Msd (norge) AS
Juridisk navn:  Msd (norge) AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32207300
Postboks 1579 Vika Haakon VIIs gate 5 Fax: 32207310
0118 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921386540
Aksjekapital: 4.065.289 NOK
Antall ansatte: 75
Etableringsdato: 5/27/1974
Foretakstype: AS
Tidligere navn: msd norge as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.06%
Resultat  
  
-17.2%
Egenkapital  
  
-37.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 894.805.000 962.740.000 867.396.000 945.779.000 260.806.000
Resultat: 33.951.000 41.006.000 27.648.000 38.652.000 5.280.000
Egenkapital: 73.901.000 118.157.000 86.394.000 124.694.000 95.153.000
Regnskap for  Msd (norge) AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 894.805.000 962.740.000 867.396.000 945.779.000 260.806.000
Driftskostnader -861.092.000 -922.682.000 -842.162.000 -910.058.000 -259.549.000
Driftsresultat 33.712.000 40.058.000 25.234.000 35.721.000 1.256.000
Finansinntekter 711.000 1.374.000 2.696.000 3.316.000 4.807.000
Finanskostnader -473.000 -425.000 -282.000 -387.000 -783.000
Finans 238.000 949.000 2.414.000 2.929.000 4.024.000
Resultat før skatt 33.951.000 41.006.000 27.648.000 38.652.000 5.280.000
Skattekostnad -7.532.000 -9.058.000 -6.199.000 -8.873.000 -1.190.000
Årsresultat 26.419.000 31.948.000 21.449.000 29.779.000 4.090.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.675.000 9.197.000 18.678.000 27.124.000 33.282.000
Sum omløpsmidler 340.179.000 387.952.000 318.420.000 416.164.000 182.432.000
Sum eiendeler 344.854.000 397.149.000 337.098.000 443.288.000 215.714.000
Sum opptjent egenkapital 48.740.000 92.507.000 60.744.000 99.044.000 69.503.000
Sum egenkapital 73.901.000 118.157.000 86.394.000 124.694.000 95.153.000
Sum langsiktig gjeld 2.519.000 5.248.000 8.922.000 13.129.000 18.139.000
Sum kortsiktig gjeld 268.434.000 273.743.000 241.781.000 305.464.000 102.422.000
Sum gjeld og egenkapital 344.854.000 397.148.000 337.097.000 443.287.000 215.714.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 854.514.000 933.998.000 819.538.000 909.198.000 260.806.000
Andre inntekter 40.291.000 28.742.000 47.858.000 36.581.000 0
Driftsinntekter 894.805.000 962.740.000 867.396.000 945.779.000 260.806.000
Varekostnad -662.094.000 -734.871.000 -613.182.000 -683.962.000 0
Lønninger -115.166.000 -104.656.000 -131.510.000 -118.042.000 -132.928.000
Avskrivning -1.505.000 -1.612.000 -1.597.000 -1.157.000 -1.023.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -82.327.000 -81.543.000 -95.873.000 -106.897.000 -125.598.000
Driftskostnader -861.092.000 -922.682.000 -842.162.000 -910.058.000 -259.549.000
Driftsresultat 33.712.000 40.058.000 25.234.000 35.721.000 1.256.000
Finansinntekter 711.000 1.374.000 2.696.000 3.316.000 4.807.000
Finanskostnader -473.000 -425.000 -282.000 -387.000 -783.000
Finans 238.000 949.000 2.414.000 2.929.000 4.024.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 26.419.000 31.948.000 21.449.000 29.779.000 4.090.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 378.000 0 0 0
Fast eiendom 200.000 686.000 1.120.000 606.000 797.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.097.000 1.804.000 2.661.000 3.724.000 2.947.000
Sum varige driftsmidler 4.297.000 2.490.000 3.780.000 4.330.000 3.745.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.707.000 14.898.000 22.794.000 29.538.000
Sum anleggsmidler 4.675.000 9.197.000 18.678.000 27.124.000 33.282.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 171.232.000 176.435.000 133.100.000 187.797.000 0
Andre fordringer 801.000 845.000 89.000 1.494.000 1.417.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.878.000 4.587.000 4.790.000 5.178.000 5.613.000
Sum omløpsmidler 340.179.000 387.952.000 318.420.000 416.164.000 182.432.000
Sum eiendeler 344.854.000 397.149.000 337.098.000 443.288.000 215.714.000
Sum opptjent egenkapital 48.740.000 92.507.000 60.744.000 99.044.000 69.503.000
Sum egenkapital 73.901.000 118.157.000 86.394.000 124.694.000 95.153.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.519.000 5.248.000 8.922.000 13.129.000 18.139.000
Gjeld til kredittinstitutt 175.110.000 170.595.000 128.167.000 205.310.000 18.084.000
Sum langsiktig gjeld 2.519.000 5.248.000 8.922.000 13.129.000 18.139.000
Leverandørgjeld 13.726.000 15.107.000 7.324.000 12.129.000 6.128.000
Betalbar skatt 8.708.000 10.485.000 6.980.000 10.170.000 1.515.000
Skyldig offentlige avgifter 35.202.000 42.489.000 43.981.000 39.742.000 39.293.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.688.000 35.067.000 55.328.000 38.112.000 37.402.000
Sum kortsiktig gjeld 268.434.000 273.743.000 241.781.000 305.464.000 102.422.000
Sum gjeld og egenkapital 344.854.000 397.148.000 337.097.000 443.287.000 215.714.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.745.000 114.209.000 76.639.000 110.700.000 80.010.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.3 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.3 1.4 1.8
Soliditet 21.4 29.8 25.6 28.1 44.1
Resultatgrad 3.8 4.2 2.9 3.8 0.5
Rentedekningsgrad 71.3 94.3 89.5 92.3 1.6
Gjeldsgrad 3.7 2.4 2.9 2.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 10.0 10.4 8.3 8.8 2.8
Signatur
11.08.2022
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex