000 8.755.000 8.904.000 8.841.000
Sum omløpsmidler 38.125.000 21.144.000 17.718.000 12.993.000 14.457.000
Sum eiendeler 39.382.000 23.092.000 26.473.000 21.897.000 23.298.000
Sum opptjent egenkapital 8.833.000 7.925.000 9.337.000 6.660.000 4.818.000
Sum egenkapital 9.047.000 8.138.000 9.567.000 6.890.000 5.048.000
Sum langsiktig gjeld 489.000 237.000 1.280.000 1.578.000 3.867.000
Sum kortsiktig gjeld 29.848.000 14.716.000 15.627.000 13.429.000 14.382.000
Sum gjeld og egenkapital 39.384.000 23.092.000 26.474.000 21.897.000 23.297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.802.000 91.965.000 79.606.000 69.061.000 56.194.000
Andre inntekter 118.000 514.000 251.000 58.000 242.000
Driftsinntekter 96.920.000 92.479.000 79.857.000 69.119.000 56.436.000
Varekostnad -37.723.000 -36.225.000 -32.840.000 -27.300.000 -20.021.000
Lønninger -36.331.000 -34.680.000 -31.673.000 -27.693.000 -25.458.000
Avskrivning -565.000 -654.000 -566.000 -507.000 -488.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.233.000 -11.449.000 -9.076.000 -9.538.000 -7.675.000
Driftskostnader -84.852.000 -83.008.000 -74.155.000 -65.038.000 -53.642.000
Driftsresultat 12.068.000 9.473.000 5.702.000 4.081.000 2.795.000
Finansinntekter 3.386.000 31.000 18.000 7.000 15.000
Finanskostnader -116.000 -168.000 -743.000 -272.000 -329.000
Finans 3.270.000 -137.000 -725.000 -265.000 -314.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 12.693.000 7.376.000 3.676.000 2.842.000 1.795.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 456.000 586.000 630.000
Fast eiendom 329.000 264.000 3.023.000 2.717.000 2.745.000
Maskiner anlegg 389.000 310.000 258.000 319.000 262.000
Driftsløsøre 416.000 887.000 1.161.000 1.018.000 912.000
Sum varige driftsmidler 1.135.000 1.460.000 4.442.000 4.053.000 3.919.000
Sum finansielle anleggsmidler 122.000 488.000 3.857.000 4.265.000 4.292.000
Sum anleggsmidler 1.257.000 1.948.000 8.755.000 8.904.000 8.841.000
Varebeholdning 1.515.000 1.211.000 1.330.000 1.345.000 1.381.000
Kundefordringer 15.611.000 9.880.000 10.148.000 8.582.000 9.689.000
Andre fordringer 1.056.000 529.000 2.435.000 580.000 986.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.035.000 9.523.000 3.802.000 2.482.000 2.402.000
Sum omløpsmidler 38.125.000 21.144.000 17.718.000 12.993.000 14.457.000
Sum eiendeler 39.382.000 23.092.000 26.473.000 21.897.000 23.298.000
Sum opptjent egenkapital 8.833.000 7.925.000 9.337.000 6.660.000 4.818.000
Sum egenkapital 9.047.000 8.138.000 9.567.000 6.890.000 5.048.000
Sum avsetninger til forpliktelser 489.000 237.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.479.000 0 0 369.000 1.290.000
Sum langsiktig gjeld 489.000 237.000 1.280.000 1.578.000 3.867.000
Leverandørgjeld 9.396.000 3.072.000 6.062.000 3.329.000 4.193.000
Betalbar skatt 1.378.000 1.170.000 931.000 838.000
Skyldig offentlige avgifter 4.766.000 5.157.000 3.687.000 3.894.000 3.502.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.207.000 5.108.000 4.707.000 4.905.000 4.560.000
Sum kortsiktig gjeld 29.848.000 14.716.000 15.627.000 13.429.000 14.382.000
Sum gjeld og egenkapital 39.384.000 23.092.000 26.474.000 21.897.000 23.297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.277.000 6.428.000 2.091.000 -436.000 75.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1 0.9 0.9
Soliditet 23.0 35.2 36.1 31.5 21.7
Resultatgrad 12.5 10.2 7.1 5.9 5
Rentedekningsgrad 104.0 56.4 7.7 1 8.5
Gjeldsgrad 3.4 1.8 1.8 2.2 3.6
Total kapitalrentabilitet 39.2 41.2 21.6 18.7 12.1
Signatur
05.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.05.2022
Prokura
Skancke Morten
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex