Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ms Renhold As
Juridisk navn:  Ms Renhold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91733770
Dårravegen 10 Dårravegen 10 Fax:
2827 Hunndalen 2827 Hunndalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 915579973
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 6/17/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Frisikt Økonomi & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.3%
Resultat  
  
110.47%
Egenkapital  
  
-0.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.856.000 2.613.000 2.442.000 2.238.000 2.508.000
Resultat: 9.000 -86.000 -156.000 -246.000 83.000
Egenkapital: -309.000 -308.000 -233.000 -106.000 86.000
Regnskap for  Ms Renhold As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.856.000 2.613.000 2.442.000 2.238.000 2.508.000
Driftskostnader -2.830.000 -2.678.000 -2.572.000 -2.484.000 -2.426.000
Driftsresultat 27.000 -66.000 -130.000 -246.000 83.000
Finansinntekter 0 0 8.000 11.000
Finanskostnader -18.000 -21.000 -26.000 -8.000 -11.000
Finans -18.000 -21.000 -26.000 0 0
Resultat før skatt 9.000 -86.000 -156.000 -246.000 83.000
Skattekostnad -10.000 11.000 29.000 54.000 -26.000
Årsresultat -1.000 -75.000 -127.000 -192.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 343.000 375.000 433.000 121.000 104.000
Sum omløpsmidler 150.000 165.000 94.000 280.000 462.000
Sum eiendeler 493.000 540.000 527.000 401.000 566.000
Sum opptjent egenkapital -339.000 -338.000 -263.000 -136.000 56.000
Sum egenkapital -309.000 -308.000 -233.000 -106.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 252.000 279.000 337.000 61.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 550.000 569.000 424.000 446.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 493.000 540.000 528.000 401.000 566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.856.000 2.600.000 2.426.000 2.228.000 2.508.000
Andre inntekter 13.000 16.000 10.000 0
Driftsinntekter 2.856.000 2.613.000 2.442.000 2.238.000 2.508.000
Varekostnad -64.000 -72.000 -91.000 -51.000 -93.000
Lønninger -1.932.000 -1.909.000 -1.851.000 -1.852.000 -1.759.000
Avskrivning -53.000 -69.000 -68.000 -38.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -781.000 -628.000 -562.000 -543.000 -534.000
Driftskostnader -2.830.000 -2.678.000 -2.572.000 -2.484.000 -2.426.000
Driftsresultat 27.000 -66.000 -130.000 -246.000 83.000
Finansinntekter 0 0 8.000 11.000
Finanskostnader -18.000 -21.000 -26.000 -8.000 -11.000
Finans -18.000 -21.000 -26.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -75.000 -127.000 -192.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 88.000 98.000 87.000 57.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 255.000 277.000 347.000 63.000 101.000
Sum varige driftsmidler 255.000 277.000 347.000 63.000 101.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 343.000 375.000 433.000 121.000 104.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 6.000 2.000 83.000 60.000
Andre fordringer 11.000 20.000 14.000 116.000 252.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 119.000 139.000 78.000 81.000 150.000
Sum omløpsmidler 150.000 165.000 94.000 280.000 462.000
Sum eiendeler 493.000 540.000 527.000 401.000 566.000
Sum opptjent egenkapital -339.000 -338.000 -263.000 -136.000 56.000
Sum egenkapital -309.000 -308.000 -233.000 -106.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 252.000 279.000 337.000 61.000 88.000
Leverandørgjeld 60.000 66.000 75.000 98.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 0 19.000
Skyldig offentlige avgifter 305.000 301.000 169.000 206.000 195.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 185.000 202.000 179.000 142.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 550.000 569.000 424.000 446.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 493.000 540.000 528.000 401.000 566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -400.000 -404.000 -330.000 -166.000 70.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.2 0.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.2 0.6 1.2
Soliditet -62.7 -44.1 -26.4 15.2
Resultatgrad 0.9 -2.5 -5.3 3.3
Rentedekningsgrad 1.5 -3.1 -30.8 7.5
Gjeldsgrad -2.6 -2.8 -3.3 -4.8 5.6
Total kapitalrentabilitet 5.5 -12.2 -24.6 -59.4 16.6
Signatur
13.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.12.2021
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex