Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mortens Kro AS
Juridisk navn:  Mortens Kro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67067790
Trondheimsveien 3 Trondheimsveien 3 Fax: 67067791
1481 Hagan 1481 Hagan
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 940129613
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 100
Etableringsdato: 5/23/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Numbers As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.18%
Resultat  
  
-199.9%
Egenkapital  
  
-40.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 32.859.000 49.173.000 47.054.000 43.944.000 39.106.000
Resultat: -2.102.000 2.104.000 2.931.000 1.268.000 640.000
Egenkapital: 2.377.000 4.018.000 2.377.000 1.371.000 811.000
Regnskap for  Mortens Kro AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 32.859.000 49.173.000 47.054.000 43.944.000 39.106.000
Driftskostnader -34.905.000 -47.082.000 -44.118.000 -42.685.000 -38.470.000
Driftsresultat -2.047.000 2.090.000 2.935.000 1.259.000 636.000
Finansinntekter 37.000 27.000 13.000 18.000 9.000
Finanskostnader -93.000 -13.000 -17.000 -8.000 -5.000
Finans -56.000 14.000 -4.000 10.000 4.000
Resultat før skatt -2.102.000 2.104.000 2.931.000 1.268.000 640.000
Skattekostnad 461.000 -464.000 -675.000 -309.000 -160.000
Årsresultat -1.641.000 1.640.000 2.256.000 960.000 480.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.927.000 2.543.000 2.974.000 3.137.000 3.440.000
Sum omløpsmidler 9.295.000 12.595.000 11.093.000 8.155.000 6.304.000
Sum eiendeler 11.222.000 15.138.000 14.067.000 11.292.000 9.744.000
Sum opptjent egenkapital 1.807.000 3.448.000 1.807.000 801.000 241.000
Sum egenkapital 2.377.000 4.018.000 2.377.000 1.371.000 811.000
Sum langsiktig gjeld 3.733.000 6.000 18.000 5.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 5.111.000 11.114.000 11.672.000 9.916.000 8.871.000
Sum gjeld og egenkapital 11.221.000 15.138.000 14.067.000 11.292.000 9.743.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.038.000 49.052.000 46.964.000 43.728.000 39.082.000
Andre inntekter 821.000 120.000 89.000 215.000 25.000
Driftsinntekter 32.859.000 49.173.000 47.054.000 43.944.000 39.106.000
Varekostnad -10.873.000 -16.491.000 -14.832.000 -13.796.000 -12.304.000
Lønninger -13.517.000 -20.079.000 -19.580.000 -18.738.000 -15.938.000
Avskrivning -808.000 -906.000 -832.000 -1.012.000 -1.267.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.707.000 -9.606.000 -8.874.000 -9.139.000 -8.961.000
Driftskostnader -34.905.000 -47.082.000 -44.118.000 -42.685.000 -38.470.000
Driftsresultat -2.047.000 2.090.000 2.935.000 1.259.000 636.000
Finansinntekter 37.000 27.000 13.000 18.000 9.000
Finanskostnader -93.000 -13.000 -17.000 -8.000 -5.000
Finans -56.000 14.000 -4.000 10.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.250.000 -400.000 -320.000
Årsresultat -1.641.000 1.640.000 2.256.000 960.000 480.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.394.000 1.786.000 2.470.000 2.702.000 2.737.000
Driftsløsøre 515.000 741.000 489.000 420.000 333.000
Sum varige driftsmidler 1.909.000 2.528.000 2.959.000 3.122.000 3.425.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 1.927.000 2.543.000 2.974.000 3.137.000 3.440.000
Varebeholdning 311.000 405.000 527.000 554.000 695.000
Kundefordringer 1.334.000 2.689.000 3.037.000 2.884.000 1.666.000
Andre fordringer 1.631.000 1.633.000 1.144.000 1.058.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.970.000 5.942.000 6.210.000 3.660.000 3.590.000
Sum omløpsmidler 9.295.000 12.595.000 11.093.000 8.155.000 6.304.000
Sum eiendeler 11.222.000 15.138.000 14.067.000 11.292.000 9.744.000
Sum opptjent egenkapital 1.807.000 3.448.000 1.807.000 801.000 241.000
Sum egenkapital 2.377.000 4.018.000 2.377.000 1.371.000 811.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 18.000 5.000 61.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.733.000 6.000 18.000 5.000 61.000
Leverandørgjeld 1.579.000 3.077.000 2.204.000 2.368.000 1.969.000
Betalbar skatt 475.000 663.000 364.000 144.000
Skyldig offentlige avgifter 1.291.000 2.413.000 2.470.000 2.107.000 1.771.000
Utbytte 0 -1.250.000 -400.000 -320.000
Annen kortsiktig gjeld 2.241.000 5.148.000 5.085.000 4.677.000 4.668.000
Sum kortsiktig gjeld 5.111.000 11.114.000 11.672.000 9.916.000 8.871.000
Sum gjeld og egenkapital 11.221.000 15.138.000 14.067.000 11.292.000 9.743.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.184.000 1.481.000 -579.000 -1.761.000 -2.567.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.1 1 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.1 0.9 0.8 0.6
Soliditet 21.2 26.5 16.9 12.1 8.3
Resultatgrad -6.2 4.3 6.2 2.9 1.6
Rentedekningsgrad -22.0 160.8 172.6 157.4 127.2
Gjeldsgrad 3.7 2.8 4.9 7.2 1
Total kapitalrentabilitet -17.9 1 2 11.3 6.6
Signatur
09.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex