Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moy AS
Juridisk navn:  Moy AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51595800
Hausmyrveien 25C Hausmyrveien 25C Fax: 51595801
4312 Sandnes 4312 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 980884856
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/23/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Credo Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-66.39%
Resultat  
  
82.93%
Egenkapital  
  
-23.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 40.000 119.000 13.000 8.000 13.000
Resultat: -14.000 -82.000 5.000 -21.000 2.000
Egenkapital: -73.000 -59.000 23.000 18.000 39.000
Regnskap for  Moy AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 40.000 119.000 13.000 8.000 13.000
Driftskostnader -54.000 -201.000 -8.000 -29.000 -10.000
Driftsresultat -14.000 -82.000 5.000 -21.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 -82.000 5.000 -21.000 2.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -14.000 -82.000 5.000 -21.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 15.000 23.000 18.000 39.000
Sum eiendeler 1.000 15.000 23.000 18.000 39.000
Sum opptjent egenkapital -173.000 -159.000 -77.000 -82.000 -61.000
Sum egenkapital -73.000 -59.000 23.000 18.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 74.000 74.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 15.000 23.000 18.000 39.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.000 119.000 13.000 8.000 13.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 40.000 119.000 13.000 8.000 13.000
Varekostnad -7.000 -16.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -185.000 -8.000 -29.000 -10.000
Driftskostnader -54.000 -201.000 -8.000 -29.000 -10.000
Driftsresultat -14.000 -82.000 5.000 -21.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -14.000 -82.000 5.000 -21.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 12.000 0 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 15.000 10.000 18.000 29.000
Sum omløpsmidler 1.000 15.000 23.000 18.000 39.000
Sum eiendeler 1.000 15.000 23.000 18.000 39.000
Sum opptjent egenkapital -173.000 -159.000 -77.000 -82.000 -61.000
Sum egenkapital -73.000 -59.000 23.000 18.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 74.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 74.000 74.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 15.000 23.000 18.000 39.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -73.000 -59.000 23.000 18.000 39.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0 0
Soliditet -7.300.0 -393.3 1 1 1
Resultatgrad -35.0 -68.9 38.5 -262.5 15.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.3 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -1.400.0 -546.7 21.7 -116.7 5.1
Signatur
20.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.10.2015
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex