Mot Fruens Vilje As
Juridisk navn:  Mot Fruens Vilje As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brekkvegen 287 Brekkvegen 287 Fax:
6690 Aure 6690 Aure
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Aure
Org.nr: 921197535
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 6/17/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomitjenesten.No As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.74%
Resultat  
  
-57.3%
Egenkapital  
  
9.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 319.000 454.000 382.000 264.000
Resultat: 79.000 185.000 45.000 49.000
Egenkapital: 729.000 668.000 523.000 488.000
Regnskap for  Mot Fruens Vilje As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 319.000 454.000 382.000 264.000
Driftskostnader -206.000 -229.000 -291.000 -190.000
Driftsresultat 113.000 225.000 92.000 74.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 0
Finanskostnader -34.000 -42.000 -47.000 -24.000
Finans -33.000 -40.000 -47.000 -24.000
Resultat før skatt 79.000 185.000 45.000 49.000
Skattekostnad -17.000 -40.000 -10.000 -11.000
Årsresultat 62.000 144.000 35.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.478.000 1.478.000 1.506.000 1.534.000
Sum omløpsmidler 129.000 236.000 179.000 445.000
Sum eiendeler 1.607.000 1.714.000 1.685.000 1.979.000
Sum opptjent egenkapital 279.000 218.000 73.000 38.000
Sum egenkapital 729.000 668.000 523.000 488.000
Sum langsiktig gjeld 554.000 697.000 847.000 994.000
Sum kortsiktig gjeld 324.000 349.000 315.000 496.000
Sum gjeld og egenkapital 1.607.000 1.714.000 1.685.000 1.978.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 319.000 454.000 382.000 264.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 319.000 454.000 382.000 264.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -111.000 -118.000 -153.000 -56.000
Avskrivning -28.000 -28.000 -16.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -83.000 -110.000 -118.000
Driftskostnader -206.000 -229.000 -291.000 -190.000
Driftsresultat 113.000 225.000 92.000 74.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 0
Finanskostnader -34.000 -42.000 -47.000 -24.000
Finans -33.000 -40.000 -47.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 62.000 144.000 35.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 178.000 178.000 206.000 234.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.478.000 1.478.000 1.506.000 1.534.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 13.000 0 0
Andre fordringer 0 325.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 116.000 236.000 179.000 120.000
Sum omløpsmidler 129.000 236.000 179.000 445.000
Sum eiendeler 1.607.000 1.714.000 1.685.000 1.979.000
Sum opptjent egenkapital 279.000 218.000 73.000 38.000
Sum egenkapital 729.000 668.000 523.000 488.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 4.000 5.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 554.000 697.000 847.000 994.000
Leverandørgjeld 50.000 60.000 64.000
Betalbar skatt 12.000 41.000 10.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 33.000 32.000 19.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 279.000 226.000 226.000 425.000
Sum kortsiktig gjeld 324.000 349.000 315.000 496.000
Sum gjeld og egenkapital 1.607.000 1.714.000 1.685.000 1.978.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -195.000 -113.000 -136.000 -51.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.7 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 0.6 0.9
Soliditet 45.4 39.0 3 24.7
Resultatgrad 35.4 49.6 24.1 2
Rentedekningsgrad 3.3 5.4 2 3.1
Gjeldsgrad 1.2 1.6 2.2 3.1
Total kapitalrentabilitet 7.1 13.2 5.5 3.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex