Mosli AS
Juridisk navn:  Mosli AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97521320
Markveien 7 Oppgang 2 Markveien 7 Oppgang 2 Fax:
0554 Oslo 554 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987825316
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonspartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-110%
Egenkapital  
  
-58.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -21.000 -10.000 -367.000 -19.000 -63.000
Egenkapital: -57.000 -36.000 -25.000 342.000 361.000
Regnskap for  Mosli AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -10.000 -18.000 -19.000 -63.000
Driftsresultat -21.000 -10.000 -18.000 -19.000 -63.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -350.000 0 0
Finans 0 0 -350.000 0 0
Resultat før skatt -21.000 -10.000 -367.000 -19.000 -63.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -10.000 -367.000 -19.000 -63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 108.000 108.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.000 257.000 288.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 1.000 365.000 396.000
Sum opptjent egenkapital -157.000 -136.000 -125.000 242.000 261.000
Sum egenkapital -57.000 -36.000 -25.000 342.000 361.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 57.000 37.000 27.000 24.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 0 1.000 2.000 366.000 396.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -10.000 -18.000 -19.000 -63.000
Driftskostnader -21.000 -10.000 -18.000 -19.000 -63.000
Driftsresultat -21.000 -10.000 -18.000 -19.000 -63.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -350.000 0 0
Finans 0 0 -350.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -10.000 -367.000 -19.000 -63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 108.000 108.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 108.000 108.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 16.000 44.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.000 257.000 288.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 1.000 365.000 396.000
Sum opptjent egenkapital -157.000 -136.000 -125.000 242.000 261.000
Sum egenkapital -57.000 -36.000 -25.000 342.000 361.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 37.000 27.000 24.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 57.000 37.000 27.000 24.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 0 1.000 2.000 366.000 396.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -56.000 -36.000 -26.000 233.000 253.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 10.7 8.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 10.7 8.3
Soliditet - 93.4 91.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad - -1.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet - -5.2 -15.9
Signatur
20.02.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.02.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex