Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moss Taxi AS
Juridisk navn:  Moss Taxi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 06950
Prinsens Gate 7 Prinsens Gate 7 Fax: 69205359
1530 Moss 1530 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 971589183
Aksjekapital: 390.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 12/8/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bokholdern As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.71%
Resultat  
  
-41.45%
Egenkapital  
  
-13.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 54.055.000 65.689.000 63.050.000 61.168.000 62.905.000
Resultat: 1.257.000 2.147.000 1.805.000 1.668.000 2.559.000
Egenkapital: 4.542.000 5.250.000 4.609.000 4.726.000 4.723.000
Regnskap for  Moss Taxi AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 54.055.000 65.689.000 63.050.000 61.168.000 62.905.000
Driftskostnader -52.795.000 -63.534.000 -61.228.000 -59.491.000 -60.417.000
Driftsresultat 1.258.000 2.155.000 1.822.000 1.677.000 2.489.000
Finansinntekter 2.000 1.000 5.000 10.000 81.000
Finanskostnader -4.000 -10.000 -22.000 -19.000 -11.000
Finans -2.000 -9.000 -17.000 -9.000 70.000
Resultat før skatt 1.257.000 2.147.000 1.805.000 1.668.000 2.559.000
Skattekostnad -329.000 -507.000 -416.000 -405.000 -634.000
Årsresultat 927.000 1.639.000 1.389.000 1.262.000 1.925.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.395.000 2.740.000 2.013.000 1.744.000 313.000
Sum omløpsmidler 7.065.000 9.403.000 10.210.000 9.919.000 11.618.000
Sum eiendeler 9.460.000 12.143.000 12.223.000 11.663.000 11.931.000
Sum opptjent egenkapital 4.072.000 4.730.000 4.059.000 4.156.000 4.143.000
Sum egenkapital 4.542.000 5.250.000 4.609.000 4.726.000 4.723.000
Sum langsiktig gjeld 148.000 236.000 352.000 469.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 4.769.000 6.658.000 7.262.000 6.469.000 7.061.000
Sum gjeld og egenkapital 9.459.000 12.144.000 12.223.000 11.664.000 11.932.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.080.000 65.558.000 62.523.000 60.956.000 62.494.000
Andre inntekter -25.000 131.000 527.000 212.000 411.000
Driftsinntekter 54.055.000 65.689.000 63.050.000 61.168.000 62.905.000
Varekostnad -192.000 -453.000 -525.000 -472.000 -711.000
Lønninger -5.077.000 -4.759.000 -4.752.000 -5.579.000 -5.409.000
Avskrivning -296.000 -277.000 -274.000 -121.000 -379.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.627.000 -4.027.000 -3.633.000 -3.366.000 -3.097.000
Driftskostnader -52.795.000 -63.534.000 -61.228.000 -59.491.000 -60.417.000
Driftsresultat 1.258.000 2.155.000 1.822.000 1.677.000 2.489.000
Finansinntekter 2.000 1.000 5.000 10.000 81.000
Finanskostnader -4.000 -10.000 -22.000 -19.000 -11.000
Finans -2.000 -9.000 -17.000 -9.000 70.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -640.000 -1.225.000 -1.110.000 -1.110.000
Årsresultat 927.000 1.639.000 1.389.000 1.262.000 1.925.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 5.000 18.000 34.000 60.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 712.000 1.014.000 956.000 671.000 213.000
Sum varige driftsmidler 712.000 1.014.000 956.000 671.000 213.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.664.000 1.721.000 1.039.000 1.039.000 40.000
Sum anleggsmidler 2.395.000 2.740.000 2.013.000 1.744.000 313.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.867.000 5.804.000 6.870.000 6.321.000 7.172.000
Andre fordringer 267.000 182.000 1.343.000 314.000 336.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.931.000 3.418.000 1.997.000 3.284.000 4.111.000
Sum omløpsmidler 7.065.000 9.403.000 10.210.000 9.919.000 11.618.000
Sum eiendeler 9.460.000 12.143.000 12.223.000 11.663.000 11.931.000
Sum opptjent egenkapital 4.072.000 4.730.000 4.059.000 4.156.000 4.143.000
Sum egenkapital 4.542.000 5.250.000 4.609.000 4.726.000 4.723.000
Sum avsetninger til forpliktelser 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 148.000 236.000 352.000 469.000 148.000
Leverandørgjeld 458.000 325.000 241.000 533.000 146.000
Betalbar skatt 343.000 494.000 400.000 379.000 696.000
Skyldig offentlige avgifter 487.000 671.000 562.000 414.000 539.000
Utbytte -640.000 -1.225.000 -1.110.000 -1.110.000
Annen kortsiktig gjeld 3.481.000 4.528.000 4.834.000 4.032.000 4.570.000
Sum kortsiktig gjeld 4.769.000 6.658.000 7.262.000 6.469.000 7.061.000
Sum gjeld og egenkapital 9.459.000 12.144.000 12.223.000 11.664.000 11.932.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.296.000 2.745.000 2.948.000 3.450.000 4.557.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6
Soliditet 48.0 43.2 37.7 40.5 39.6
Resultatgrad 2.3 3.3 2.9 2.7 4
Rentedekningsgrad 314.5 215.5 82.8 88.3 226.3
Gjeldsgrad 1.1 1.3 1.7 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 13.3 17.8 14.9 14.5 21.5
Signatur
10.02.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex