Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Msd (norge) AS
Juridisk navn:  Msd (norge) AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32207300
Postboks 1579 Vika Haakon VIIs gate 5 Fax: 32207310
0118 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921386540
Aksjekapital: 4.065.289 NOK
Antall ansatte: 73
Etableringsdato: 5/27/1974
Foretakstype: AS
Tidligere navn: msd norge as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.99%
Resultat  
  
48.31%
Egenkapital  
  
36.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 962.740.000 867.396.000 945.779.000 260.806.000 268.866.000
Resultat: 41.006.000 27.648.000 38.652.000 5.280.000 9.944.000
Egenkapital: 118.157.000 86.394.000 124.694.000 95.153.000 87.404.000
Regnskap for  Msd (norge) AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 962.740.000 867.396.000 945.779.000 260.806.000 268.866.000
Driftskostnader -922.682.000 -842.162.000 -910.058.000 -259.549.000 -258.904.000
Driftsresultat 40.058.000 25.234.000 35.721.000 1.256.000 9.962.000
Finansinntekter 1.374.000 2.696.000 3.316.000 4.807.000 887.000
Finanskostnader -425.000 -282.000 -387.000 -783.000 -905.000
Finans 949.000 2.414.000 2.929.000 4.024.000 -18.000
Resultat før skatt 41.006.000 27.648.000 38.652.000 5.280.000 9.944.000
Skattekostnad -9.058.000 -6.199.000 -8.873.000 -1.190.000 -2.421.000
Årsresultat 31.948.000 21.449.000 29.779.000 4.090.000 7.524.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.197.000 18.678.000 27.124.000 33.282.000 37.607.000
Sum omløpsmidler 387.952.000 318.420.000 416.164.000 182.432.000 165.766.000
Sum eiendeler 397.149.000 337.098.000 443.288.000 215.714.000 203.373.000
Sum opptjent egenkapital 92.507.000 60.744.000 99.044.000 69.503.000 61.754.000
Sum egenkapital 118.157.000 86.394.000 124.694.000 95.153.000 87.404.000
Sum langsiktig gjeld 5.248.000 8.922.000 13.129.000 18.139.000 26.489.000
Sum kortsiktig gjeld 273.743.000 241.781.000 305.464.000 102.422.000 89.481.000
Sum gjeld og egenkapital 397.148.000 337.097.000 443.287.000 215.714.000 203.374.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 933.998.000 819.538.000 909.198.000 260.806.000 268.866.000
Andre inntekter 28.742.000 47.858.000 36.581.000 0 0
Driftsinntekter 962.740.000 867.396.000 945.779.000 260.806.000 268.866.000
Varekostnad -734.871.000 -613.182.000 -683.962.000 0 0
Lønninger -104.656.000 -131.510.000 -118.042.000 -132.928.000 -120.029.000
Avskrivning -1.612.000 -1.597.000 -1.157.000 -1.023.000 -956.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -81.543.000 -95.873.000 -106.897.000 -125.598.000 -137.919.000
Driftskostnader -922.682.000 -842.162.000 -910.058.000 -259.549.000 -258.904.000
Driftsresultat 40.058.000 25.234.000 35.721.000 1.256.000 9.962.000
Finansinntekter 1.374.000 2.696.000 3.316.000 4.807.000 887.000
Finanskostnader -425.000 -282.000 -387.000 -783.000 -905.000
Finans 949.000 2.414.000 2.929.000 4.024.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 31.948.000 21.449.000 29.779.000 4.090.000 7.524.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 686.000 1.120.000 606.000 797.000 988.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.804.000 2.661.000 3.724.000 2.947.000 3.116.000
Sum varige driftsmidler 2.490.000 3.780.000 4.330.000 3.745.000 4.105.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.707.000 14.898.000 22.794.000 29.538.000 33.503.000
Sum anleggsmidler 9.197.000 18.678.000 27.124.000 33.282.000 37.607.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 176.435.000 133.100.000 187.797.000 0 0
Andre fordringer 845.000 89.000 1.494.000 1.417.000 22.712.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.587.000 4.790.000 5.178.000 5.613.000 6.400.000
Sum omløpsmidler 387.952.000 318.420.000 416.164.000 182.432.000 165.766.000
Sum eiendeler 397.149.000 337.098.000 443.288.000 215.714.000 203.373.000
Sum opptjent egenkapital 92.507.000 60.744.000 99.044.000 69.503.000 61.754.000
Sum egenkapital 118.157.000 86.394.000 124.694.000 95.153.000 87.404.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.248.000 8.922.000 13.129.000 18.139.000 26.489.000
Gjeld til kredittinstitutt 170.595.000 128.167.000 205.310.000 18.084.000 29.838.000
Sum langsiktig gjeld 5.248.000 8.922.000 13.129.000 18.139.000 26.489.000
Leverandørgjeld 15.107.000 7.324.000 12.129.000 6.128.000 11.633.000
Betalbar skatt 10.485.000 6.980.000 10.170.000 1.515.000 3.430.000
Skyldig offentlige avgifter 42.489.000 43.981.000 39.742.000 39.293.000 8.305.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.067.000 55.328.000 38.112.000 37.402.000 36.275.000
Sum kortsiktig gjeld 273.743.000 241.781.000 305.464.000 102.422.000 89.481.000
Sum gjeld og egenkapital 397.148.000 337.097.000 443.287.000 215.714.000 203.374.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 114.209.000 76.639.000 110.700.000 80.010.000 76.285.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.4 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.4 1.8 1.9
Soliditet 29.8 25.6 28.1 44.1 4
Resultatgrad 4.2 2.9 3.8 0.5 3.7
Rentedekningsgrad 94.3 89.5 92.3 1.6 1
Gjeldsgrad 2.4 2.9 2.6 1.3 1.3
Total kapitalrentabilitet 10.4 8.3 8.8 2.8 5.3
Signatur
04.04.2022
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex