Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Morvik Legekontor As
Juridisk navn:  Morvik Legekontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Slettevikvegen 1 Slettevikvegen 1 Fax:
5124 Morvik 5124 Morvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918083391
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 10/20/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.56%
Resultat  
  
-47.5%
Egenkapital  
  
49.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 612.000 655.000 595.000 0 0
Resultat: 168.000 320.000 272.000 -320.000 -12.000
Egenkapital: 394.000 263.000 0 -272.000 48.000
Regnskap for  Morvik Legekontor As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 612.000 655.000 595.000 0 0
Driftskostnader -305.000 -199.000 -172.000 -320.000 -12.000
Driftsresultat 307.000 456.000 423.000 -320.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -139.000 -136.000 -151.000 0 0
Finans -139.000 -136.000 -151.000 0 0
Resultat før skatt 168.000 320.000 272.000 -320.000 -12.000
Skattekostnad -37.000 -57.000 0 0 0
Årsresultat 131.000 263.000 272.000 -320.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.086.000 4.159.000 4.233.000 0 0
Sum omløpsmidler 260.000 299.000 81.000 23.000 54.000
Sum eiendeler 4.346.000 4.458.000 4.314.000 23.000 54.000
Sum opptjent egenkapital 334.000 203.000 -60.000 -332.000 -12.000
Sum egenkapital 394.000 263.000 0 -272.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 3.931.000 4.117.000 4.294.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21.000 78.000 19.000 295.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 4.346.000 4.458.000 4.313.000 23.000 54.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 612.000 655.000 595.000 0 0
Driftsinntekter 612.000 655.000 595.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -74.000 -74.000 -73.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -231.000 -125.000 -99.000 -320.000 -12.000
Driftskostnader -305.000 -199.000 -172.000 -320.000 -12.000
Driftsresultat 307.000 456.000 423.000 -320.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -139.000 -136.000 -151.000 0 0
Finans -139.000 -136.000 -151.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 131.000 263.000 272.000 -320.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.086.000 4.159.000 4.233.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.086.000 4.159.000 4.233.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.086.000 4.159.000 4.233.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 0 0 0
Andre fordringer 15.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 244.000 297.000 81.000 23.000 54.000
Sum omløpsmidler 260.000 299.000 81.000 23.000 54.000
Sum eiendeler 4.346.000 4.458.000 4.314.000 23.000 54.000
Sum opptjent egenkapital 334.000 203.000 -60.000 -332.000 -12.000
Sum egenkapital 394.000 263.000 0 -272.000 48.000
Sum avsetninger til forpliktelser 68.000 48.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.931.000 4.117.000 4.294.000 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 295.000 6.000
Betalbar skatt 18.000 9.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 69.000 17.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21.000 78.000 19.000 295.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 4.346.000 4.458.000 4.313.000 23.000 54.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 239.000 221.000 62.000 -272.000 48.000
Likviditetsgrad 1 12.4 3.8 4.3 0.1 9
Likviditetsgrad 2 12.4 3.8 4.3 0.1 9
Soliditet 9.1 5.9 0 -1182.6 88.9
Resultatgrad 50.2 69.6 71.1
Rentedekningsgrad 2.2 3.4 2.8
Gjeldsgrad 10.0 1 -1.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.1 10.2 9.8 -1391.3 -22.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex