Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moss Tavlemontering As
Juridisk navn:  Moss Tavlemontering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Moss Tavlemontering Tørkoppveien 10 c/o Jan-Erik Tangen Snorres vei 38 Fax:
1570 Dilling 1524 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 924831014
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/9/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapssentralen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.82%
Resultat  
  
-146.25%
Egenkapital  
  
-37.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 1.924.000 1.633.000
Resultat: -74.000 160.000
Egenkapital: 97.000 155.000
Regnskap for  Moss Tavlemontering As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 1.924.000 1.633.000
Driftskostnader -1.998.000 -1.473.000
Driftsresultat -74.000 160.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -74.000 160.000
Skattekostnad 16.000 -35.000
Årsresultat -58.000 125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.000 113.000
Sum omløpsmidler 314.000 382.000
Sum eiendeler 420.000 495.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 125.000
Sum egenkapital 97.000 155.000
Sum langsiktig gjeld 4.000
Sum kortsiktig gjeld 322.000 336.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000 495.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.924.000 1.633.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.924.000 1.633.000
Varekostnad -1.035.000 -994.000
Lønninger -680.000 -368.000
Avskrivning -35.000 -8.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -248.000 -103.000
Driftskostnader -1.998.000 -1.473.000
Driftsresultat -74.000 160.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -58.000 125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 12.000 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 93.000 113.000
Sum varige driftsmidler 93.000 113.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 106.000 113.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 69.000 180.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 245.000 202.000
Sum omløpsmidler 314.000 382.000
Sum eiendeler 420.000 495.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 125.000
Sum egenkapital 97.000 155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 4.000
Leverandørgjeld 57.000 86.000
Betalbar skatt 31.000
Skyldig offentlige avgifter 76.000 58.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 190.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 322.000 336.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000 495.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.000 46.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1
Soliditet 23.2 31.3
Resultatgrad -3.8 9.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.3 2.2
Total kapitalrentabilitet -17.7 32.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex