Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moss Taxi Eiendom As
Juridisk navn:  Moss Taxi Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32231495
Prinsens Gate 7 Prinsens Gate 7 Fax: 69279369
1530 Moss 1530 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 839216742
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 5/7/1986 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bokholdern As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.2%
Resultat  
  
-16.67%
Egenkapital  
  
73.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 424.000 438.000 304.000 180.000 121.000
Resultat: 110.000 132.000 107.000 -148.000 -38.000
Egenkapital: 203.000 117.000 14.000 -62.000 58.000
Regnskap for  Moss Taxi Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 424.000 438.000 304.000 180.000 121.000
Driftskostnader -203.000 -186.000 -110.000 -286.000 -125.000
Driftsresultat 220.000 252.000 194.000 -106.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -110.000 -119.000 -88.000 -42.000 -35.000
Finans -110.000 -119.000 -88.000 -42.000 -35.000
Resultat før skatt 110.000 132.000 107.000 -148.000 -38.000
Skattekostnad -24.000 -29.000 -31.000 28.000 4.000
Årsresultat 86.000 103.000 76.000 -120.000 -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.448.000 3.548.000 3.652.000 2.011.000 2.023.000
Sum omløpsmidler 121.000 126.000 73.000 62.000 67.000
Sum eiendeler 3.569.000 3.674.000 3.725.000 2.073.000 2.090.000
Sum opptjent egenkapital -247.000 -333.000 -436.000 -512.000 -392.000
Sum egenkapital 203.000 117.000 14.000 -62.000 58.000
Sum langsiktig gjeld 2.706.000 2.858.000 3.010.000 2.123.000 2.030.000
Sum kortsiktig gjeld 660.000 698.000 702.000 12.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 3.569.000 3.673.000 3.726.000 2.073.000 2.091.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 424.000 438.000 304.000 180.000 121.000
Driftsinntekter 424.000 438.000 304.000 180.000 121.000
Varekostnad -14.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -75.000 -75.000 -50.000 -41.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -128.000 -97.000 -60.000 -245.000 -84.000
Driftskostnader -203.000 -186.000 -110.000 -286.000 -125.000
Driftsresultat 220.000 252.000 194.000 -106.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -110.000 -119.000 -88.000 -42.000 -35.000
Finans -110.000 -119.000 -88.000 -42.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 86.000 103.000 76.000 -120.000 -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 80.000 104.000 133.000 164.000 135.000
Fast eiendom 3.369.000 3.444.000 3.519.000 1.847.000 1.888.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.369.000 3.444.000 3.519.000 1.847.000 1.888.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.448.000 3.548.000 3.652.000 2.011.000 2.023.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 17.000 0 4.000 0
Andre fordringer 0 0 20.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 92.000 109.000 73.000 38.000 64.000
Sum omløpsmidler 121.000 126.000 73.000 62.000 67.000
Sum eiendeler 3.569.000 3.674.000 3.725.000 2.073.000 2.090.000
Sum opptjent egenkapital -247.000 -333.000 -436.000 -512.000 -392.000
Sum egenkapital 203.000 117.000 14.000 -62.000 58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.706.000 2.858.000 3.010.000 2.123.000 2.030.000
Leverandørgjeld 29.000 2.000 2.000 10.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 14.000 17.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 626.000 682.000 682.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 660.000 698.000 702.000 12.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 3.569.000 3.673.000 3.726.000 2.073.000 2.091.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -539.000 -572.000 -629.000 50.000 64.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.1 5.2 22.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.1 5.2 22.3
Soliditet 5.7 3.2 0.4 2.8
Resultatgrad 51.9 57.5 63.8 -58.9 -3.3
Rentedekningsgrad 2.0 2.1 2.2 -2.5 -0.1
Gjeldsgrad 16.6 30.4 265.1 -34.4 35.1
Total kapitalrentabilitet 6.2 6.9 5.2 -5.1 -0.2
Signatur
10.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.03.2017
Prokura hver for seg
Andreassen Henrik
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex